Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-Οδηγός: Ερωτήσεις και απαντήσεις επί της διαδικασίας των αιτήσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-Οδηγός: Ερωτήσεις και απαντήσεις επί της διαδικασίας των αιτήσεων – Από τoυς Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλη Βούγια.

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-Οδηγός

Από τη Γεωργία Μπουλμέτη και τον Βασίλη Βούγια

Αιτήσεις μετάθεσης

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η έκδοση της αριθ. πρωτ. 115268/Ε4/Ε4/13-10-2023 (ΑΔΑ: 9Η9Ξ46ΝΚΠΔ-Δ9Δ) Εγκυκλίου για υποβολή των αιτήσεων Μετάθεσης των μόνιμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024.

Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα μέλη ΕΕΠΕΒΠ μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr) και η προθεσμία υποβολής τους ορίζεται από τις 16 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2023.

Το Online Σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στο μόνιμο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου τους, να βλέπουν τις Υπηρετήσεις και τα μόρια μετάθεσής τους, να αιτούνται αλλαγές στα στοιχεία Μητρώου και Υπηρετήσεων μέσω της Διεύθυνσης ή του ΚΕΔΑΣΥ που τηρεί τον προσωπικό τους φάκελο και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις μεταθέσεων.

Η είσοδος στο Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Μέχρι πότε έχει κάποιος τη δυνατότητα  να κάνει ανάκληση της αίτησης μετάθεσης;

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31/12/2023 και ώρα 15:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να υποβληθεί εκ νέου.

Από τη στιγμή που βγαίνει η μετάθεση μπορεί να κάνει κάποιος ανάκληση;

Όχι δεν μπορεί καθώς δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις

Αν κάποιος πάρει μετάθεση από το ΚΥΣΕΕΠ σε άλλη περιοχή και στη συνέχεια κατά την τοποθέτηση σε σχολική μονάδα ή ΕΔΥ δεν καταφέρει να μπει εκεί που επιθυμεί τι κάνει;

Από τη στιγμή που κάποιος πάρει τη Μετάθεση σε περιοχή, δεν μπορεί να ξαναγυρίσει στην παλιά οργανική του θέση. Αν κάποιος άλλος με περισσότερα μόρια από εκείνον τοποθετηθεί στο σχολείο ή στην ΕΔΥ που ήθελε, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να επιλέξει άλλο εντός της περιοχής που μετατέθηκε.

Υπάρχει δυνατότητα να δηλώσει κάποιος περιοχή ακόμα κι αν δεν υπάρχει οργανικό κενό;  

Θα πρέπει να υπάρχει οργανικό κενό για να τοποθετηθεί κάποιος σε θέση. Τα κενά μπορεί να προκύψουν και κατά τη διαδικασία των Μεταθέσεων, όπου κάποιος μπορεί να ζητήσει Μετάθεση και να αφήσει ως οργανικό κενό τη θέση που κατείχε. Γι’ αυτό το λόγο μπορεί κάποιος να αιτηθεί και χωρίς να υπάρχει απαραίτητα οργανικό κενό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Οι νέες οργανικές θέσεις συνδέονται με τις Μεταθέσεις των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2024, όπου θα πρέπει να δοθούν ώστε να μπορέσουν ακολούθως να δοθούν για μόνιμους διορισμούς. Ομως από τη στιγμή που οι διαδικασίες ίδρυσης τους δεν θα περατωθούν έως την προθεσμία των αιτήσεων Μετάθεσης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι οποίες θα υποβληθούν από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος 4823/202, τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ τα οποία θα υποβάλλουν αίτηση Μετάθεσης, καλό θα είναι να δηλώσουν θέσεις Μετάθεσης όπου επιθυμούν, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κενά, καθότι περί τα τέλη Φεβρουαρίου του 2024 όταν θα “τρέξει” το σύστημα για τις Μεταθέσεις του 2024, ευελπιστούμε να έχει περατωθεί η διαδικασία ίδρυσης των νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ και να δοθούν τότε για τη διενέργεια των Μεταθέσεων.

Αιτήσεις για βελτίωση θέσης εντός της περιοχής πότε υποβάλλονται;

Οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ, υποβάλλονται στις ίδιες ημερομηνίες  χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων ΣΜΕΑΕ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Υπολογισμός προϋπηρεσίας και ΜΣΔ-Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης για τις Μεταθέσεις 2023 

Οριστικές τοποθετήσεις νεοδιόριστων 2023: Πως θα γίνουν σύμφωνα με τις Εγκυκλίους Μεταθέσεων 2023-24 

Οδηγός Μεταθέσεων 2023: Αποκωδικοποίηση σημείων της νομοθεσίας 

Γενικές επισημάνσεις

  1. Το αν πάρει κάποιος μετάθεση εξαρτάται αποκλειστικά από την ύπαρξη οργανικών κενών στην περιοχή που ζητά και τα αιτήματα προς την περιοχή αυτή.
  2. Όσοι δεν πάρουν τελικά μετάθεση, μπορούν να κάνουν στη συνέχεια αίτηση απόσπασης και να βρεθούν έτσι στον τόπο συμφερόντων τους και διεκδικούν μετάθεση το επόμενο έτος.
  3. Αν κάποιος πάρει μετάθεση σε περιοχή που δεν είναι στις πρώτες επιλογές του, θα πρέπει να υπηρετήσει ένα χρόνο σε αυτήν, ώστε να ξαναδικαιούται μετάθεση στην περιοχή συμφερόντων του.
  4. Στην συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών συμπεριλαμβάνεται και η απόσπαση από σχολείο σε σχολείο εντός της περιοχής διορισμού τους κατά το δεύτερο έτος υπηρεσίας. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψιν τόσο για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή όσο και για βελτίωση.
  5. Όσα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ διαθέτουν νοηματική ή Braille θα μετατεθούν κατά προτεραιότητα στις θέσεις που ζητούν νοηματική ή Braille.
  6. Οι περιοχές είναι χωρισμένες ανά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, είτε Πρωτοβάθμιας, είτε Δευτεροβάθμιας. Τα ΚΕΔΑΣΥ και τα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ θεωρούνται διαφορετικές περιοχές. Αν κάποιος/α επιθυμεί να αιτηθεί σε άλλη περιοχή από αυτή που ανήκει, θα κάνει Αίτηση Μετάθεσης και αυτή θα κριθεί από το ΚΥΣΕΕΠ. Αν κάποιος/α επιθυμεί να αιτηθεί στην ίδια περιοχή π.χ. Δ΄ Αθήνας αλλά θέλει να αλλάξει βαθμίδα δηλαδή από Δ΄ Αθήνας Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση να πάει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δ΄ Αθήνας, πάλι θα κάνει Αίτηση Μετάθεσης και αυτή θα κριθεί από το ΚΥΣΕΕΠ.
  7. Μεταθέσεις εντός της ίδιας περιοχής- Βελτίωση θέσης Αν κάποιος επιθυμεί να αιτηθεί στην ίδια Διεύθυνση που ανήκει, τότε θα υποβάλει αίτηση η οποία θα κριθεί από το ΠΥΣΕΕΠ. Η Αίτηση αυτή θεωρείται Βελτίωση Θέσης. Στην περίπτωση αυτή δε θα καταγράψει προτίμηση θέσης αφού δεν αλλάζει περιοχή π.χ. επιθυμεί να πάει σε άλλο σχολείο στην Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) που υπάρχει κενό. Οι αιτήσεις αυτές θα αξιολογηθούν από τα ΠΥΣΕΕΠ, μαζί με όλες τις άλλες από Μεταθέσεις, Μετατάξεις για τοποθέτηση (ΠΔ50/1996 άρθρο 15).
  8. Αν ο/η σύζυγος εργάζεται στον νομό όπου ζητείται μετάθεση προσμετρώνται μόρια συνυπηρέτησης. Εντός νομού, σε περίπτωση βελτίωσης θέσης ή τοποθέτησης προσμετρώνται μόρια συνυπηρέτησης μόνο για τον Δήμο εργασίας του/της συζύγου.

Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023: Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16.10 έως 31.10.2023 

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2023: Αιτήσεις από 16 έως 31 Οκτωβρίου 2023

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας 2023: Αιτήσεις από 16 έως 31 Οκτωβρίου 

Δείτε επίσης

Ενημέρωση για νέες οργανικές-Μεταθέσεις-Προσλήψεις Γ Φάσης ΕΕΠ/ΕΒΠ-Δομές ΕΑΕ, από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ 

Φαρμακευτική αγωγή σε μαθητές στο σχολείο: Ενημέρωση και οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση