Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την 31η Μαΐου 2021.

Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (M.B.A.).

Ειδικεύσεις

(1) Δ.Μ.Σ. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ,

(2) Δ.Μ.Σ. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ,

(3) Δ.Μ.Σ. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διεθνή Επιχειρηματικότητα.

Που απευθύνεται

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Πανεπιστημίων όλων των γνωστικών αντικειμένων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ όλων των γνωστικών αντικειμένων. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των πιο πάνω τμημάτων υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι τις αρχές της ακαδημαϊκής χρονιάς και πάντως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική α) η παρακολούθηση, β) η επιτυχής εξέταση σε συνολικά δώδεκα (12) μαθήματα και γ) η εκπόνηση και δημόσια παρουσίαση διπλωματικής εργασίας.

Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν (1) την Αίτηση Υποψηφιότητας και (2) το Συγκεντρωτικό Πίνακα της Αίτησης Υποψηφιότητας μέχρι την 31η Μαΐου 2021 ηλεκτρονικά στον ιστότοπο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι συνολικά τα εξής:

1. Έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας (διαθέσιμη στον ιστότοπο του Τμήματος).

2. Συγκεντρωτικός Πίνακας Αίτησης του Υποψηφίου διαθέσιμος στον ιστότοπο του Τμήματος.

3. Βιογραφικό Σημείωμα (έως 3 σελίδες).

4. Αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος (αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για τους κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής).

5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.). Για κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται πιστοποιητικό αντιστοιχίας του βαθμού πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.

6. Κατάλογος των προπτυχιακών μαθημάτων με τη βαθμολογία τους που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.- ΜΒΑ.

7. Τίτλος διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας με τη βαθμολογία της εφόσον υπάρχει.

8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

9. Μια (1) Φωτογραφία.

10. Δύο Συστατικές Επιστολές (Προτείνεται πρότυπο έντυπο των συστατικών επιστολών στον ιστότοπο του Τμήματος).

Γ2 ή οτιδήποτε άλλο αυτού του επιπέδου έχει επίσημα αναγνωρισθεί από τον ΑΣΕΠ). Σε κάθε περίπτωση κατ’ ελάχιστο απαιτείται Lower.

12. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα. Στα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εργοδότη, το είδος της εργασίας και το ακριβές διάστημα απασχόλησης.

Ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας αποστέλλεται ταχυδρομικά σε ένα αντίτυπο.

Εξετάσεις

Η εξέταση θα γίνει σε δύο μαθήματα (1. Ποσοτικές Μέθοδοι, 2. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη). Οι εξετάσεις προγραμματίζονται να γίνουν το Σεπτέμβριο 2021. Η ακριβής ημερομηνία και ο τρόπος εξέτασης θα ανακοινωθεί με νεότερη ενημέρωση. Η ύλη των προς εξέταση μαθημάτων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Ύλη εξετάσεων.

Επιλέγονται μέχρι τριάντα (30) υποψήφιοι, με βάση τον εσωτερικό κανονισμό.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση.

Δείτε επίσης
Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο πρόγραμμα «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Πατρών
Πέντε θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών 
Δέκα θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Ειδική Αγωγή: Από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση