Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μαθηματικοί ΕΑΕ: Σχετικά με τη σύσταση οργανικών θέσεων σε τμήματα ένταξης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μαθηματικοί ΕΑΕ: Σχετικά με τη σύσταση οργανικών θέσεων σε τμήματα ένταξης σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | Επιστολή.

Μαθηματικοί ΕΑΕ

Σχετικά με τη σύσταση οργανικών θέσεων σε τμήματα ένταξης σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Αναφορικά με την τροπολογία που αφορά διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του νόμου 3699/2008, σχετικά με τη δυνατότητα υποστήριξης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η οποία και ψηφίστηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, σε επιστολές των συλλόγων βιολόγων, γεωλόγων, χημικών και φυσικών αλλά και σε δελτίο τύπου της ΟΛΜΕ, αναφέρεται ότι

«Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως διακόσιοι (200) μαθητές, να τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 ή ΠΕ04. Η τοποθέτηση εκπαιδευτικών, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ03 και ΠΕ04 να γίνεται σε ποσοστό 50% ανά κλάδο.».

Ωστόσο, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία οι αναθέσεις μαθημάτων για κάθε κλάδο (ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05) είναι τελείως διαφορετικές.

Υπενθυμίζουμε δε ότι για τη σύσταση οργανικής θέσης χρειάζεται να υπάρχουν τουλάχιστον 12 ώρες μαθήματος Α’ ανάθεσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΦΕΚ /Τεύχος Β’ 2599/03.07.2018, «Με τα μαθήματα πρώτης (Α’) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β’) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.».

Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι συνήθως στα γενικά σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάρχει ένα τμήμα ένταξης για κάθε τάξη (Α, Β, Γ) με ότι συνεπάγεται αυτό για τις ώρες Α’ ανάθεσης κάθε μαθήματος.

Ταυτόχρονα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι για τους περισσότερους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με τη διάγνωση από τον αρμόδιο διαγνωστικό φορέα, υπάρχει ένα όριο στις ώρες παρακολούθησης μαθημάτων σε τμήμα ένταξης καθώς ο τελικός σκοπός είναι η επανένταξη του μαθητή στη γενική τάξη και όχι η πλήρης φοίτηση σε τμήμα ένταξης.

Το γεγονός αυτό οδηγεί στην ελλιπή κάλυψη όλων των μαθημάτων ενώ δίνεται προτεραιότητα σε φιλολογικά μαθήματα και στα μαθηματικά.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω είναι εύκολα αντιληπτό ότι σε περίπτωση που δεν τοποθετηθεί εκπαιδευτικός ΠΕ03 ειδικής αγωγής σε τμήμα ένταξης αλλά εκπαιδευτικός ΠΕ04 ειδικής αγωγής, θα ζητηθεί από τον εκπαιδευτικό ΠΕ04 ειδικής αγωγής να συμπληρώσει πρώτα τις ώρες των μαθηματικών.

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ04 στην ειδική αγωγή που απασχολούνται στα τμήματα ένταξης δε θα είναι σε θέση να καλύψουν το υποχρεωτικό τους ωράριο με τα μαθήματα Α΄ ανάθεσης όπως τους υποχρεώνει ο νόμος.

Θεωρούμε λοιπόν, ότι τη στιγμή που οι απαιτήσεις για κάθε μάθημα και εν τέλει για κάθε κλάδο είναι διαφορετικές δεν υφίσταται το ζήτημα να υπάρχει πρόσληψη σε ποσοστό 50% για τους κλάδους ΠΕ03 και ΠΕ04 της ειδικής αγωγής στα τμήματα ένταξης.

Μαθηματικοί ΕΑΕ
Ολοκληρώνοντας, καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις.
  • Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως διακόσιοι πενήντα (250) μαθητές, να τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02.ΕΑΕ και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03.ΕΑΕ.
  • Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι πενήντα (250) μαθητές , να τοποθετούνται δύο εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02.ΕΑΕ, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03.ΕΑΕ και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.ΕΑΕ.

Με εκτίμηση,

Ομάδα Αναπληρωτών Μαθηματικών ΕΑΕ

Email: pe03.eae@gmail.com

_______________________

Δείτε ακόμη

Νόμος 4638/2019: Αρθρο 28 η διάταξη για τις Οργανικές Θέσεις στα Τμήματα Ενταξης
Αίτημα συνάντησης ΔΟΕ με Υπουργό Παιδείας: Για κατανομή, Πίνακες 3ΕΑ
Προσωρινοί Πίνακες 3ΕΑ: Προκήρυξη ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών
Συνάντηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ με ΑΣΕΠ: Τι συζητήθηκε
Ενημέρωση ΑΣΕΠ: Προκηρύξεις 1ΕΑ-2ΕΑ-3ΕΑ-4ΕΑ-5ΕΑ – Χρονοδιαγράμματα
Πόσες είναι οι ΣΜΕΑΕ και τα Τμήματα Ενταξης: Αριθμοί μαθητών | Πίνακες

  ____________________

Ζαχαράκη στη Λαμία: Ιανουάριο νόμος για επιλογή στελεχών-Δομές-Αξιολόγηση
Προσλήψεις αναπληρωτών τριετίας στην Ειδική Αγωγή: Επίσημα στοιχεία Υπουργείου Παιδείας
Σχέδιο κατανομής 4500 θέσεων στην Ειδική Αγωγή: Με επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΙΘ
Αριθμοί μονίμων σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ: Εκπαιδευτικοί Α/θμιας-Β/θμιας-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση