Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετάταξη 12 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των ΑΕΙ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετάταξη 12 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των ΑΕΙ – Η μετάταξη πραγματοποιείται με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας.

Μετάταξη 12 εκπαιδευτικών
ΘΕΜΑ: “Περίληψη απόφασης μετάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.”

Με την υπό στοιχεία 112667/Ζ2/31.08.2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83)

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (Α’ 17) και

κατόπιν των σχετικών αποφάσεων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (23η /16.12.2019 πράξη Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (20η /06.11.2019, 22η /17.12.2019 και 1η /28.01.2020 πράξεις Κ.Υ.Σ.Δ.Ε), καθώς και των σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α.,

μετατάσσονται

οι παρακάτω δώδεκα (12) μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων, σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι., ως ο ακόλουθος πίνακας:

 

Α/Α

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛ. ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧ  

ΚΑΤΗΓ

1  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ86

Δ.Δ.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΑΝΕΠ.

ΠΑΤΡΩΝ

 

Ε.ΔΙ.Π.

2 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΠΕ02 Δ.Δ.Ε.

ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΝΕΠ.

ΠΑΤΡΩΝ

Ε.ΔΙ.Π.
3 ΚΑΚΑΪΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ87.02 Δ.Δ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠ.

ΙΩΑΝΝ

Ε.ΔΙ.Π.
 

4

 

ΚΟΤΙΝΗ

 

ΙΣΑΒΕΛΛΑ

 

ΠΕ86

Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΜΑΚΕΔ.  

Ε.ΔΙ.Π.

 

5

 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛ

 

ΠΕ01

 

Δ.Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΠΑ  

Ε.ΔΙ.Π.

 

 

6

 

ΝΑΤΣΗΣ

 

ΑΝΤΩΝ

 

ΠΕ86

Δ.Δ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠ.

ΙΩΑΝΝ

 

Ε.ΔΙ.Π.

 

7

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΠΕ08

Δ.Δ.Ε.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤ. ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣ/ΚΗΣ  

Ε.Ε.Π.

 

8

 

ΣΙΦΑΚΑΚΗΣ

 

ΠΟΛΥΧΡ

 

ΠΕ70

Δ.Π.Ε.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΑΝΕΠ. ΠΕΛΟΠΟΝ  

Ε.ΔΙ.Π.

 

9

 

ΤΟΜΠΡΟΣ

 

ΣΤΥΛ

 

ΠΕ04.05

 

Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΝΕΠ ΠΑΤΡΩΝ  

Ε.ΔΙ.Π.

 

10

 

ΤΣΕΡΙΚΗΣ

 

ΠΑΝΑΓ

 

ΠΕ78

Δ.Δ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠ ΙΩΑΝΝΙΝ  

Ε.ΔΙ.Π.

 

11

 

ΦΩΤΙΑΔΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΠΕ05

Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.

ΘΕΣ/ΚΗΣ

 

Ε.ΔΙ.Π.

12 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ ΠΕ04.04 Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΝΕΠ.

ΠΑΤΡΩΝ

Ε.ΔΙ.Π.

 

Η μετάταξη πραγματοποιείται με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους και σύσταση της θέσης στο οικείο Α.Ε.Ι.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.: 4722/02.09.2020).

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε το έγγραφο στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Ανάκληση απόφασης ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών εξ αποστάσεως: Δεκτή η γνωμοδότηση ΝΣΚ από την Υπ. Παιδείας
Πρόσκληση απόσπασης Νηπιαγωγών στον Παιδικό Σταθμό του Υπουργείου Παιδείας
 Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19: Νέα Απόφαση σε ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση