Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετατάξεις εκπαιδευτικών και ΕΕΠ για το σχολικό έτος 2021-22 | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετατάξεις εκπαιδευτικών και ΕΕΠ για το σχολικό έτος 2021-22: Από κλάδο σε κλάδο Β/θμιας-από Α/θμια σε Β/θμια-από Β/θμια Εκκλησιαστική σε Β/θμια-από κλάδο ΕΕΠ σε Β/θμια.

Μετατάξεις εκπαιδευτικών και ΕΕΠ

Με την υπ. αριθμ. 94107/Ε2 /29/7/2021 – ΦΕΚ 1762 /τ.Γ. ́/0208 2021 – Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως πραγματοποιούνται:

Μετατάξεις εκπαιδευτικών
  • από κλάδο σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • από κλάδους της Πρωτοβάθμιας σε κλάδους της Δ/θμιας Εκπαίδευσης,
  • από κλάδους της Δ/θμιας Εκκλησιαστικής σε κλάδους της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και
  • από μέλος Ε.Ε.Π. της Ειδικής Αγωγής σε κλάδο της Δ/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.
Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων:
  1. Η αριθμ. 4η/16-06-2021 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
  2. Η αριθμ. 2η/18-06-2021 βεβαίωση Πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού.
  3. Η αριθμ. 13η/17-06-2021 βεβαίωση Πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Π/θμιας Εκπ/σης.
  4. Η αριθμ. 13η/06-07-2021 βεβαίωση Πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δ/θμιας Εκπ/σης.
  5. Οι κενές οργανικές θέσεις.
  6. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
Αναλυτικά

Μετατάσσονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί σε κενές οργανικές θέσεις κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και τοποθετούνται στις περιοχές που αναγράφονται δίπλα στο όνομά τους.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε ανώτερο κλάδο, θα πρέπει να επανακαταταγούν βαθμολογικά και μισθολογικά στους αντίστοιχους βαθμούς και τα κλιμάκια της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται.

Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται με τον βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν.

Δείτε σε μορφή pdf τα ονόματα στην Απόφαση Μετατάξεις εκπαιδευτικών-ΕΕΠ 2021

Δείτε επίσης

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδο ΕΕΠ ΠΕ23 Ψυχολόγων | Απόφαση
Συμπληρωματικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας από περιοχή σε περιοχή έτους 2021
Διαδικασία αποσπάσεων στα ΣΔΕ | ΦΕΚ
Ανάκληση μετάταξης ή απόσπασης ή μη ανάληψη υπηρεσίας μετά από μετάταξη ή απόσπαση
Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών των ΠΔΕ-ΔΙΠΕ-ΔΙΔΕ
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 2021: Σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά
Μετατάξεις και αποσπάσεις Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας: Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
Τοποθέτηση 258 εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία Δευτεροβάθμιας

Δείτε ακόμη

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εξωτερικού | Ονόματα
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 2021-22 από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ | Ονόματα
Ασφαλές άνοιγμα σχολείων: Οδηγίες του CDC-Απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή στην κανονικότητα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση