Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΔΥ: Κατανομή σχολείων ανά ΣΔΕΥ στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΔΥ: Κατανομή σχολείων ανά ΣΔΕΥ στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) της χώρας-Της Γ. Μπουλμέτη και του Β. Βούγια.

Της Γ. Μπουλμέτη και του Β. Βούγια

Σχετικά με τα οργανικά κενά των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και προς ενημέρωση των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, τα οποία επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση Μετάθεσης για το 2021-22, σύμφωνα με την Εγκύκλιο υπ. αριθ. πρωτ. 18769/18-2-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΠ146ΜΤΛΗ-ΘΑ7), παραθέτουμε ακολούθως:

Τις αποφάσεις των 13 Περιφερειακών Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

της χώρας, με τις οποίες  πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Σ.Δ.Ε.Υ Περιφερειακών Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και ορίσθηκαν τα αντίστοιχα Κέντρα Υποστήριξής τους.

Δείτε την ίδρυση Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ),

ανά Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και τον ορισμό των αντίστοιχων Κέντρων Υποστήριξής τους:

Σχολεία ΣΔΕΥ Αττικής | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Κεντρικής Μακεδονίας | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Δυτικής Μακεδονίας | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Θεσσαλίας | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Στερεάς Ελλάδας | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Πελοποννήσου | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Δυτικής Ελλάδας | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Ηπείρου | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Κρήτης | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Νοτίου Αιγαίου | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Βορείου Αιγαίου | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Ιονίων Νήσων | Κατάλογος
Επιπροσθέτως δείτε

Τα οργανικά κενά μελών ΕΕΠ Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) και Ψυχολόγων (ΠΕ23) στις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ), των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), όπως προκύπτουν από την διενεργηθείσα από το ΥΠΑΙΘ κατανομή οργανικών θέσεων – ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Απαντήσεις σε ερωτήματα για Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22 | Ενημερωτικό 

Εγκύκλιος μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22: Αιτήσεις από 21.02 έως 28.02.2022 

Εγχειρίδιο για αίτηση μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22

Οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022 για τις Μεταθέσεις 2021-22: Ανά περιοχή, ανά ΚΕΔΑΣΥ και ΕΔΥ/ΚΕΔΑΣΥ 

Επισημάνσεις για εγκύκλιο μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22 από τον ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας

Δείτε επίσης

Συνάντηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ με Διευθυντή Ειδικής Αγωγής: Τι συζητήθηκε για διορισμούς-Πίνακες ειδικής-Επιμορφώσεις-Θέματα ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Αναδρομικός διορισμός Κοινωνικής Λειτουργού ΠΕ30 σε συμμόρφωση απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση