Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-Ανακοινοποίηση Απόφασης Υπουργού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-Ανακοινοποίηση Απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα ονόματα μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που μετατίθενται.

Ανακοινοποιήθηκε η Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως για τις Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2021-2022.

Οι αλλαγές

Συγκεκριμένα η ανακοινοποιημένη Απόφαση της Υπουργού περιλαμβάνει τις παρακάτω αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη Απόφαση:

(i) στον πιν. Β η γραμμή με α/α 1 μετακινείται στον πιν. Α στη γραμμή με α/α 12, χωρίς τη στήλη “εξειδίκευση” με αναρίθμηση των επόμενων γραμμών

(ii) στον πιν. Β στη γραμμή με (αναριθμ.) α/α 1 στη στήλη “εξειδίκευση” από ΕΝΓ στο ορθό ΕΓΒ

(iii) ως προς την οργανική θέση στις γραμμές με (αναριθμ.) α/α 61,62,63,121,291,305,307 στον πιν. Α.

Συνολικά μετατέθηκαν

322 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και 2 μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε θέσεις με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και στην Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ).

Ανάληψη υπηρεσίας

Οι μετατιθέμενοι από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και οι μετατιθέμενοι από περιοχή σε ΣΔΕΥ ή ΚΕΔΑΣΥ αναλαμβάνουν υπηρεσία στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στο οικείο ΚΕΔΑΣΥ αντίστοιχα με τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας στην οποία ανήκουν.

Οι μετατιθέμενοι από ΚΕΔΑΣΥ σε περιοχή μετάθεσης, ΣΔΕΥ ή ΚΕΔΑΣΥ αναλαμβάνουν υπηρεσία ως άνωθεν με τη λήξη λειτουργίας των ΚΕΔΑΣΥ.

Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν συμπεριλαμβάνονται στους άνωθεν πίνακες δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Δείτε σε μορφή pdf την Ανακοινοποίηση της Απόφασης Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022

Δείτε επίσης

Αιτήσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης: Η Πρόσκληση ανακοινοποιήθηκε 

Προγραμματισμός χορήγησης αδειών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ έως την 31η Μαίου: Ποιες αφορά η διάταξη του ΥΠΑΙΘ 

Ρυθμίσεις Υπ. Παιδείας: Προσμέτρηση προϋπηρεσίας Εκπαιδευτικών-μακροχρόνιες άδειες-βιομηχανικά διδακτορικά-Επισκέπτες καθηγητές 

Προσμέτρηση προϋπηρεσίας κλάδου ΠΕ87.02 ως ΠΕ25 Σχολ. Νοσηλευτών και ΤΕ01.30 ως ΕΒΠ 

Δείτε ακόμη

Οδηγός: Αδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση