Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οικονομική Επιστήμη: Από το ΕΚΠΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οικονομική Επιστήμη: Στο πρόγραμμα δε χρεώνονται δίδακτρα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 25η Αυγούστου 2020.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οικονομική Επιστήμη

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική Επιστήμη απευθύνεται σε πτυχιούχους με στόχο μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση της απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και προοπτικά της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Οικονομική Επιστήμη.

Στόχος

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δίνεται έμφαση στην οικονομική θεωρία και τις εφαρμογές της. Τα οικονομικά αντιμετωπίζονται ως κοινωνική επιστήμη μέσα από μαθήματα που την αναδεικνύουν ως τέτοια και μέσα από την έμφαση στις θεωρητικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών σχολών οικονομικής σκέψης. Παράλληλα θεωρείται απαραίτητη η κατανόηση σε βάθος των μαθηματικών και ποσοτικών τεχνικών.

Διάρκεια

Η διάρκεια σπουδών είναι διετής. Οι φοιτητές παρακολουθούν εντατικά μαθήματα, η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μεταξύ 3-9 μ.μ., τις εργάσιμες ημέρες, και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη με αγγλικό ισοδύναμο τίτλοMasterofPhilosophy(MPhil) inEconomics.

Άνευ διδάκτρων

Το ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ επανίδρυσης 2915/τ. Β’/19.7.2018 και ΦΕΚ Κανονισμού Σπουδών 4620/τ. Β’/18.10.2018).

Στο ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη δε χρεώνονται δίδακτρα. Δεν υπάρχει δυνατότητα υποτροφιών από πόρους του Προγράμματος.

Το ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη επιμένει στην πολιτική αυστηρής αμεροληψίας απέναντι σε όλους τους/τις υποψήφιους/ες και απευθύνεται σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή τον Οκτώβριο του 2020 είναι η 25η Αυγούστου, ημέρα Τρίτη.

Η προθεσμία δύναται να παραταθεί ανάλογα με τις εξελίξεις στο ζήτημα του COVID-19.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν τα παρακάτω έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας mphilecon@econ.uoa.gr:

  • Φόρμα αίτησης
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ Τμημάτων στα οποία έχει φοιτήσει ο/η υποψήφιος/α
  • Δίπλωμα Αγγλικών. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν έχουν δίπλωμα αλλά πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, η ΕΑΑ εξετάζει τη γνώση τους στα Αγγλικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
  • Υπόμνημα έως 2.000 λέξεις στο οποίο να αναφέρονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του/της υποψήφιου και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο και δη στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα
  • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη και την αίτηση υποψηφιότητας.

Δείτε επίσης

Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ: Προκήρυξη δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων χωρίς δίδακτρα

Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί | Δωρεάν μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών: Προκήρυξη νέου δωρεάν μεταπτυχιακού

Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών 

Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση