Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα: «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» – Αιτήσεις 10 έως 27/07/2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα: «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» – ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών – Αιτήσεις από Τετάρτη 10 έως Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019.

Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα: «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» – Αιτήσεις 10 έως 27/07/2019

Ξεκινούν από την Τετάρτη 10 και περατώνονται την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019, οι Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης», του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου:

Δεν έχει δίδακτρα

Το εν λόγω Μεταπτυχιακό δεν απαιτεί δίδακτρα.

Σκοπός

Σκοπό έχει την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας και την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στις “Επιστήμες της Εκπαίδευσης”.

Διάρκεια

Είναι διετούς διάρκειας  και η ολοκλήρωσή του προϋποθέτει παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε εννέα (9) συνολικά μαθήματα, εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, και συμμετοχή σε σεμινάρια.

Ειδικεύσεις Μεταπτυχιακού

  1. «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»
  2. «Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση»
  3. «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»

Αίτηση

Οι υποψήφιοι/ες στην αίτηση θα πρέπει να δηλώνουν την ειδίκευση του ΠΜΣ την οποία επιθυμούν και θα πρέπει να την συνοδεύουν με πρόσφατη φωτογραφία.

Κατάθεση δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι/ες είναι τα εξής:

  1. Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Αντίγραφο πτυχίου
  3. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
  4. Επιπλέον τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
  5. Αντίγραφο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας ή επίσημη βεβαίωση από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ότι κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών δεν υπήρχε δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας βάσει του Προγράμματος Σπουδών
  6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
  7. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ τίτλων Ξένων Γλωσσών επιπέδου C2

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής για 40 θέσεις

(α) πτυχιούχοι Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής,

(β) πτυχιούχοι ομοταγών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ,

(γ) πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ, και

(δ) τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, οι οποίοι απαραίτητα γνωρίζουν επαρκώς μία ξένη γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό του αντικείμενο υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΑΠΗ (http://www.ecedu.upatras.gr).

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δείτε ακόμη:

Μεταπτυχιακά Προγράμματα: Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Αναζήτησης του Υπουργείου Παιδείας

ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ: Πρόσκληση για φοίτηση στα Προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ για το 2019-20

Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και Θεσσαλονίκης: Κριτήρια για επιλογή Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση