Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μέλη ΔΟΑΤΑΠ κατά επιστημονικό κλάδο: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μέλη ΔΟΑΤΑΠ κατά επιστημονικό κλάδο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης.

Μέλη ΔΟΑΤΑΠ

Με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)

 Με την Απόφαση διορίζεται:

Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ ως εξής:

α) Ορέστης Καλογήρου του Ιωάννη, Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρος.

β) Ιωάννης Ματσίνος του Γεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως Α΄ Αντιπρόεδρος,

γ) Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου του Μιχαήλ,  Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Β΄ Αντιπρόεδρος.

Διορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ κατά επιστημονικό κλάδο, ως εξής:

Μέλη ΔΟΑΤΑΠ

 Α΄ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙΖΩΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τακτικό μέλος: Ιωάννης Ματσίνος του Γεωργίου,  Καθηγητής  του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αναπληρωματικό μέλος: Ιωάννης Εμμανουήλ του Παντελή, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

β) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τακτικό μέλος: Δημήτριος Μπούμπας του Τριαντάφυλλου,  Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναπληρωματικό μέλος: Εμμανουήλ Βαβουρανάκης του Μιχαήλ, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

γ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τακτικό μέλος: Ιωάννης Τζούτζας του Γεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναπληρωματικό μέλος: Φώτιος Τζέρμπος του Χαραλάμπους, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

δ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τακτικό μέλος: Λυσσίμαχος Παπάζογλου του Γεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αναπληρωματικό μέλος: Δήμητρα Ψάλλα του Απόστολου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ε) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τακτικό μέλος: Ναυσικά Ζιάβρα του Βασιλείου, Καθηγήτρια του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αναπληρωματικό μέλος: Γεώργιος Γιόφτσος του Νικολάου, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

στ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Τακτικό μέλος: Δήμητρα Χατζηπαύλου του Ιωάννη, Καθηγήτρια του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αναπληρωματικό μέλος: Ευάγγελος Μανωλόπουλος του Γεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

ζ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τακτικό μέλος: Ευθυμία Τσακαλίδου του Χρήστου, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναπληρωματικό μέλος: Παναγιώτης Νάστος του Θεοφάνη, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

η) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τακτικό μέλος: Σταύρος Νικολόπουλος του Διονυσίου, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αναπληρωματικό μέλος: Δημήτριος Βέργαδος του Διονυσίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

θ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Τακτικό μέλος: Αθανάσιος Πάλλας του Γεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αναπληρωματικό μέλος: Γεώργιος Παναγιάρης του Ηλία, Καθηγητής του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ι) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τακτικά μέλη:

  1. Βασίλειος Ρόθος του Μιχαήλ, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  2. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης του Δημητρίου, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Αναπληρωματικά μέλη:

  1. Αθανάσιος Σαλίφογλου του Σάββα, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  2. Νικόλαος Βαξεβανίδης του Μιχαήλ, Καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 Β΄ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Ή ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Τακτικό μέλος: Εμμανουήλ Καραγεωργούδης του Δημητρίου, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναπληρωματικό μέλος: Απόστολος Κραλίδης του Φώτιου, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

β) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Τακτικό μέλος: Ευφροσύνη Μόττη-Στεφανίδη του Γεωργίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναπληρωματικό μέλος: Ελευθερία Τσάλτα του Χρήστου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

γ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

Τακτικό    μέλος:    Γαρυφαλλιά  Αθανασίου του Ιωάννη, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναπληρωματικό μέλος: Ιωάννα Κονδύλη του Νικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

δ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τακτικό μέλος: Γεώργιος Πετράκος του Κωνσταντίνου, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αναπληρωματικό μέλος: Νικόλαος Ηρειώτης του Παναγιώτη, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ε) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τακτικό μέλος: Βασίλειος Γερογιάννης του Χρήστου, Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αναπληρωματικό μέλος: Χρήστος Κωνσταντάτος του Παναγιώτη, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

στ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τακτικό μέλος: Ιωάννης Σακκάς του Δημητρίου, Καθηγητής του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αναπληρωματικό μέλος: Θεοδόσιος Παλάσκας του Βασιλείου, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

ζ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τακτικό μέλος: Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου του Μιχαήλ, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναπληρωματικό μέλος: Αθανασία Σμυρνιώτου του Σταμάτιου, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

η) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τακτικό μέλος: Βασίλειος Κέφης του Νικολάου, Καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Αναπληρωματικό μέλος: Αγγελική Σπυροπούλου του Παναγιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

θ) ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Τακτικά μέλη:

  1. Ιωάννης Καλαβρουζιώτης του Κωνσταντίνου, Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
  2. Διονύσιος Καλαμάκης του Χαράλαμπου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναπληρωματικά μέλη:

  1. Ιωάννης Λυριτζής του Γεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  2. Γεώργιος-Πάρις Τσάρτας του Άγγελου, Καθηγητής του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Οι ανωτέρω διορίζονται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Δείτε επίσης

Νέος Πρόεδρος ΔΟΑΤΑΠ: Ο Καθηγητής Ορέστης Καλογήρου
Κεραμέως για ΔΟΑΤΑΠ: Εισήγηση στο ΑΣΕΠ για κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι τις ενστάσεις
Επαγγελματική ισοδυναμία τίτλου Ψυχολογίας με τίτλους Bachelor: Ερώτηση στη Βουλή
Αξιολόγηση από Σεπτέμβριο: Τι ανέφερε η Υπουργός Παιδείας στο “Πρώτο Θέμα”
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση