Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταθέσεις και διορισμοί εκπαιδευτικών: Τέλη Μαρτίου, το νωρίτερο, οι Οριστικοί 3ΕΑ – Τι θα γίνει με τις Μεταθέσεις 2019-20 ;

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταθέσεις και διορισμοί εκπαιδευτικών: Τέλη Μαρτίου, το νωρίτερο, οι Οριστικοί 3ΕΑ , οπότε οι Μεταθέσεις 2019-20 θα προηγηθούν δημιουργώντας ερωτήματα.

Μεταθέσεις και διορισμοί εκπαιδευτικών

Από τη στιγμή, που σύμφωνα με πληροφορίες του especial.gr, οι Οριστικοί Πίνακες της Προκήρυξης 3ΕΑ εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής θα δημοσιευθούν από το ΑΣΕΠ το νωρίτερο τέλη Μαρτίου 2020 .

Και από τη στιγμή που ακολούθως θα έχουμε τη χρονοβόρα διαδικασία αιτήσεων για μόνιμο διορισμό και την τοποθέτηση των διορισθέντων, είναι βέβαιο πως οι Μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 2019-20 θα προηγηθούν των διορισμών.

Ερωτήματα

Οπότε ευλόγως εγείρονται ερωτήματα ως προς τι τακτική θα ακολουθήσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τις κενές οργανικές θέσεις που θα διατεθούν στις Μεταθέσεις και στους μόνιμους διορισμούς.

Να υπενθυμίσουμε σχετική διάταξη

Να υπενθυμίσουμε εδώ, πως το άρθρο 28 του νόμου 4638/2019 όπου περιλαμβάνεται η διάταξη για τις Οργανικές Θέσεις στα Τμήματα Ενταξης, αναφέρει πως “Οι οργανικές θέσεις που θα αποµείνουν κενές µετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων µετάθεσης διατίθενται για διορισµό”.

Η διάταξη όμως αναφέρεται στις Μεταθέσεις του 2018-19, ενώ αυτή τη στιγμή μιλάμε για τις Μεταθέσεις του 2019-20, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης της Προκήρυξης 3ΕΑ.

Η αναφορά στο άρθρο 28

Δείτε τη σχετική αναφορά επί του θέματος στο άρθρο 28 του νόμος 4638/2019 του Υπουργείου Οικονομικών, όπου περιλαμβάνεται η διάταξη για τις Οργανικές Θέσεις στα Τμήματα Ενταξης.
“2. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι οργανικές θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτουν σύµφωνα µε την παράγραφο 1, διατίθενται καταρχάς για την εξέταση εµπρόθεσµων αιτήσεων µετάθεσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή.
Οι εκπαιδευτικοί που µετατίθενται κατά τα ανωτέρω παραµένουν στη θέση που υπηρετούν έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019- 2020.
Οι οργανικές θέσεις που θα αποµείνουν κενές µετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων µετάθεσης διατίθενται για διορισµό”.

Δείτε σχετικά

Νόμος 4638/2019: Αρθρο 28 η διάταξη για τις Οργανικές Θέσεις στα Τμήματα Ενταξης
Πίνακες Γενικής: Απαντήσεις-video-Υπολογισμός προϋπηρεσίας-Επισημάνσεις ΑΣΕΠ & ΥΠΑΙΘ
Ενημέρωση Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 για γυναίκες υποψήφιες από τη ΧΕΝ Ελλάδος
Αιτήσεις Προκήρυξης 1ΓΕ/2019: Ανακοίνωση ΑΣΕΠ – Εως 03/02/2020
ΑΣΕΠ Ανακοίνωση: Για προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019

Πριν φύγετε

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Νέες Θεματικές, Συντονιστές Σχολ. Σύμβουλοι, Σχολ. Σύμβουλοι, Στελέχη εκπ/σης κ.α.
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση