Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταθέσεις ΕΒΠ: Δεν απαιτείται Braille ή Νοηματική για τοποθέτηση σε σχετικές σχολικές μονάδες | Πρόβλημα στις αιτήσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταθέσεις ΕΒΠ: Δεν απαιτείται γνώση Braille ή Νοηματικής για τοποθέτηση σε σχετικές σχολικές μονάδες | Πρόβλημα στις αιτήσεις Μετάθεσης 2019.

Μεταθέσεις ΕΒΠ: Δεν απαιτείται Braille ή Νοηματική για τοποθέτηση σε σχετικές σχολικές μονάδες | Πρόβλημα στις αιτήσεις

Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Αναφέρει η Εγκύκλιος Μεταθέσεων

“Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α ́), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013(ΦΕΚ 193 Α ́), απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση ΕΕΠ στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και στις ειδικές σχολικές μονάδες τυφλών, ορίζεται επιπλέον των άλλων προσόντων και η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille αντίστοιχα”.

Τα παραπάνω περιγράφονται στην σελίδα 16, στην Παράγραφο 1 “Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της Γραφής Braille”,  του Κεφαλαίου Ε “Γενικά Θέματα -Επισημάνσεις – Διευκρινήσεις” της Εγκυκλίου Μεταθέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2019.

Δεν αναφέρει “ΕΒΠ” παρά μόνον “ΕΕΠ”

Εξ αυτών συνάγεται πως μόνον για μέλη ΕΕΠ και όχι ΕΒΠ απαιτείται πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της γραφής Braille για να τοποθετηθούν στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και στις ειδικές σχολικές μονάδες τυφλών αντίστοιχα

Δεν δέχεται αίτηση ΕΒΠ το Online Σύστημα

Παρόλα αυτά πληροφορούμεθα πως το Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών δεν είναι ενημερωμένο επί του θέματος και δεν επιτρέπει την κατάθεση αίτησης στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και στις ειδικές σχολικές μονάδες τυφλών σε μέλη ΕΒΠ που το επιχειρούν.

Καλούμε το Αυτοτελές προς διόρθωση

Για την διευθέτηση του θέματος καλούμε το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ και ΕΒΠ να ενημερώσει αρμοδίως τους υπευθύνους του Πληροφοριακού Συστήματος, ώστε να υπάρξει τεχνική διορθωτική παρέμβαση για να μπορούν οι συνάδελφοι ΕΒΠ να καταθέσουν απρόσκοπτα την αίτησή τους.

Πολύ μικρή προθεσμία αιτήσεων

Υπενθυμίζουμε πως η καθορισμένη προθεσμία αιτήσεων από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ και ΕΒΠ είναι ελάχιστη και ουσιαστικά απομένουν με την σημερινή 3 εργάσιμες ημέρες, καθόσον η καταληκτική ημέρα αιτήσεων είναι η Δευτέρα 17 Ιουνίου, ημέρα αργίας, λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος.

Αθήνα – Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

Βασίλης Βούγιας
Βασίλης Βούγιας
Δείτε ακόμη

Διόρθωση Εγκυκλίου Μεταθέσεων: Στις ΠΔΕ και όχι στα ΚΕΣΥ οι αιτήσεις μελών ΕΕΠ

Πίνακας Οργανικών Κενών ΕΕΠ και ΕΒΠ: Παρατηρούνται ελλείψεις. Να ληφθεί μέριμνα από το Αυτοτελές

Ολα τα Οργανικά κενά ΕΕΠ και ΕΒΠ, παλαιά και νέα, ανά Σχολική Μονάδα και ΚΕΣΥ σε όλη τη χώρα για το 2019

Αιτήσεις Μετάθεσης: Πότε και πώς υποβάλλονται από τα μόνιμα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση