Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετατάξεις 72 εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των ΑΕΙ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετατάξεις  72 εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.

Μετατάξεις

Με την υπ ́ αρ. πρωτ.49939/Ζ2/01-04-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν.4386/2016 (Α’ 83) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.4452/2017 (Α’ 17)

και κατόπιν των σχετικών αποφάσεων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (15η/31-7-18,24η/16-10-18, 26η/5-12-2018 Πράξεις),

του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (26η/12-10-16, 14η/21-6-18, 24η/21-09-18, 26η/25-10-18, 28η/16-11-18 Πράξεις),

καθώς και των σχετικών αποφάσεων των Συνελεύσεων των τμημάτων των Α.Ε.Ι.,

μετατάσσονται

οι παρακάτω μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα Α.Ε.Ι. της χώρας,

ως ο ακόλουθος πίνακας:

Δείτε τον Πίνακα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση