Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ενημέρωση Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή – Αιτήσεις Οριστικής Τοποθέτησης για μετατασσόμενους και νεοδιοριζόμενους.

Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

Α. Μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή (αφορά στους παλαιούς μόνιμους)

Το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. είναι αρμόδιο για τις Μεταθέσεις μελών του ΕΕΠ – ΕΒΠ

α) Από περιοχή σε περιοχή Μετάθεσης,

β) σε Κ.Ε.Σ.Υ.

γ) Ειδικών Κατηγοριών και

δ) Αμοιβαίων Μεταθέσεων.

Για να πληροφορηθεί κάποιος/α τις περιοχές Μετάθεσης πρέπει να ανατρέξει στον Πίνακα Οργανικών κενών
Δείτε εδώ
 • Στην τρίτη στήλη μπορεί να δει την περιοχή Μετάθεσης.
 • Οι περιοχές είναι χωρισμένες ανά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, είτε Πρωτοβάθμιας, είτε Δευτεροβάθμιας.
Αιτήσεις

1. Αν κάποιος/α επιθυμεί να αιτηθεί σε άλλη περιοχή  από αυτή που ανήκει, θα κάνει Αίτηση Μετάθεσης και αυτή θα κριθεί από το ΚΥΣΕΕΠ.

2. Αν κάποιος/α επιθυμεί να αιτηθεί στην ίδια περιοχή π.χ. Δ΄ Αθήνας αλλά  θέλει να αλλάξει βαθμίδα δηλαδή από Δ΄Αθήνας Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση να πάει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δ΄ Αθήνας, πάλι θα κάνει Αίτηση Μετάθεσης και αυτή θα κριθεί από το ΚΥΣΕΕΠ.

3. Αν κάποιος επιθυμεί να αιτηθεί στην ίδια Διεύθυνση που ανήκει, τότε θα υποβάλει αίτηση η οποία δεν θα κριθεί από το ΚΥΣΕΕΠ. Η Αίτηση αυτή θεωρείται Βελτίωση Θέσης.

Στην περίπτωση αυτή δε θα καταγράψει προτίμηση θέσης αφού δεν αλλάζει περιοχή π.χ. επιθυμεί να πάει σε άλλο σχολείο στην  Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) που υπάρχει κενό.

Οι αιτήσεις αυτές θα αξιολογηθούν από τα ΠΥΣΕΕΠ, μαζί με όλες τις άλλες από Μεταθέσεις, Μετατάξεις και Διορισμούς για Οριστική Τοποθέτηση (ΠΔ50/1996 άρθρο 15).

Προσοχή! Θα πρέπει να υπάρχει κενό.

Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους καθώς λόγω των αλλαγών στη διαδικασία των Μεταθέσεων δεν μπορούν να είναι σίγουροι για το ότι θα τοποθετηθούν οπωσδήποτε στο σχολείο που επιθυμούν.

Β. Αιτήσεις Οριστικής Τοποθέτησης για μετατασσόμενους και νεοδιοριζόμενους

Ως Αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ έχουμε ενημερώσει αναλυτικά και απαντήσει, σε πολλά ερωτήματα μέσα από ανακοινώσεις μας στο www.especial.gr

Δείτε αναλυτικά:
Α΄ Μέρος Ερωτήσεων – Απαντήσεων – Δείτε εδώ
Β΄ Μέρος Ερωτήσεων – Απαντήσεων – Δείτε εδώ
Γ΄ Μέρος Ερωτήσεων – Απαντήσεων – Δείτε εδώ

_____________

Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

Μερικές ακόμη επισημάνσεις:
 • Οι Αιτήσεις – Δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εντός των χρονικών περιορισμών, όπως αυτοί ορίζονται.
 • Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνες στο να παρέχουν οδηγίες και πληροφορίες, οπότε από τη στιγμή που αυτές παρέχονται θα πρέπει και να ακολουθούνται από τους συναδέλφους.
 • Π.χ. Πολλές Διευθύνσεις ζητούν να τροποποιηθεί η Αίτηση Μετάθεσης σε Αίτηση Οριστικής Τοποθέτησης. Από τη στιγμή που αναφέρεται κάτι τέτοιο από αυτούς που παραλαμβάνουν την Αίτηση, αυτό θα πρέπει να τηρηθεί.
 • Η Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, η οποία ζητείται από την Εγκύκλιο να κατατεθεί μέσω email επειδή αφορά ταυτοποίηση, είναι σωστό να κατατεθεί σε κάθε περίπτωση, είτε έχει κάποιος/α σκανάρει την Αίτηση υπογεγραμμένη είτε όχι, γιατί με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται κατά τι περισσότερο.
 • Χρειάζεται προσεκτική μελέτη της Εγκυκλίου και των δικαιολογητικών, προκειμένου να ενημερωθεί κανείς για τα κριτήρια Οριστικής Τοποθέτησης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ50/1996 παρ. 2: «Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. είναι: α) η συνολική υπηρεσία  β) οι οικογενειακοί λόγοι  γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν  δ) η συνυπηρέτηση  ε) η εντοπιότητα».
 • Χρειάζεται να επισυναφθούν όποια δικαιολογητικά δεν έχει καταθέσει κάποιος/α στη Διεύθυνση διορισμού του μέχρι τώρα και αυτά πρέπει να καταγραφούν στην Αίτηση.
 • Οι Ειδικές Κατηγορίες περιγράφονται στο κεφάλαιο Δ΄ και τα κριτήρια αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ΄ Κριτήρια Μεταθέσεων της εγκυκλίου: «Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2019-2020».
 • Π.χ. Αν κάποιος/α επιθυμεί να προσμετρηθεί προϋπηρεσία, η οποία αναγνωρίζεται εκτός της εκπαιδευτικής, θα πρέπει να επισυνάψει τα ζητούμενα δικαιολογητικά.
 • Πχ. Αν κάποιος επιθυμεί να υπολογιστεί η εντοπιότητα ή η συνυπηρέτηση, θα πρέπει να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

__________________

Υπόδειγμα Αίτησης Οριστικής Τοποθέτησης νεοδιοριζόμενου

Τέλος κοινοποιούμε την κατατεθείσα σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αίτηση του νεοδιοριζόμενου συναδέλφου Ψυχολόγου (ΠΕ23) Γιάννη Κυργιόπουλου, ως μιας μορφής Υπόδειγμα Αίτησης Οριστικής Τοποθέτησης νεοδιοριζόμενου.

Δείτε την κατατεθείσα Αίτηση Οριστικής Τοποθέτησης

__________________

Αγαπητοί συνέδελφοι/ισσες

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση!

Θα θέλαμε όμως να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση μπορούμε να υποκαταστήσουμε την επίσημη ενημέρωση του ΥΠΑΙΘ ή και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ως εκ τούτου δε μπορούμε να φέρουμε ευθύνη για αστοχίες ή λάθη στη συμπλήρωση της Αίτησης-Δήλωσης, η οποία διευθετείται δια της ατομικής ευθύνης καθενός/μιας, με αποκλειστικό οδηγό την σχετική Εγκύκλιο Μεταθέσεων.

Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020: Αιτήσεις 6 έως 10 Απριλίου
Οργανικά κενά Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020: Σε περιοχές μετάθεσης και σε ΚΕΣΥ-Αριθμοί μητρώου νεοδιόριστων
Υπεύθυνη Δήλωση: Οδηγίες έκδοσης και συμπλήρωσης
Μέρος Α: Ερωτήσεις-Απαντήσεις Εγκυκλίου Μεταθέσεων 2020 και οριστικής τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ
Μέρος Β: Ερωτήσεις-Απαντήσεις Εγκυκλίου Μεταθέσεων 2020 και οριστικής τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ
Μέρος Γ: Ερωτήσεις-Απαντήσεις Εγκυκλίου Μεταθέσεων 2020 και οριστικής τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ
Αίτημα παράτασης υποβολής αιτήσεων Μεταθέσεων-Τοποθετήσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση