Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετατάξεις και αποσπάσεις μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας εκπ/κών Β/θμιας-Εγκρίσεις και μη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετατάξεις και αποσπάσεις μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας-Εγκρίσεις και μη εγκρίσεις αποδέσμευσης – Απόφαση.

Μετατάξεις και αποσπάσεις μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ κου Ιωάννη Βλάσση με την έγκριση και μη έγκριση αποδέσμευσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη ή απόσπαση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Β’ Κύκλος Κινητικότητας 2022).

Σύμφωνα με την Απόφαση, παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής οργανικής των εκπαιδευτικών να ενημερώσουν σχετικά με την απόφαση αυτή τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και τους Φορείς Υποδοχής σύμφωνα με τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών.

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα εδώ

Αναλυτικά

Α) Εγκρίνεται η αποδέσμευση, από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων, των κάτωθι 111 εκπαιδευτικών Δ.Ε., προκειμένου να μεταταχθούν σε διοικητικές θέσεις σε υπηρεσίες ή/και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022:

Β) Δεν εγκρίνεται η αποδέσμευση, από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων, των κάτωθι 20 εκπαιδευτικών Δ.Ε., προκειμένου να μεταταχθούν σε διοικητικές θέσεις σε υπηρεσίες ή/και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022, διότι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.5 του αρ.62 του ν. 4589/2019 (Α΄13) ως νεοδιόριστοι.

Γ) Δεν εγκρίνεται η αποδέσμευση, από την άσκηση των εκπαιδευτικών του καθηκόντων, του κάτωθι εκπαιδευτικού Δ.Ε., προκειμένου να μεταταχθεί σε διοικητική θέση σε υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022, διότι ο εκπαιδευτικός βρίσκεται σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ, παρ. 1, του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (Α΄24), όπως ισχύουν με την παρ. 21 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄193), «Ο εκπαιδευτικός μετά την λήξη της εκπαιδευτικής αδείας του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπ/κής άδειας. […]»:

Δ) Εγκρίνεται η αποδέσμευση, από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων, των κάτωθι 19 εκπαιδευτικών Δ.Ε., προκειμένου να αποσπαστούν σε διοικητικές θέσεις σε υπηρεσίες ή/και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022:

Ε) Δεν εγκρίνεται η αποδέσμευση, από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων, των κάτωθι 5 εκπαιδευτικών Δ.Ε., προκειμένου να αποσπαστούν σε διοικητικές θέσεις σε υπηρεσίες ή/και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022, διότι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.5 του αρ.62 του ν. 4589/2019 (Α΄13) ως νεοδιόριστοι.

ΣΤ) Δεν εγκρίνεται η αποδέσμευση, από την άσκηση των εκπαιδευτικών της καθηκόντων, της κάτωθι εκπαιδευτικού Δ.Ε., προκειμένου να αποσπαστεί σε διοικητική θέση σε υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 4 του ν.4440/2016 δεν έχει παρέλθει διετία από την προηγούμενη απόσπαση της εκπαιδευτικού για τη διενέργεια νέας απόσπασης.

Δείτε επίσης

Υποβολή δήλωσης προτίμησης Συμβούλων Εκπαίδευσης Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφ. Συμβουλίων-Κύρωση Πινάκων 

Οδηγίες για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ από το Υπουργείο Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση