Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΕΠ-ΕΔΙΠ των ΑΕΙ και ΕΔΙΠ των ΑΕΑ | Ορθή επανάληψη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΕΠ-ΕΔΙΠ των ΑΕΙ και ΕΔΙΠ των ΑΕΑ – Ορθή επανάληψη αποφάσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στη Διαύγεια.

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΕΠ-ΕΔΙΠ

“Δημοσίευση μίας (1) περίληψης απόφασης μετατάξεων 47 εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Α.”

Με την 87488/Ζ2/07-07-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν.4386/2016 (Α’ 83) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.4452/2017 (Α’ 17) και κατόπιν των σχετικών αποφάσεων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (8η/13.05.2019, 9η/19.07.2019 και 14η/29.08.2019 πράξεις), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (12η/23.07.2019 και 16η/29.08.2019 πράξεις), καθώς και των σχετικών αποφάσεων των Συνελεύσεων των τμημάτων των Α.Ε.Ι., μετατάσσονται οι παρακάτω σαράντα επτά (47) μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι. και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), ως ο ακόλουθος πίνακας:

Δείτε την Ορθή Επανάληψη της απόφασης στη Διαύγεια

______________________

“Δημοσίευση μίας (1) περίληψης απόφασης μετατάξεων 17 εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.”

Με την 87496/Ζ2/07-07-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν.4386/2016 (Α’ 83) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.4452/2017 (Α’ 17) και κατόπιν των σχετικών αποφάσεων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (18η/8.10.2019 πράξη), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (18η/4.10.2019 και 19η/16.10.2019 πράξεις), καθώς και των σχετικών αποφάσεων των Συνελεύσεων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι., μετατάσσονται οι παρακάτω δεκαεπτά (17) μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι., ως ο ακόλουθος πίνακας:

Δείτε την Ορθή Επανάληψη της απόφασης στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσκληση σε νέους επιστήμονες για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας: Πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση