Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταρρυθμίσεις στην Ειδική Αγωγή: Η Υφυπουργός Παιδείας Μ. Τζούφη στην Εφημερίδα των Συντακτών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταρρυθμίσεις στην Ειδική Αγωγή: Η Υφυπουργός Παιδείας Μ. Τζούφη στην Εφημερίδα των Συντακτών αναλύει τις μεταρρυθμίσεις και δράσεις του Υπουργείου Παιδείας.

Μεταρρυθμίσεις στην Ειδική Αγωγή: Η Υφυπουργός Παιδείας Μ. Τζούφη στην Εφημερίδα των Συντακτών

Στις μεταρρυθμίσεις στην Ειδική Αγωγή, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε άρθρο της στην Εφημερίδα των Συντακτών η Υφυπουργός Παιδείας Μ. Τζούφη.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στις παρακάτω μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στον Τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ως εξής:

“Για την επαρκή στελέχωση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και την αναβάθμιση των υποστηρικτικών θεσμών έχει υπάρξει μια σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνουν:

▸ Την καταγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος Myschool των μαθητών ΑμεΑ και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (το 2015 βρέθηκαν ότι φοιτούσαν 60. 000 μαθητές, ενώ το 2019 εντάχθηκαν στα σχολεία όλων των βαθμίδων 110.000 μαθητές, δηλαδή το 10% του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού).

▸ Την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την καλύτερη διακυβέρνηση του συστήματος, με ίδρυση 9 επιπλέον ΚΕΔΥ (ΚΕΣΥ).

▸ Την ίδρυση και στελέχωση 570 νέων Τμημάτων Ένταξης στα σχολεία και 36 νέων Σχολικών Μονάδων ΕΑΕ.

▸ Την αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών και το καθορισμό του τρόπου υλοποίησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης μεταξύ μαθητών γενικών και ειδικών σχολείων.

▸ Τη δυνατότητα ολοήμερης λειτουργίας ειδικών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.

▸ Τη θεσμοθέτηση ενός νέου τύπου σχολείου (ΕΝΕΓΥΛ), με νέα ωρολόγια προγράμματα με τομείς και ειδικότητες και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα των ΕΠΑΛ, που μέσω της μαθητείας διασυνδέεται με την εργασία.

▸ Την μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη.

▸ Την αύξηση του προσλαμβανόμενου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και την επικείμενη πρόσληψη 4.500 μονίμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στην ΕΑΕ.”

Δείτε επίσης;

Διημερίδα ΕΠΑΛ: Διοργάνωση στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΝΑΕ

Μεταρρυθμίσεις στην Ειδική Αγωγή: Η Υφυπουργός Παιδείας Μ. Τζούφη στην Εφημερίδα των Συντακτών

Ολόκληρο το αρθρο της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Μερόπης Τζούφη στην Εφημερίδα των Συντακτών

Η δημιουργία ενός ενιαίου και πολύπλευρου συστήματος κοινωνικής υποστήριξης και προστασίας καθώς και η δυνατότητα προσβασιμότητας και ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ σε υπηρεσίες, στην ενημέρωση, την εργασία, την εκπαίδευση, την υγεία και τον πολιτισμό, αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Μιας πολιτικής που αντιπαρατέθηκε στις αφόρητες πιέσεις του ΔΝΤ να στηρίξει το 2017 τις προτάσεις του, αυτές περί «λειτουργικής αναπηρίας», με τις οποίες θα εξασφάλιζε τεράστιο δημοσιονομικό πλεόνασμα, αλλά που θα έριχνε στον Καιάδα τους ανάπηρους και το κοινωνικό κράτος.

Αντίθετα σε αυτό αλλά και στην άρνηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να διευρύνει την Πράξη Προσβασιμότητας εκτός των αναπήρων και στα εμποδιζόμενα άτομα, τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχουν προχωρήσει σημαντικές συνέργειες μεταξύ Υπουργείων (Επικρατείας, Παιδείας, Υγείας, Εσωτερικών και Εργασίας), Συλλόγων ΑμεΑ, καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στόχος αποτελεί η συστηματική και συντονισμένη καταγραφή  των ΑμεΑ και των αναγκών τους, η διασύνδεση υπηρεσιών, π.χ. υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης, αλλά και η βελτίωση συνολικότερα της καθημερινότητας τους, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο στα πλαίσια υλοποίησης της Χάρτας Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, όπως κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή.

Από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας έχουν προχωρήσει παρεμβάσεις, οι οποίες αποτυπώνουν το πολυεπίπεδο χαρακτήρα των αναγκών που προσπαθούμε να καλύψουμε.

Δείτε:

Οδηγίες για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από το 2020-2021

Προσβασιμότητα στην εκπαιδευτική τάξη

Το Υπουργείο Παιδείας αποτύπωσε και κατέγραψε, για πρώτη φορά, την πραγματική κατάσταση στις σχολικές μονάδες που στερούνται προσβασιμότητας σε άτομα με κινητική αναπηρία, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Τις προηγούμενες μάλιστα ημέρες ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα του Φιλόδημος ΙΙ, ύψους 35 εκατ. ευρώ για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής πρόσβαση των παιδιών ΑμεΑ στους χώρους των σχολείων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλη τη χώρα 7.361 σχολεία δε διαθέτουν ράμπα για να εισέλθει αναπηρικό αμαξίδιο και περισσότερα 9.917 δεν διαθέτουν χώρους υγιεινής για ΑμεΑ.

Ενίσχυση και μεταρρυθμίσεις στην ΕΑΕ στο Δημόσιο Σχολείο

Για την επαρκή στελέχωση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και την αναβάθμιση των υποστηρικτικών θεσμών έχει υπάρξει μια σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνουν:

▸ Την καταγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος Myschool των μαθητών ΑμεΑ και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (το 2015 βρέθηκαν ότι φοιτούσαν 60. 000 μαθητές, ενώ το 2019 εντάχθηκαν στα σχολεία όλων των βαθμίδων 110.000 μαθητές, δηλαδή το 10% του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού).

▸ Την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την καλύτερη διακυβέρνηση του συστήματος, με ίδρυση 9 επιπλέον ΚΕΔΥ (ΚΕΣΥ).

▸ Την ίδρυση και στελέχωση 570 νέων Τμημάτων Ένταξης στα σχολεία και 36 νέων Σχολικών Μονάδων ΕΑΕ.

▸ Την αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών και το καθορισμό του τρόπου υλοποίησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης μεταξύ μαθητών γενικών και ειδικών σχολείων.

▸ Τη δυνατότητα ολοήμερης λειτουργίας ειδικών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.

▸ Τη θεσμοθέτηση ενός νέου τύπου σχολείου (ΕΝΕΓΥΛ), με νέα ωρολόγια προγράμματα με τομείς και ειδικότητες και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα των ΕΠΑΛ, που μέσω της μαθητείας διασυνδέεται με την εργασία.

▸ Την μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη.

▸ Την αύξηση του προσλαμβανόμενου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και την επικείμενη πρόσληψη 4.500 μονίμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στην ΕΑΕ.

Δείτε επίσης:

Ράμπες ΑμεΑ, WC για ΑμεΑ στα σχολεία και μέτρα Πυροπροστασίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών

Προσβάσιμο Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό

Το  Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτική (ΙΕΠ) έχει υλοποιήσει έργο για την ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού. Επίσης σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδίου διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, όπου μέρος αυτού θα περιλαμβάνει την επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και ενταξιακής εκπαίδευσης.

Εξασφάλιση του δικαιώματος στην Ιδιωτική Εκπαίδευση

Τον περασμένο Αύγουστο το Υπουργείο Παιδείας νομοθέτησε το δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης στην ιδιωτική εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο προβλέπει ρητά την απαγόρευση άρνησης εγγραφής των ανωτέρω μαθητών από τις διευθύνσεις των ιδιωτικών σχολείων.

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Με την προσθήκη νοσημάτων στον Πίνακα Παθήσεων του 5% για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς Πανελλήνιες Εξετάσεις, η οποία καταρτίζεται βάση επιστημονικών κριτηρίων και εισηγήσεων, δίνεται η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών με αναπηρίες, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και χρόνια νοσήματα να συνεχίσουν τις σπουδές και την κατάρτισή τους. Επίσης στα πανεπιστήμια προβλέπονται με νόμο του 2017 υπηρεσίες υποστήριξης και διασφάλισης της προσβασιμότητας τόσο των φοιτητών με ειδικές ανάγκες, όσο και του προσωπικού του Ιδρύματος καθώς και ηλεκτρονική προσβασιμότητα στα ανωτέρω άτομα με σκοπό την εξασφάλιση των εκπαιδευτικών τους αναγκών.

Σε αντίθεση λοιπόν με τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επέδειξε την ευαισθησία του προς τους αναπήρους με το κλείσιμο όλων των Γραφείων των ΑμεΑ τον Οκτώβριο του 2014, , εμείς προσπαθούμε και καταφέραμε σε συνθήκες σοβαρής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, να υπερασπιστούμε και να κατοχυρώσουμε τα θεσμικά δικαιώματα των ΑμεΑ, καθώς και να προχωρήσουμε σε κομβικές παρεμβάσεις στην πράξη της καθημερινής τους ζωής, σε συνεργασία με το αναπηρικό κίνημα.

Για περισσότερα πατήστε εδώ 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση