Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταθέσεις ΕΑΕ Δευτεροβάθμιας την επόμενη εβδομάδα και Γενικής μέσα Μαρτίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταθέσεις ΕΑΕ Δευτεροβάθμιας την επόμενη εβδομάδα και στη Γενική μέσα Μαρτίου: Ενημέρωση από τον Αιρετό ΚΥΣΔΕ Νεκτάριο Κορδή – Ασφυκτικά τα περιθώρια για έλεγχο κενών.

Μεταθέσεις ΕΑΕ και Γενικής Β/θμιας

Σύμφωνα με αναλυτικό του Αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή προγραμματίζονται Μεταθέσεις στην ΕΑΕ για την επόμενη εβδομάδα και στη Γενική για τα μέσα Μαρτίου.

Ο Αιρετός αναφέρει πως τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια καθιστούν ανέφικτη κάθε προσπάθεια για ουσιαστικό έλεγχο των κενών και πλεονασμάτων από τα ΠΥΣΔΕ και το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι δοθεί παράταση μέχρι την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επίσης σημειώνει πως η ευθύνη των αποφάσεων για τον υπολογισμό κενών πρέπει να καλύπτεται από συλλογικά και όχι μονοπρόσωπα όργανα όπως οι ΠΔΕ, που θα έχουν και την τελική ευθύνη για την καταχώριση κενών.

Δείτε το αναλυτικό Ενημερωτικό

Θέμα: Σχετικά με τον προσδιορισμό κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων για τις μεταθέσεις 2020

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Στις 18 Φεβρουαρίου, ημέρα απεργίας της ΑΔΕΔΥ ενάντια στο Αντιασφαλιστικό Νομοσχέδιο Βρούτση, με αρκετά σχολεία να υπολειτουργούν, εκδόθηκαν οι εγκύκλιοι 23866 και 23907 του Υπουργείου Παιδείας για τον προσδιορισμό κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων για τις μεταθέσεις του 2020.

Η εγκύκλιος κοινοποιήθηκε στα σχολεία στις 19 και ζητά το εξής απλό:

«Με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης έως 20 Φεβρουαρίου 2020 πρέπει να καταχωρισθούν στο σύστημα eDataCenter από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα τελικά οργανικά κενά/πλεονάσματα ανά περιοχή μετάθεσης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Eιδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ενώ οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα δηλωθέντα στοιχεία θα καταχωρίσουν τη σχετική πρότασή τους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν.3848/2010, στην αντίστοιχη στήλη [«Πρόταση Περιφερειακού Διευθυντή Ελλείμματα (-)/Πλεονάσματα (+)»] έως 21 Φεβρουαρίου 2020». Ουσιαστικά το Υπουργείο ζητά μέσα σε μια μέρα να γίνουν οι προτάσεις από τις ΔΔΕ και την επόμενη οι προτάσεις των ΠΔΕ!

Είναι προφανές ότι τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια καθιστούν ανέφικτη κάθε προσπάθεια για ουσιαστικό έλεγχο των κενών και πλεονασμάτων από τα ΠΥΣΔΕ!

 Το ελάχιστο που πρέπει να γίνει είναι δοθεί παράταση μέχρι την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας!

 Για την Γενική Εκπαίδευση η καταχώριση των κενών θα γίνει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου από τις ΔΔΕ και μέχρι 6 Μαρτίου από τους ΠΔΕ!

Το Υπουργείο Παιδείας βιάζεται να ανακοινώσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα τις μεταθέσεις στην ΕΑΕ, αλλά η ασφυκτική χρονική πίεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά λάθη!

 Από την άλλη πλευρά το χρονικό περιθώριο των 4 εργάσιμων ημερών για την τελική πρόταση των ΠΔΕ στη Γενική Εκπαίδευση,  ελπίζουμε να μην υποκρύπτει κάτι διαφορετικό  πέρα από τον ουσιαστικό έλεγχο των κενών και πλεονασμάτων!

 Επαναλαμβάνεται φυσικά η προειδοποίηση στα στελέχη

«Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων έχουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και ο μη σωστός έλεγχος εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει».

Δεν υπάρχει φυσικά  πρόβλεψη ώστε ο σύλλογος διδασκόντων με συνεδρίασή του να συμμετέχει στη συμπλήρωση του πίνακα Α.

Οι πίνακες αυτοί πρέπει να συμπληρώνονται με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και όχι αποκλειστικά και μόνο από τον Διευθυντή του σχολείου.

Παρόλα αυτά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο ζητείται:

«να δηλωθούν με αντικειμενικότητα τα κενά και πλεονάσματα προσωπικού όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις».

Στον πίνακα Γ, δεν υπάρχει η στήλη “εκτίμηση του ΠΥΣΔΕ”, παρά μόνο η μονοπρόσωπη πρόταση των Περιφερειακών Διευθυντών.

Απαξιώνονται οι διαδικασίες των ΠΥΣΔΕ.

Ζητάμε να επανέλθει σε ισχύ η παρ.2 στο άρθρο 4 του 50/96, η οποία ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 9 παρ.13 Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010).

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των αποφάσεων για τον υπολογισμό κενών  ζητάμε να καλύπτεται από συλλογικά και όχι μονοπρόσωπα όργανα όπως οι ΠΔΕ που θα έχουν και την τελική ευθύνη για την καταχώριση κενών!

   Μεταθέσεις ΕΑΕ και Γενικής Β/θμιας

Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των κενών και πλεονασμάτων να τονίσουμε τα εξής:
 1. Για άλλη μια φορά στα οργανικά κενά υπολογίζονται μόνο οι αυτοδίκαιες αποχωρήσεις και όχι οι συνολικές που είναι πολύ περισσότερες.
 2. Την στιγμή που η Πολιτική Ηγεσία εξαγγέλλει αλλαγές- σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης- από την επόμενη σχολική χρονιά, ο υπολογισμός γίνεται με το τρέχον ωρολόγιο πρόγραμμα! Π.χ. με τα 7ωρα στο ΓΕΛ που θα καταργηθούν και με τις 4 ομάδες προσανατολισμού! Όπως αναφέρεται: «Όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων και τα ωρολόγια προγράμματα, ο υπολογισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες Υ.Α., εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται αρμοδίως από τη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. και τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ».
 3. «Τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων/ειδικοτήτων, κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους/ειδικότητες. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων/ειδικοτήτων, η ισομερής κατανομή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών. Σε κάθε περίπτωση, με ευθύνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης θα κατανέμονται τα εν λόγω κενά με γνώμονα την ορθή διαχείριση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού». Η ρύθμιση αυτή με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών δημιουργεί πολλά προβλήματα και εγείρει αρκετές ενστάσεις σχετικά με την καταχώριση κενών!
 4. Πρέπει να τονιστεί ότι τα οργανικά κενά για τους μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή βγήκαν με στοιχεία του Απριλίου του 2019 και η κατανομή των Ειδικοτήτων έγινε με βάση αυτά τα στοιχεία . Με την τωρινή εγκύκλιο των κενών/πλεονασμάτων, ζητείται  από τα σχολεία να στείλουν πίνακες για να βγουν τα οργανικά κενά των μεταθέσεων. Δηλαδή θα έχουμε δύο διαφορετικούς πίνακες οργανικών κενών. Κανονικά με βάση τα τωρινά επικαιροποιημένα κενά θα πρέπει να γίνει ανακατανομή του συνολικού αριθμού ανά ειδικότητα που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί και πρόκειται να διορισθούν οι εκπαιδευτικοί αφού λάβουν υπόψη τις μεταθέσεις ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα οργανικά κενά των διορισμών των 4500 εκπαιδευτικών .
 5. Δεν έχει δοθεί λύση στο αίτημα της ΟΛΜΕ και πολλών εκπαιδευτικών να δοθεί η δυνατότητα αίτησης μετάθεσής /βελτίωσης όλων των μονίμων εκπαιδευτικών με τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ για όλα τα οργανικά κενά Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε) και ΣΜΕΑΕ και για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 πριν από τους επικείμενους νέους διορισμούς. Υπενθυμίζω με βάση το άρθρο 28 της τροπολογίας μετατέθηκαν 8 εκπαιδευτικοί με εκκρεμείς αιτήσεις από το 2018-19 Υπενθυμίζω ότι η θέση μας επί της διαδικασίας που έγινε στις 28 Νοεμβρίου 2019 ήταν η ακόλουθη:

«Με βάση το με αριθμό πρωτ.182304/Ε2/21-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας έγινε ο προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων σε Τ.Ε. της Β/θμιας  Εκπαίδευσης.

Είχαμε τονίσει στο ενημερωτικό της 14ης Νοεμβρίου την  μείωση  των οργανικών που θα προκαλούσε η προτεινόμενη τροπολογία στη Δ.Ε και ιδιαίτερα στον κλάδο ΠΕ04.

Τελικά με βάση και τις προτάσεις των ΠΔΕ διαβιβάστηκαν 1406 κενές οργανικές θέσεις για Τ.Ε. Εξ αυτών 655 αφορούν τους ΠΕ02, 661 τους ΠΕ03 και μόλις 90 τους ΠΕ04.

Με βάση και τη θέση της ΟΛΜΕ στις 14 Νοεμβρίου για την τροπολογία αυτή καταψηφίζω του πίνακες κενών οργανικών θέσεων στα Τ.Ε.

 Η θέση της ΟΛΜΕ:

1.Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών μονάδων αριθμεί κάτω των 300 μαθητών το όριο, βάσει του οποίου διαχωρίζονται τα σχολεία, να είναι οι διακόσιοι (200) μαθητές.

2.Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως διακόσιοι (200) μαθητές, να τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 ή ΠΕ04. Η τοποθέτηση εκπαιδευτικών, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ03 και ΠΕ04 να γίνεται σε ποσοστό 50% ανά κλάδο.

3.Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι (200) μαθητές, να τοποθετούνται δύο εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.

4.Να συσταθούν άμεσα όλα τα Τμήματα Ένταξης, που πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν συσταθεί ακόμη.

5.Η ΟΛΜΕ επισημαίνει ότι η υλοποίηση των 4.500 διορισμών στην Ειδική Αγωγή για το 2019, αριθμός σαφώς μικρότερος των πραγματικών αναγκών, έχει ήδη καθυστερήσει πολύ και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σ αυτούς το ταχύτερο δυνατόν. Λόγω όμως της καθυστέρησης που παρατηρείται στις διαδικασίες και με δεδομένο ότι οι μεταθέσεις για το 2019-20 πρέπει να ανακοινωθούν το Μάρτιο, στην περίπτωση που οι διορισμοί γίνουν μετά τις μεταθέσεις, θα πρέπει να προηγηθεί η ικανοποίηση των αιτήσεων μετάθεσης, που υποβάλλονται ως 25 Νοεμβρίου 2019.

Παράλληλα τονίσαμε την αδικία που προκαλείται στους μόνιμους εκπαιδευτικούς με τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ που δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να διεκδικήσουν μέσω αίτησης μετάθεσης/βελτίωσης τις οργανικές αυτές στα Τ.Ε. και οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης το 2018 αφού δεν υπήρχαν συστημένες οργανικές!

Μεταθέσεις ΕΑΕ και Γενικής Β/θμιας

Μέσα στα πλαίσια αυτά θα έπρεπε να δοθεί μια μικρή παράταση των προθεσμιών των αιτήσεων μετάθεσης για να δοθεί η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις στην ΕΑΕ με τα νέα δεδομένα».

 1. Στη φετινή εγκύκλιο οι πίνακες για τα Τμήματα Ένταξης θα συμπληρωθούν με το συνολικό αριθμό των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη στη σχολική μονάδα, τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη σε Τ.Ε. στη σχολική μονάδα και τον αριθμό των ΤΕ κάθε σχολικής μονάδας. Να τονίσουμε ότι στις σχολικές μονάδες έχει συσταθεί από ένα τμήμα ένταξης!
 2. Εφαρμόζεται αλγόριθμος που συστηματικά υποεκτιμά τα κενά και υπερεκτιμά τις υπεραριθμίες, κυρίως λόγω του ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η μείωση ωραρίου στελεχών. Συνεχίζεται η καταχώριση των υπεράριθμων (οι οποίοι όμως ενδεχομένως έκαναν άρση και πήραν άλλη οργανική) και δεν καταχωρίζονται όσοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Ο Πίνακας Γ’ δεν απεικονίζει την πραγματική κατάσταση.
 3. Στην ΕΑΕ προτείνεται ένα δαιδαλώδες πλαίσιο για την καταχώριση οργανικών κενών που σε καμιά περίπτωση δεν απεικονίζει τις τεράστιες ανάγκες με τον αριθμό των αναπληρωτών να είναι αναλογικά σε ποσοστό υπηρετούντων 250% έναντι των μονίμων!
 4. Επίσης για μια ακόμη χρονιά εκφράζουμε τηναπόλυτη αντίθεσή μας στην μη επαναφορά του ωραρίου μας στα πλαίσια του 2013, στην κατάργηση της μείωσης ωρών στους υπευθύνους εργαστηρίων και στην διατήρηση του αυξημένου αριθμού μαθητών ανά τμήμα Γενικής Παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού, Ξένων Γλωσσών και μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
 5. Για τις Μεταθέσεις από Περιοχή σε Περιοχή είχαμε 119 ανακλήσεις αιτήσεων εκπαιδευτικών και 15 ανακλήσεις για ΣΜΕΑΕ & ΚΕΣΥ. Οι αρχικές αιτήσεις μετάθεσης που είχαν υποβληθεί ήταν 6286.
 6. Παρά τα σοβαρά προβλήματα που αναφέραμε, προγραμματίζονται μεταθέσεις στην ΕΑΕ για την επόμενη εβδομάδα και στη Γενική για τα μέσα Μαρτίου.
 7. Οι μετατάξεις εκπαιδευτικών και οι αιτήσεις θα γίνουν μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων και στα εναπομείναντα κενά που θα γνωστοποιηθούν στους εκπαιδευτικούς πριν υποβάλουν την αίτησή τους.

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Αθήνα 20/2/2020

Δείτε σχετικά

Κενά ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ για Μεταθέσεις Β/θμιας: Εγγραφο με οδηγίες καταγραφής
Καταγραφή κενών και πλεονασμάτων για Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας: Οδηγίες
Αναμόρφωση Υπηρεσιακών Μεταβολών: Ενημερωτικό σημείωμα του Ν. Κορδή

Δείτε επίσης

Ζητούνται στοιχεία ανταπόκρισης των ΚΕΣΥ στα αιτήματα Αξιολόγησης
Σχεδιασμός Αξιολόγησης σχολείων: Βασικοί άξονες-Ποιοι θα αξιολογήσουν-Επιλογή Σχολικών Συμβούλων
Αξιολόγηση από Σεπτέμβριο: Τι ανέφερε η Υπουργός Παιδείας στο “Πρώτο Θέμα”
Αξιολόγηση: Οι φάσεις υλοποίησης σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας
Ζαχαράκη στην ΕΡΤ: Θα ενισχύσουμε την παρουσία των Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων στα σχολεία

Πριν φύγετε

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας: Επικαιροποιημένος – Οι αλλαγές στις άδειες
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση