Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μεταβολές-συγχωνεύσεις ΕΠΑΛ 2022-23: Η Εγκύκλιος με τη διαδικασία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μεταβολές-συγχωνεύσεις ΕΠΑΛ 2022-23: Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να καταχωρίσουν τις προτάσεις τους μέχρι 18-11-2022 – Εγκύκλιος.

Μεταβολές-συγχωνεύσεις ΕΠΑΛ 2022-23

Εγκύκλιο αναφορικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-34 κοινοποίησε η Υπουργός ΠΑΙΘ κα Νίκη Κεραμέως.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να καταχωρίσουν τις προτάσεις τους μέχρι 18-11-2022 για τις συγχωνεύσεις Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή/και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) – κατ’ εφαρμογή του άρθρου 246 του ν.4512/2018 (Α΄ 5) – και μέχρι 22-11-2022 για τις υπόλοιπες μεταβολές των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τις σχετικές φόρμες στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool, σύμφωνα με τις αναρτημένες σε αυτό οδηγίες.

Επισημαίνεται ότι:

– Oι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, διατηρούν στα αρχεία τους όλα τα έντυπα, κάθε είδους δικαιολογητικά, ο,τιδήποτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαδικασία των σχολικών μεταβολών που κατά περίπτωση επεξεργάστηκαν, τα οποία θα τίθενται στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων , δια των υπηρεσιών του , εφόσον ζητηθούν, λόγω του αποφασιστικού του ρόλου στην έκδοση απόφασης και της εξ ΄ αυτής ελκυόμενων συνεπειών/ ευθυνών και υποχρεώσεων.

– Κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής πρότασης προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή εκ των υστέρων διαμαρτυριών.

– Ζητείται η απαρέγκλιτη τήρηση όλων των παραπάνω προθεσμιών προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024.

Αναλυτικά

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του ν.1566/1985 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του ν.1966/1991 (Α΄ 147), όπως ισχύουν και της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α΄ 118), του άρθρου 246 του ν.4512/2018 (Α΄ 5), την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4327/2015 (Α΄ 50) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του ν.4763/2020 (Α΄ 254), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προβαίνει σε μεταβολές σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, μετατροπές, προσθήκες/καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ.) με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

Α) Ο αριθμός των μαθητών/τριών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές/τριες, οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων και οι ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας. Οι προτάσεις συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων πρέπει να γίνονται με βάση τα οριζόμενα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 246 του ν.4512/2018 (Α΄ 5). Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, για τις οποίες πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η ακριβής ονομασία και η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων απαιτείται η εξασφάλιση κατάλληλης στέγασης και η σαφής αναφορά σε αυτήν.

Β) Τα οριζόμενα στη με αρ. πρωτ. 42712/Γ2/20-03-2014 (Β΄ 833) Κ.Υ.Α., στο άρθρο 116 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) και στη με αρ. πρωτ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β΄ 2891) Υ.Α. βάσει των οποίων καθορίζονται ο μέγιστος και ο ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα Γενικής Παιδείας, Τομέα ή ειδικότητας στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω ακολουθούνται τα εξής:

Δείτε τη συνέχεια στην Εγκύκλιο ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Κεραμέως-Παγκόσμια Σύνοδος για την Καινοτομία: Oι 5 άξονες του μεταρρυθμιστικού προγράμματος για την Παιδεία 

Ψηφιακή μέριμνα-εκπαιδευτικοί: Το 97% έλαβε την επιταγή-132 εκ. ευρώ στην εκπαιδευτική κοινότητα 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια 2023: 4η Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υποβολή προτάσεων 

 Αδεια μονογονέων: Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση