Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετάβαση μαθητών με αναπηρία από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση-Πρόγραμμα μετάβασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετάβαση μαθητών με αναπηρία από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρόγραμμα μετάβασης: Βήματα και δράσεις – Εγχειρίδιο – Βόλος 2016.

Μετάβαση μαθητών με αναπηρία

Συγγραφική Ομάδα:
  • Βλάχου Αναστασία,
  • Σταυρούση Παναγιώτα,
  • Διδασκάλου Ελένη,
  • Γρηγορίου Φωτεινή,
  • Πατρίκα Πηνελόπη
Σχεδιασμός – υλοποίηση

Το Πρόγραμμα Μετάβασης σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε, αξιολογήθηκε και επανασχεδιάστηκε στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος που εκπονήθηκε από τη συγγραφική ομάδα.

Στόχος

Επιχειρεί να καλύψει το κενό που υπάρχει στα ελληνικά δεδομένα στο συγκεκριμένο τομέα, ενώ το περιεχόμενο και η δομή του προέκυψαν από ενδελεχή μελέτη της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας και προσαρμόστηκαν στην ελληνική πραγματικότητα.

Ενώ ο σχεδιασμός του Προγράμματος Μετάβασης εστιάζει στους μαθητές με αναπηρία, το υλικό του προγράμματος μπορεί να εμπλουτιστεί και να τροποποιηθεί, ώστε να εφαρμοστεί και σε εκπαιδευτικά προγράμματα μετάβασης για μαθητές με τυπική ανάπτυξη.

Το εγχειρίδιο όλα τα προηγούμενα χρόνια σε έντυπη μορφή μοιράστηκε σε ΚΕΣΥ – Ειδικά και Γενικά σχολεία.

Πλέον είναι αναρτημένο για όποιον ενδιαφέρεται στην ιστοσελίδα της Επιστημονικά Υπεύθυνης του έργου Καθηγήτριας κ. Βλάχου Αναστασίας (Natassa Vl Vl) – Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. (http://www.sed.uth.gr/index.p…/…/people/staff/18-vlachou-gr…)

Ευχή της συγγραφικής ομάδας είναι το πρόγραμμα μετάβασης να συνεχίσει να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του προσωπικού κάθε σχολικού πλαισίου που σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα προγράμματα μετάβασης μαθητών με αναπηρία.

Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο “Μετάβαση μαθητών με αναπηρία από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση” σε μορφή PDF

Δείτε επίσης

Διαταραχή της Αρθρωσης: μια δυσκολία της ομιλίας | Της Λαμπριάνας Τσιακπίνη
Δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης σε μαθητές με Φωνολογική Διαταραχή για το σχολείο και το σπίτι
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Προσοχή στον Αυτισμό (ΕΕΠΑ): Ερωτηματολόγιο
Τεχνικές που καθησυχάζουν ένα παιδί που βιώνει άγχος-Ανεπιθύμητες συμπεριφορές-Τρόποι διαχείρισης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση