Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μαθητικές οδικές μετακινήσεις: Οδηγίες για ημερήσιες και πολυήμερες, από το Υπουργείο Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μαθητικές οδικές μετακινήσεις: Οδηγίες για ημερήσιες και πολυήμερες και με ενδιάμεσο τμήμα θαλάσσιας ή εναέριας μετακίνησης, από το ΥΠΑΙΘΑ.

Μαθητικές οδικές μετακινήσεις

Οδηγίες για την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων των υπ’ αριθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7- 2020 (B΄ 2888) και 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) Υπουργικών Αποφάσεων, εξέδωσε το ΥΠΑΙΘΑ με την υπ. αριθμ. πρωτ. Φ1/19577/ΓΔ4/23-2-2024 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Ζέττας Μακρή.

Παράρτημα με Πίνακα υπηρεσιών Τροχαίας και Υποδείγματα

Επιπροσθέτως επισυνάπτεται Πίνακας υπηρεσιών της Τροχαίας ανά Δήμο της Περιφέρειας Αττικής  και σχετικά Υποδείγματα.

Οδηγίες μετά από πολλά ερωτήματα

Το έγγραφο με τις Οδηγίες προέκυψε μετά από πολλά ερωτήματα που τέθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΑ, ιδίως από σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με τις οδικές μαθητικές μετακινήσεις, λαμβανομένης υπόψη της ακόλουθης πρόβλεψης:

Διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων

Η διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 της υπό στοιχεία 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΚΥΑ (Β’ 456) και του άρθρου 12 της υπό στοιχεία Φ.14/89494/ΓΔ4/9- 7-2020 ΥΑ (B΄ 2888) στα οποία, μεταξύ άλλων ορίζονται τα εξής:

«Οι μετακινήσεις των μαθητών και μαθητριών είναι δυνατό να πραγματοποιούνται με τα εναέρια, θαλάσσια, οδικά και σιδηροδρομικά μέσα μεταφοράς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι ασφάλειας για καθένα από αυτά» (άρθρα 15 παρ. 2 και 12 παρ. 1 των παραπάνω αναφερόμενων ΚΥΑ και ΥΑ αντίστοιχα) και «Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου, εφόσον η μετακίνηση γίνεται με τουριστικά λεωφορεία, απευθύνεται εγγράφως στη Διεύθυνση Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να διενεργηθεί έλεγχος των οχημάτων (έγγραφα καταλληλόλητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, έγγραφα οδηγού κ.λπ.), λίγο πριν την αναχώρηση των συμμετεχόντων/εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών» (άρθρα 15 παρ. 7 και 12 παρ. 4 των παραπάνω αναφερόμενων ΚΥΑ και ΥΑ αντίστοιχα).

Οι διευκρινίσεις έχουν να κάνουν με τις παρακάτω ενότητες:

Α. Ημερήσιες μαθητικές οδικές μετακινήσεις σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής σε
αποστάσεις μέχρι 35 χλμ.

Β. Ημερήσιες μαθητικές οδικές μετακινήσεις σε αποστάσεις άνω των 35 χλμ. και πολυήμερες μαθητικές οδικές μετακινήσεις των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής.

Γ. Ημερήσιες και πολυήμερες μαθητικές οδικές μετακινήσεις των σχολικών μονάδων των λοιπών περιφερειών (πλην Αττικής).

Δ. Πολυήμερες και ημερήσιες μαθητικές οδικές μετακινήσεις με ενδιάμεσο τμήμα θαλάσσιας ή εναέριας μετακίνησης.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Τι ισχύει για τις εκδρομές και μετακινήσεις μαθητών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Σχολικές εκδρομές-έλεγχος ΕΑΔ: Τι διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τι επισημαίνει στο Υπ. Παιδείας 

Σχολικές εκδρομές-τι ισχύει: Νομοθετικό πλαίσιο-δηλώσεις γονέων-ποια η ευθύνη των εκπαιδευτικών 

Εκδρομές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | ΦΕΚ 

Εκδρομές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης | ΦΕΚ

Για τις εκπαιδευτικές εκδρομές των σχολείων – Αρθρο 49 του νόμου 4653/2020 

Πριν φύγετε

Κάλυψη αναγκών myschool 1.050.000 €: Για την υφιστάμενη λειτουργικότητα και την παροχή λογαριασμών στους εκπαιδευτικούς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση