Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μαζική διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών από Πανεπιστήμιο | Επιστολή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μαζική διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών από Ελληνικό Πανεπιστήμιο: Επιστολή επιτυχόντων υποψηφίων Προκήρυξης Σεπτεμβρίου 2020.

Μαζική διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών

Επιστολή απεστάλη από επιτυχόντες υποψηφίους Προκήρυξης μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο “Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων” του Διεθνούς Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με την επιστολή

το Πανεπιστήμιο ενημέρωσε τους επιτυχόντες για την ακύρωση της προκήρυξης του Σεπτεμβρίου και της επακόλουθης διαγραφής των επιτυχόντων φοιτητών.

Το Πανεπιστήμιο,

όπως ενημερώθηκαν οι επιτυχόντες, επικαλείται τεχνικό πρόβλημα της πλατφόρμας συστατικών επιστολών κάποιων υποψηφίων από την πλατφόρμα της google.

Ομως,

οι περισσότεροι από τους επιτυχόντες, σύμφωνα με λεγόμενά τους, αρνήθηκαν θέσεις εργασίας και θέσεις σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα στα οποία έγιναν δεκτοί, εφόσον πραγματοποίησαν την εγγραφή τους στο συγκεκριμένο ΠΜΣ.

Επιπροσθέτως αναφέρουν ότι

πλέον αδυνατούν να δηλώσουν συμμετοχή και να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις σπουδές τους σε κάποιο άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, εξαιτίας του χρονικού περιορισμού που τους τίθεται, δεδομένου του νέου συστήματος προσλήψεων και διορισμών των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

_____________________

Δείτε την Επιστολή
Μαζική διαγραφή Μεταπτυχιακών Φοιτητών από Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Το άρθρο συντάχθηκε μετά από την άδικη και μη πανεπιστημιακού επιπέδου απόφαση κατάργησης της προκήρυξης μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με έδρα την Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα εισήχθησαν 182 επιτυχόντες οι οποίοι διαγράφηκαν αντίθετα με το νομικό πλαίσιο και το περιεχόμενο της εν λόγω προκήρυξης, αφού πρώτα ακολούθησαν οι ίδιοι τις νόμιμες και προκαθορισμένες διαδικασίες και πραγματοποίησαν την εγγραφή τους στο πρόγραμμα.

Πρόκειται, λοιπόν, για μια ακύρωση μιας νόμιμης προκήρυξης και μια διαγραφή των ήδη νομίμως εγγραφέντων επιτυχόντων.

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 και καλούσε τους υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων με ηλεκτρονική μορφή (μέσω πλατφόρμας google).

Αφού ανακοινώθηκαν

τα τελικά αποτελέσματα των επιτυχόντων και ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής τους και καταβολής της πρώτης δόσης του χρηματικού ποσού, το Πανεπιστήμιο ενημέρωσε τους επιτυχόντες (με email καθώς δεν έχει δημοσιευθεί πουθενά κάποια επίσημη ανακοίνωση) για την ακύρωση της προκήρυξης τους Σεπτεμβρίου και της επακόλουθης διαγραφής των επιτυχόντων φοιτητών!

Η ενημέρωση αυτή

μάλιστα πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας τριών εβδομάδων από την ολοκλήρωση της εγγραφής και ενώ οι επιτυχόντες υποψήφιοι περίμεναν την ανακοίνωση του προγράμματος μαθημάτων.

Ο λόγος της ακύρωσης, όπως ενημερώθηκαν οι επιτυχόντες, ήταν η λάθος καταμέτρηση των μορίων των συστατικών επιστολών κάποιων υποψηφίων από την πλατφόρμα της google.

Άξια αναρωτιέται κανείς

πώς έγινε αυτό αντιληπτό, καθώς με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήταν διακριτή μονάχα η συνολική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου από όλη τη διαδικασία της αξιολόγησης και όχι η βαθμολογία για το εκάστοτε προσόν.

Το πανεπιστήμιο, λοιπόν,

έκρινε ως «σωστή» και «δίκαιη» αυτή την απόφαση, αντιβαίνοντας το υψηλό κύρος του, και εκθέτοντας επαγγελματικά τους επιτυχόντες οι οποίοι το εμπιστεύτηκαν, κατέθεσαν το ποσό της πρώτης δόσης, προγραμμάτισαν το μέλλον τους και την καθημερινότητά τους με βάση αυτό.

Οι περισσότεροι από αυτούς αρνήθηκαν θέσεις εργασίας και θέσεις σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα στα οποία έγιναν δεκτοί, εφόσον πραγματοποίησαν την εγγραφή τους στο συγκεκριμένο ΠΜΣ.

Ύστερα από πολλές διαμαρτυρίες, το θέμα προωθήθηκε στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος (16/11/2020).

Από το απόσπασμα πρακτικών

που τους εστάλη, οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώθηκαν πως η μόνη λύση η οποία δίνει το Τμήμα είναι η διατήρηση του φακέλου τους για την επόμενη προκήρυξη που θα βγει, χωρίς να αναφέρεται ο χρόνος έκδοσης της προκήρυξης ούτε να εξασφαλίζεται η επιτυχής συμμετοχή των υποψηφίων σε αυτή.

Μάλιστα χρησιμοποιήθηκε το επιχείρημα πως δεν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος για να διορθωθεί το τεχνικό πρόβλημα και να επαναληφθεί η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.

Σημειώνουμε εδώ

πως τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο πρόγραμμα με την αντίστοιχη προκήρυξη του Μαΐου 2020 ξεκίνησαν μόλις την προηγούμενη εβδομάδα (10/11/2020).

Είναι άξιον απορίας για ποιο λόγο μέσα στο διάστημα του ενός μήνα που μεσολάβησε δεν κατάφερε το Τμήμα να διορθώσει το τεχνικό πρόβλημα της πλατφόρμας και να καταμετρήσει εκ νέου τα μόρια των αιτήσεων.

Εμφανής είναι, λοιπόν, η απουσία πρόθεσης του πανεπιστημίου να αποζημιώσει ουσιαστικά τους υποψηφίους με την εύρεση μιας λύσης εναλλακτικής και δίκαιης για όλους.

Τέτοιες λύσεις θα ήταν η εκ νέου «σωστή» καταμέτρηση των μορίων, η έναρξη του εξαμήνου με μια μικρή καθυστέρηση ίσως, η εισαγωγή των επιτυχόντων στο εαρινό εξάμηνο κ.α.

Με τον τρόπο αυτό

θα μπορούσε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επιτυχόντων (και των τυχόν επόμενων ενδιαφερόντων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα) αλλά και την υπόληψη και φήμη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Τέλος,

δεδομένου του νέου συστήματος προσλήψεων και διορισμών των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, διαφαίνεται το ανεπανόρθωτο της βλάβης που έχουν υποστεί οι εν λόγω υποψήφιοι φοιτητές, οι οποίοι πλέον αδυνατούν να δηλώσουν συμμετοχή και να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις σπουδές τους σε κάποιο άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών εξαιτίας του χρονικού περιορισμού που τους τίθεται.

Προς υποστήριξη των αιτημάτων τους,

οι επιτυχόντες υποψήφιοι έχουν αποστείλει επιστολή διαμαρτυρίας επισήμως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Πανεπιστήμιο, στην Γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος «Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων», στον υπεύθυνο Καθηγητή και Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του Διεθνές Πανεπιστημίου Ελλάδος, Χρήστου Ευάγγελο και στον τακτικό καθηγητή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ & Τουρισμού, Δρ. Κιλιπίρη Φώτη.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι

της Προκήρυξης Σεπτεμβρίου 2020

Δείτε επίσης

Σχέδιο νόμου συστήματος προσλήψεων Δημοσίου: Σημειώσεις για την αλλαγή κριτηρίων
Χορήγηση παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους Διιδρυματικών ΠΜΣ του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ
Προκήρυξη οκτώ θέσεων μελών ΔΕΠ από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Βασίλης Βούγιας

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση