Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταφορά μαθητών πρότυπων και πειραματικών σχολείων: Γνωστοποίηση διατάξεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταφορά μαθητών πρότυπων και πειραματικών σχολείων: Γνωστοποίηση διατάξεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, στις Περιφέρειες της χώρας.

Μεταφορά μαθητών πρότυπων και πειραματικών

Το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε ενημέρωση – ΥΠ.ΕΣ. 43743/1-7-22 – στις Περιφέρειες της χώρας περί των ισχυόντων για τις  μεταφορές μαθητών που φοιτούν σε πρότυπα, πειραματικά σχολεία.

Αναλυτικά
Γνωστοποίηση διατάξεων για τη μεταφορά μαθητών που φοιτούν σε πρότυπα, πειραματικά σχολεία.

Σας ενημερώνουμε ότι, δημοσιεύτηκε ο Ν. 4937/02-06-2022 (Α΄106), «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις.».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ιδίου νόμου, τροποποιείται το άρθρο 186 του Ν. 3852/2021 (Α΄87), με την προσθήκη στην αρμοδιότητα της μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης, από τις Περιφέρειες και των μαθητών των προτύπων και πειραματικών σχολείων.

Ειδικότερα στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του υπόψη άρθρου, αναφέρονται τα εξής:.

«1. Η περ. 21 της υποπαρ. Η΄ της παρ. II του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) τροποποιείται, με την προσθήκη της αρμοδιότητας μεταφοράς μαθητών των προτύπων και πειραματικών σχολείων,

και η περ. 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«21. Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, των προτύπων και πειραματικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής.».

2. Δαπάνες των Περιφερειών που έχουν διενεργηθεί για τη μεταφορά μαθητών προτύπων και πειραματικών σχολείων κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.»

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το παρόν έγγραφο σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπαλλήλους σας που ασχολούνται με ζητήματα τόσο σχεδιασμού όσο και υλοποίησης διαγωνιστικών διαδικασιών μεταφοράς μαθητών, για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή.

Δείτε επίσης

Εξετάσεις ταλέντων 2022-23 | ΦΕΚ 

Η Προκήρυξη 3Κ/2022 για ΦΕΚ: 283 θέσεις σε Πανεπιστήμια, ΠΔΕ, Δ/νσεις εκπ/σης, Κεντρική υπηρεσία ΥΠΑΙΘ 

Πως να συμπληρώσω το μηχανογραφικό δελτίο σωστά-Ποιο επιστημονικό πεδίο μου ταιριάζει: Εκδήλωση “GO Alive”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση