Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετατάξεις εκπαιδευτικών-ΕΕΠ 2022: Δυο αποφάσεις | Ονόματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετατάξεις εκπαιδευτικών-ΕΕΠ 2022: Δυο αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως με ονόματα μεταταχθέντων εκπαιδευτικών.

Μετατάξεις εκπαιδευτικών-ΕΕΠ

Δυο αποφάσεις Μετατάξεων εκπαιδευτικών και ΕΕΠ της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ 1694/15-7-2022 και στο ΦΕΚ Γ 1691/15-7-2022.

Συγκεκριμένα

1. Απόφαση 86595/Ε2/13-07-2022

Με την υπό στοιχεία 86595/Ε2/13-07-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004 (Α’ 151) μετατάσσονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί και 1 μέλος ΕΕΠ ΠΕ28 ύστερα από αίτησή τους σε κενές οργανικές θέσεις, ως ακολούθως:

Δείτε σε μορφή pdf τα ονόματα στο ΦΕΚ Γ 1694/15-7-2022

2. Απόφαση 83439/E2/06-07-2022

Με την υπό στοιχεία 83439/E2/06-07-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από κλάδους της Δευτεροβάθμιας σε κλάδους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023»:

Α. Μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ06 -Αγγλικής σε κενές οργανικές θέσεις οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. Μετατάσσεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ07- Γερμανικής, σε κενή οργανική θέση η κατωτέρω εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γ. Μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ08- Καλλιτεχνικών, σε κενές οργανικές θέσεις οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δ. Μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής, σε κενές οργανικές θέσεις οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ε. Μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ60- Νηπιαγωγοί, σε κενή οργανική θέση η κατωτέρω εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΣΤ. Μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ70 – Δάσκαλοι, σε κενές οργανικές θέσεις οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε σε μορφή pdf τα ονόματα στο ΦΕΚ Γ 1691/15-7-2022

Αναλυτικά

Α. Μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ06 -Αγγλικής σε κενές οργανικές θέσεις οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΕΧ. ΚΛΑΔ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΤ
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓ ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΠΕΛΛΑΣ
ΤΟΥΓΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠ ΠΕ06 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Β. Μετατάσσεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ07- Γερμανικής, σε κενή οργανική θέση η κατωτέρω εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΡΓΑΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΕΤΑΤ

ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ07 ΡΕΘΥΜΝΟΥ

(Δ.Ε.)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γ. Μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ08- Καλλιτεχνικών, σε κενές οργανικές θέσεις οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΕΧ. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΤΑΞ
ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ08 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Β’ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ08 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΧΑΝΙΩΝ
ΜΗΤΡΗ ΠΕ08 Β’ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β’ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ08 Β’ ΘΕΣ/ΚΗΣ (Δ.Ε.) Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΧΗΡΑ ΠΕ08 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Δ. Μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής, σε κενές οργανικές θέσεις οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΕΧ. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ- ΤΑΤΑΞΗΣ
ΛΙΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

(Δ.Ε.)

ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ11 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

(Δ.Ε.)

ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ11 Α’ ΧΙΟΥ

(Δ.Ε.)

Α’ ΛΕΣΒΟΥ

Ε. Μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ60- Νηπιαγωγοί, σε κενή οργανική θέση η κατωτέρω εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΤΑΞ
ΚΑΡΑΒΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 Δ’ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Β’ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΤ. Μετατάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ70 – Δάσκαλοι, σε κενές οργανικές θέσεις οι κατωτέρω εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΕΧ. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΤΑΞ
ΑΣΚΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ05 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

(Δ.Ε.)

Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Π.Ε.)

Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΤΑΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ06 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΡΩΙΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.13 Α’

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

ΚΙΛΚΙΣ
ΤΣΙΓΚΛΙΦΗ ΠΕ79.01 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

(Π.Ε.)

Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Οι ανωτέρω μετατάσσονται και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 50/1996.

  • Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε ανώτερο κλάδο, θα πρέπει να επανακαταταγούν βαθμολογικά και μισθολογικά στους αντίστοιχους βαθμούς και τα κλιμάκια της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται.
  • Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται με τον βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν. (Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 4308/11-07-2022).
Δείτε επίσης

Η Εγκύκλιος Μετατάξεων με τα οργανικά κενά ανά κλάδο εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΦΕΚ κατανομής μόνιμων διορισμών 2022 εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ | Τι ακολουθεί 

Αποσπάσεις εξωτερικού 2022: Για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 και 2023, 2024 & 2025 Ν. Ημισφαιρίου

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση