Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019 | Ονόματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019: Η Υπουργική Απόφαση με όλα τα ονόματα μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. του σχολικού έτους 2018-2019.

Όλοι οι μετατιθέμενοι σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ. καλούνται να παρουσιαστούν στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής μετάθεσής τους ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση που υπάγεται το Κ.Ε.Σ.Υ. όπου μετατέθηκαν με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους, 2019-2020.

Δείτε τα ονόματα

___________________________________

Η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΕΠ για τις Μεταθέσεις – Στατιστικά με ποσοστά

Συνεδρίασε σήμερα το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΚΥΣΕΕΠ) με δύο θέματα:

Το πρώτο αφορούσε στις Μεταθέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2019 και το δεύτερο διόρθωση προϋπηρεσίας μέλους ΕΕΠ.

Θέμα1ο: “Εξέταση των αιτήσεων μετάθεσης μελών του Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.”

Α. Κατάταξη σε ειδικές κατηγορίες

Το Συμβούλιο αποφάσισε:

  • Θετικά για την ένταξη έξι (6) μελών Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π. σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω αναπηρίας τέκνου σύμφωνα με την περ. α΄,άρθρο 8 του ΠΔ 56/2001.
  • Θετικά για την ένταξη τριών (3) μελών Ε.Ε.Π. σε ειδική κατηγορία μετάθεσης επειδή θεωρούνται πολύτεκνοι σύμφωνα με την περ. β,  άρθρο 8 του ΠΔ 56/2001.
  • Θετικά για την ένταξη πέντε (5) μελων Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π. σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω ασθένειας ή αναπηρίας ιδίου σύμφωνα με την περ. γ,  άρθρο 8 του Π.Δ.56/2001
  • Θετικά για την ένταξη ενός (1) μέλους Ε.Ε.Π σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω αναπηρίας συζύγουσύμφωνα με την περ. γ,  άρθρο 8 του Π.Δ.56/2001
Β. Αμφισβητούμενες

Το Συμβούλιο αποφάσισε:

  • Tην απόρριψη  των αιτήσεων δύο (2) μελών Ε.Ε.Π. λόγω μη εμπρόθεσμης οριστικοποίησης από τους ενδιαφερόμενους.
  • Τη μη ένταξη ενός (1) μέλους Ε.Ε.Π. σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων και την ισχύουσα νομοθεσία και την ακύρωση της αίτησης.
  • Τη μη ένταξη δύο (2) μελών Ε.Ε.Π. στη διαδικασία μετάθεσης, επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων και την ισχύουσα νομοθεσία και την ακύρωση της αίτησής τους.
  • Τη μη ένταξη ενός (1) μέλους του Ε.Ε.Π σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω αναπηρίας ιδίου.
Γ. Επικύρωση των πινάκων οργανικών κενών για τις ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ αναλυτικά κατά κλάδο

Ο πίνακας με τις κενές οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ για τις μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ του σχ. έτους 2018-2019, διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 92686/Ε4/07-06-2019 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και διαβιβάστηκε εκ νέου λόγω ανακοινοποιήσεων από τις ΠΔΕ, με το με αρ. πρωτ. 111659/Ε4/9-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΒ7Ξ4653ΠΣ-9ΓΔ) έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, μετά την επανέναρξη της διαδικασίας μεταθέσεων ύστερα από τις εθνικές εκλογές.

Δείτε τον Πίνακα
Δ. Μεταθέσεις μελών του ΕΕΠ και ΕΒΠ του σχολικού έτους 2018-2019
  Ε.Β.Π. Ε.Ε.Π. Σύνολο
Πλήθος αιτήσεων που υποβλήθηκαν 44 158 202
Ανακλήθηκαν εμπροθέσμως 2 2
Πήραν μετάθεση 39 143 182

_____________________________

Ποσοστά Μεταθέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ 2019

Κλάδοι ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Έλαβαν Μετάθεση Ποσοστό Ικανοποίησης ΔΕΝ Έλαβαν Μετάθεση
ΔΕ01-ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 44 39 88,64% 5
ΠΕ21-ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 23 22 95,65% 1
ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 55 53 96,36% 2
ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 10 9 90,00% 1
ΠΕ28-ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 5 5 100,00% 0
ΠΕ29-ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 18 18 100,00% 0
ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 40 36 90,00% 4
ΠΕ31-ΕΠΑΓΓ. ΠΡΟΣΑΝ. ΤΥΦΛΩΝ 0
ΠΕ31-ΚΙΝ ΔΕΞΙΟΤ. ΔΙΑΒΙΩΣ. ΤΥΦΛΩΝ 0
ΠΕ31-ΝΟΗΜΑΤ.ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΦΩΝ 0
195 182 93,33% 13

 

Δείτε ακόμη:

Η συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ της 1ης Αυγούστου 2019

Αποσπάσεις Πρωτοβάθμιας 2019 | Ονόματα

Αποσπάσεις Δευτεροβάθμιας 2019 | Ονόματα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση