Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μειωμένο ωράριο: Χορήγηση σε εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ, ΕΒΠ, γονείς τέκνων ΑμεΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Μειωμένο ωράριο: Χορήγηση σε εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ, ΕΒΠ, γονείς τέκνων ΑμεΑ – Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ερώτημα Διεύθυνσης Εκπαίδευσης – Παράθεση νομοθεσίας.

Μειωμένο ωράριο

Σχετικά με τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε εκπαιδευτικούς – υπαλλήλους γονείς τέκνων ΑμεΑ,  κοινοποιούμε απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε σχετικό ερώτημα Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για το αν δικαιούται μειωμένο ωράριο μέλος ΕΒΠ.
Παραθέτουμε επίσης:
  • Τη Γνωμοδότηση 268/2012 του Ν.Σ.Κ. επί του θέματος.
  • Την Εγκύκλιο υπ. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763/5.4.2013 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με την παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την Γνωμοδότηση 268/2012.
  • Την Εγκύκλιο υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/92/οικ.24248/21/7/2017 για χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Κατά την εκτίμησή μας μειωμένο ωράριο, ως γονείς τέκνων ΑμεΑ, δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί, αλλά και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Δείτε την Απάντηση ΥΠΑΙΘ για το μειωμένο ωράριο

_______________

Η Γνωμοδότηση 268/2012 του Ν.Σ.Κ. επί του θέματος

Εφαρμογή του μειωμένου ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, στις περιπτώσεις υπαλλήλων που είναι οι ίδιοι άτομα με αναπηρία ή έχουν την επιμέλεια ατόμων με αναπηρία και έχουν ήδη μειωμένο ωράριο, λόγω συνθηκών εργασίας.

Διατάξεις : Ν 2527/1997Α16Π4, Ν 3731/2008Α30Π8, Ν 2880/2001Α8Π3
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΜΑΥΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή

Δύναται να τύχει εφαρμογής μειωμένο κατά μία (1) ώρα την ημέρα ωράριο εργασίας, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, σε περιπτώσεις υπαλλήλων, τακτικών ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν σύζυγο με αναπηρία 100% και οι οποίοι απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου λόγω των συνθηκών εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι τον συντηρούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 16 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 30 του Ν. 3731/2008. (ομοφ.)

Δείτε τη Γνωμοδότηση 268/2012

_______________

Η Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763/5.4.2013

Η Εγκύκλιος υπ. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763/5.4.2013, με την παροχή διευκρινίσεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναφορικά με την Γνωμοδότηση 268/2012 για την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω αναπηρίας σε υπαλλήλους που απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου κανονιστικά καθορισμένου

Δείτε την Εγκύκλιο

_______________

Η Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ69/92/οικ.24248/21/7/2017

Η Εγκύκλιος υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/92/οικ.24248/21/7/2017 για χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Δείτε την Εγκύκλιο

_______________

Επίσης

Με Εγκυκλίους (Δ2/979/29.01.1998) το ΥΠ.Π.Ε.Θ. δίνει οδηγίες να εξασφαλίζεται συνεχές ωράριο για τους εκπαιδευτικούς γονείς τέκνων ΑμεΑ, όπως και απαλλαγή από εξωδιδακτικές εργασίες.

_______________

Δείτε επίσης

Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο κ.α.
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης
Τροποποίηση της 27922/Γ6/8-3-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007) – Καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών και του ΕΕΠ των ΣΜΕΑΕ, των Τμημάτων Ενταξης και της Παράλληλης Στήριξης

_______________

Πριν φύγετε

Ο Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού
Ο Κανονισμός λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ
Καθήκοντα – αρμοδιότητες Ψυχολόγων και Κοιν. Λειτουργών στα Γενικά σχολεία
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση