Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού»  – Ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων | ΦΕΚ.

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής

Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού»:

  • Στους Γενικούς Γραμματείς,
  • στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και
  • ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, η Υφυπουργός κα Σοφία Ζαχαράκη και ο Υφυπουργός κος Βασίλειος Διγαλάκης:
Αρθρο 1

Μεταβιβάζουν στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού», κατά περίπτωση: Α) Αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στα ακόλουθα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας, στην οποία προΐστανται:

Αρθρο 2

Μεταβιβάζουν στον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού»: Α) αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν, πλέον των αναφερόμενων στο προηγούμενο άρθρο, στα ακόλουθα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης:

Αρθρο 3

Μεταβιβάζουν στον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού»: Α) αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν, πλέον των αναφερόμενων στο άρθρο 1, στα ακόλουθα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων:

Αρθρο 4

Μεταβιβάζουν στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού», κατά περίπτωση, αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα, αρμοδιότητάς τους, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

Αρθρο 5

Μεταβιβάζουν στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων των Γενικών Γραμματειών και Αυτοτελών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα, αρμοδιότητάς τους, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

Αρθρο 6

Μεταβιβάζουν στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν, πλέον των αναφερόμενων στο προηγούμενο άρθρο, στα ακόλουθα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης:

Αρθρο 7

Μεταβιβάζουν στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν, πλέον των αναφερόμενων στο άρθρο 5, στα ακόλουθα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων:

Αρθρο 8

Μεταβιβάζουν στους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Γενικών Γραμματειών και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα αρμοδιότητάς τους, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

Αρθρο 9

Μεταβιβάζουν στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα, αρμοδιότητάς τους, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν, πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 8, στα ακόλουθα θέματα:

Αρθρο 10

Μεταβιβάζουν στον Προϊστάμενο της Επιτελικής Δομής (Ε.Δ.) ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού»:

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ B 8 – 10.01.2020

Δείτε επίσης

Δηλώσεις Κεραμέως από Ουάσινγκτον: Στόχος η Ελλάδα να καταστεί διεθνές κέντρο εκπαίδευσης
Τζούφη στο Larissanet: Η Κυβέρνηση προχωρά στο ξήλωμα της μεταρρύθμισης
Αγγλόφωνο Προπτυχιακό Πρόγραμμα ΕΚΠΑ: Αιτήσεις έως 31 Μαρτίου 2020 
Παράταση αιτήσεων φοιτητών ΕΚΟ: Eως Παρασκευή 10-1-2020 
3 Ελληνικά και 3 Κυπριακά Πανεπιστήμια στα πιο «πράσινα» παγκοσμίως
Κεραμέως στις ΗΠΑ: Συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση