Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετονομασία Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετονομασία Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Απόφαση Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Βασ. Διγαλάκη.

Με Απόφαση 169775/Ζ1/15-12-2020 – ΦΕΚ 5710/Β ́/24.12.2020 – του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Βασ. Διγαλάκη, μετονομάζεται το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού.

Η μετονομασία πραγματοποιείται χωρίς μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου.

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων:

Α. Η ομόφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση3010/18-12-2019).

Β. Το αριθμ. 51778/Ζ1/06.05.2020 αίτημα του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή, για τη μετονομασία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού.

Γ. Η γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. (συνεδρίαση αριθμ. 10/09.11.2020),που απεστάλη με το αριθμ. 15900 ΕΞ/11.11.2020 έγγραφο του Προέδρου της.

Δείτε την Απόφαση

ΦΕΚ 5710/Β ́/24.12.2020

Μαρούσι,15/12/2020

Αρ. πρωτ. 169775/Ζ1

ΘΕΜΑ: «Μετονομασία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

Δείτε την Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Λογοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών
 ΣΟΝΕ: Η δημιουργική συμβολή του συνδρόμου Άσπεργκερ στην μουσική
Εμβόλιο κορονοϊού: 26 ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον εμβολιασμό
EuroClio-Ποιοτική εκπαίδευση για όλους: Συνέντευξη με την Τρ. Τατσιοπούλου για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση