Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε ΕΕΠ και ΕΕΠ σε άλλο κλάδο ΕΕΠ | Ονόματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε ΕΕΠ και ΕΕΠ σε άλλο κλάδο ΕΕΠ με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε ΕΕΠ και ΕΕΠ σε άλλο κλάδο ΕΕΠ

Κοινοποιήθηκε η Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως με τις Μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδο Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και τη Μετάταξη μέλους ΕΕΠ σε άλλο κλάδο ΕΕΠ.

Δείτε την Απόφαση εδώ 

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη:

Η υπ’ αρ. 14/30-06-2022 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η υπ’ αρ. 10/16-06-2022 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις οποίες αποδεσμεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και οι υπ’ αρ. 5/05-07-2022 και 6/06-07-2022 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Αναλυτικά

Α. Μετατάσσουμε στον κλάδο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ23-Ψυχολόγων το κάτωθι μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών ως ακολούθως:

 

 

 

Α/Α

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚ

ΠΕΡ ΟΡΓ

ΘΕΣΗΣ

 

ΚΛΑΔ

ΜΕΤ

 

ΠΕΡ ΜΕΤ

 

 

1

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 

 

 

ΠΕ30

Κοιν.

Λειτ.

 

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.)

 

ΠΕ23

Ψυχολόγων

 

 

Α’ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.)

 

Β. Μετατάσσουμε σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού τις κάτωθι εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως ακολούθως:

 

 

Α/Α

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΡΓ

ΘΕΣΗΣ

ΚΛΑΔ

ΜΕΤ

ΔΟΜΗ ΜΕΤΑΤ
 

1

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

ΚΑΛΛΙ

 

 

ΠΕ87.05

Οδοντο

τεχνικής

 

Γ’ ΑΘΗΝ (Δ.Ε.)

 

ΠΕ23

Ψυχολ

ΣΔΕΥ 2ο ΚΕΔΑΣΥ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
 

2

 

 

 

ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

 

ΓΕΩΡ

 

 

ΠΕ02

Φιλολόγων

Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΠΕ23

Ψυχ

ΣΔΕΥ 1ο ΚΕΔΑΣΥ

Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

3

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

 

ΠΑΝ

 

 

ΠΕ70

Δασκάλων

1ο

ΚΕΔΑΣΥ

Γ’

ΑΘΗΝΑΣ

 

ΠΕ23

Ψυχ

 

1ο ΚΕΔΑΣΥ Γ’

ΑΘΗΝΑΣ

 

4

 

 

 

ΓΡΙΝΟΥ

 

ΔΗΜ

 

 

ΠΕ02

Φιλολόγων

Β΄ΔΩΔΕ

ΚΑΝΗ

ΣΟΥ

(Δ.Ε.)

 

ΠΕ23

Ψυχ

 

ΣΔΕΥ ΚΕΔΑΣΥ

ΙΩΑΝΝΙ

 

5

 

 

 

ΖΟΥΖΟΥΛΑ

ΟΛΓΑ-

ΛΟΥΚ

 

 

ΠΕ02

Φιλολόγων

 

Β’

ΑΘΗΝ

(Δ.Ε.)

 

ΠΕ23

Ψυχ

 

ΣΔΕΥ 1ο ΚΕΔΑΣΥ Β’ ΑΘΗΝΑΣ
 

6

 

 

 

ΚΑΠΛΑΝΗ

ΘΑΛΕΙΑ-

ΠΑΡΑΣ

 

 

ΠΕ70

Δασκάλων

Α’ ΘΕΣ

/ΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

 

ΠΕ23

Ψυχ

ΣΔΕΥ 2ο ΚΕΔΑΣΥ

Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

7

 

 

 

ΚΟΚΟΝΟΖΗ

 

ΑΦΡΟΔ

 

 

ΠΕ70

Δασκάλων

 

ΚΟΖΑ

(Π.Ε.)

 

ΠΕ23

Ψυχ

ΣΔΕΥ ΚΕΔΑΣΥ

ΦΛΩΡΙΝ

 

 

8

 

 

 

 

 

ΜΠΑΧΟΥΡΟΥ

 

 

ΘΕΟΔ

 

 

 

 

ΠΕ02

Φιλολόγων

 

 

ΚΕΔΑΣΥ

ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕ21

Θερ

Λόγου

 

 

ΚΕΔΑΣΥ ΗΛΕΙΑΣ

 

9

 

 

 

ΜΠΟΥΡΛΕΣΣΑ

 

ΠΑΡΑ

 

 

ΠΕ70

Δασκάλων

 

Β’

ΑΘΗΝ

(Π.Ε.)

 

ΠΕ23

Ψυχ

 

ΣΔΕΥ 1ο ΚΕΔΑΣΥ

Β’ ΑΘΗΝ

 

 

10

 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

 

 

ΜΑΡΙΑ

 

 

 

ΠΕ78

Κοινωνικών

Επιστημών

 

 

ΗΡΑ

ΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

 

ΠΕ23

Ψυχ

 

 

ΣΔΕΥ ΚΕΔΑΣΥ ΗΡΑΚΛΕΙ

 

 

11

 

 

 

 

 

ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ

 

 

ΔΗΜ

 

 

 

ΠΕ79.01

Μουσικής

Επιστήμης

 

 

ΠΡΕ

ΒΕΖΑΣ (Π.Ε.)

 

 

ΠΕ23

Ψυχ

 

 

ΣΔΕΥ ΚΕΔΑΣΥ ΠΡΕΒΕΖ

 

12

 

 

 

ΤΣΟΥΚΗ

ΕΥΘΑΛ- ΧΡΙΣΤΙ  

 

ΠΕ70

Δασκάλων

ΙΩΑΝΝ (Π.Ε.)  

ΠΕ23

Ψυχ

 

ΣΔΕΥ ΚΕΔΑΣΥ ΙΩΑΝΝΙΝ

 

Οι ανωτέρω μετατάσσονται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που διαθέτουν και τίθενται στη διάθεση των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις στην περιοχή/δομή μετάταξής τους.

Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμός βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης: Γ.Δ.Ο.Υ./Υ.ΠΑΙ.Θ.: 4689/25-07-2022.

Δείτε επίσης

Μετατάξεις εκπαιδευτικών-ΕΕΠ 2022: Δυο αποφάσεις | Ονόματα 

Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23: Τα ονόματα 

Μετατάξεις σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΔΙΠ ΑΕΙ: Μεταβατικές διατάξεις στο άρθρο 289 του ν. 4957/2022 

Επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων: Επισπεύδεται με τροπολογία του ΥΠΑΙΘ-Αλλάζει και η σειρά επιλογής στελεχών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση