“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετάταξη επτά (7) εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετάταξη επτά (7) εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων και ΤΕ Συντηρητών Αρχειακού Υλικού και Βιβλίων.

Μετάταξη επτά (7) εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Μετάταξη επτά (7) εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων και ΤΕ Συντηρητών Αρχειακού Υλικού και Βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α’) και του άρθρου 80 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α’)

α) μετατάσσονται έξι (6) εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους με την ίδια σχέση εργασίας σε θέσεις κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, κλάδoυ ΠΕ Αρχειονόμων, αντίστοιχων των τυπικών προσόντων τους, και με το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν.

Οι ανωτέρω έξι εκπαιδευτικοί θα επανακαταταγούν βαθμολογικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις του ν. 4369/2016 (33 Α’) και την αρ. 273/2017 γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του ΝΣΚ.

Δείτε:

Μετάταξη 8 εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 

 

β) μετατάσσεται μία (1) εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 89.01,
ειδικότητας Καλλιτεχνικών Σπουδών, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους με την ίδια σχέση εργασίας σε
θέση κατώτερης κατηγορίας, τεχνολογικής εκπαίδευσης, κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης, αντίστοιχων των τυπικών προσόντων της.

Η ανωτέρω εκπαιδευτικός θα επανακαταταγεί βαθμολογικά και μισθολογικά στους αντίστοιχους
βαθμούς και τα κλιμάκια της κατηγορίας, στην οποία μετατάσσεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις διατάξεις του ν. 4369/2016 (33 Α’), του ν. 4354/2016 (176 Α’) και την αρ. 273/2017
γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του ΝΣΚ.

Δείτε την Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση