Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε ΔΙΕΚ, σε θέσεις μονίμων διοικητικών υπαλλήλων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε ΔΙΕΚ: Διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων με μεταφορά θέσης και πίστωσης, σε θέσεις μονίμων διοικητικών υπαλλήλων σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε ΔΙΕΚ

Απόφαση μετάταξης δέκα (10) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων με μεταφορά θέσης και πίστωσης, σε θέσεις μονίμων διοικητικών υπαλλήλων σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1824/1998, υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως.

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη
Η υπ. αρ. 24/17-12-2020 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.),

το οποίο γνωμοδότησε υπέρ της αποδέσμευσης εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς του, προκειμένου να μεταταγούν σε διοικητικές θέσεις κατ ́εφαρμογήν των ειδικών διατάξεων του Ν. 1824/1988.

Η υπ. αρ.18/02-09-2020 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),

το οποίο γνωμοδότησε υπέρ της αποδέσμευσης εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς του, προκειμένου να μεταταγούν σε διοικητικές θέσεις κατ ́ εφαρμογήν των ειδικών διατάξεων της παρ. 7 του αρ. 5 του Ν. 1824/1988.

Η Πράξη 8/1-10-2021 του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από την οποία προκύπτει ότι το ανωτέρω συλλογικό όργανο γνωμοδότησε θετικά για τη μετάταξη εκπαιδευτικών διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στα Δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι εκπαιδευτικοί θα επανακαταταγούν βαθμολογικά,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α ́) και την 273/2017 Γνωμοδότηση του Γ ́ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΑΔΑ:Ω62ΠΟΡΡΕ-9ΡΤ).

Δείτε την Απόφαση με τα ονόματα:  Μετάταξη 10 εκπαιδευτικών σε ΔΙΕΚ

Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση