Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετατάξεις ΠΕ79 Μουσικής Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά σχολεία Β/θμιας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετατάξεις ΠΕ79 Μουσικής Α/θμιας Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις του ίδιου κλάδου σε Μουσικά σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.

Μετατάξεις ΠΕ79 Μουσικής Α/θμιας

Τις Μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ79 Μουσικής σε κενές θέσεις του ίδιου κλάδου σε Μουσικά σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024, υπέγραψε ο Υπουργός ΠΑΙΘΑ κος Κυριάκος Πιερρακάκης.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

——————–
Ακολουθεί το περιεχόμενο της Απόφασης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Μαρούσι, 11-8-2023

Αριθμ. πρωτ.: 90510/Ε2

ΑΠΟΦΑΣΗ

Περίληψη της Απόφασης δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2081Γ΄/17.08.2023

ΘΕΜΑ : «Μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ79 Μουσικής σε κενές θέσεις του ίδιου κλάδου σε Μουσικά σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη :………………….

  • Την υπ’ αρ.9/22-06-2023 Βεβαίωση της αντίστοιχης Πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • Την υπ’ αρ.15/20-07-2023 Βεβαίωση της αντίστοιχης Πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • Την υπ’ αρ.12/10-07-2023 Πράξη της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας,
  • Τις κενές οργανικές θέσεις στα Μουσικά σχολεία της Δ/θμιας Εκπ/σης μετά την υπ΄αρ.50136/Ε1/04-05-2023 (τ.ΑΣΕΠ 11) Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε οργανικές θέσεις εκπ/κών Π.Ε. & Δ.Ε. Γενικής Εκπ/σης.
  • Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών και την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης της μετάταξης των εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ79 Μουσικής σε κενές θέσεις σε Μουσικά Σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να εκκινήσει έγκαιρα και ομαλά το σχολικό έτος 2023-2024.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Μετατάσσονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί με τον βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν σε κενές οργανικές θέσεις σε Μουσικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και τοποθετούνται στα εξής σχολεία:

Από τον κλάδο ΠΕ79 Μουσικής της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά σχολεία της Δ/θμιας Εκπ/σης

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝ

 

 

ΟΝ

 

 

 

 

 

ΚΛΑΔ

 

 

ΠΕΡΙ

ΟΧΗ ΟΡΓΑ

ΝΙ

ΚΗΣ

 

ΜΟΥ

ΣΙΚΗ ΕΙΔΙ

ΚΕΥ

ΣΗ

/ ΟΡΓΑ

ΝΟ

 

ΜΟΥ

ΣΙΚΟ ΣΧΟ

ΛΕΙΟ ΜΕΤΑ

ΤΑ

ΞΗΣ

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ΚΟΥ

ΣΟΥ

 

ΜΑ

ΡΓΑ

ΡΙ

ΤΑ

 

 

 

ΠΕ

79.01

ΜΟΥ

ΣΙ

ΚΗΣ ΕΠΙ

ΣΤΗ

ΜΗΣ

Α΄

ΑΘΗ

ΝΑΣ (Π.Ε.)

 

ΤΑΜΠ

ΟΥ

ΡΑΣ

 

ΑΘΗ

ΝΑΣ

 

 

 

 

2

 

 

 

ΜΑΛΙ

ΣΙΟΒΑ

 

ΕΙΡΗ

ΝΗ-ΖΩΗ

 

 

ΠΕ

79.01

ΜΟΥ

ΣΙ

ΚΗΣ ΕΠΙ

ΣΤ

ΗΜ

ΗΣ

Α΄

ΜΑΓ

ΝΗ

ΣΙΑΣ

(Π.Ε.)

 

ΠΙΑ

ΝΟ

 

ΒΟ

ΛΟΥ

 

 

 

 

3

 

 

 

ΣΑ

ΝΤΟ

ΡΙΝΙ

ΟΥ

 

ΑΝ

ΝΑ

 

 

ΠΕ

79.01

ΜΟΥ

ΣΙΚ

ΗΣ ΕΠΙ

ΣΤ

ΗΜ

ΗΣ

 

Α΄

ΔΩΔ/ΝΗ

ΣΟΥ (Π.Ε.)

 

ΠΙΑ

ΝΟ

 

ΡΟ

ΔΟΥ

 

 

 

Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμός βεβαίωσης Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. : 5045/11-8-2023 )

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Δείτε επίσης

ΦΕΚ διορισμών 30 ΤΕ16 σε Μουσικά σχολεία: Ανάληψη υπηρεσίας από 18 έως 24.08.2023 

Αποσπάσεις ΣΔΕ 2023-24: 64 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση