Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετονομασίες Τμημάτων Eνταξης Α/θμιας και Β/θμιας λόγω συγχώνευσης και μετονομασίας σχολ. μονάδας υπαγωγής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετονομασίες Τμημάτων Eνταξης Α/θμιας και Β/θμιας λόγω συγχώνευσης και μετονομασίας της σχολικής μονάδας υπαγωγής – Απόφαση Υπουργού ΠΑΙΘ κου Χ. Κίττα.

Μετονομασίες Τμημάτων Eνταξης

Μετονομασίες Τμημάτων Ένταξης σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης α) λόγω συγχώνευσης και μετονομασίας της σχολικής μονάδας υπαγωγής ή β) λόγω μετονομασίας της σχολικής μονάδας υπαγωγής τους με την υπ. αριθμ. 66339/Δ3 Απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘ κου Χ. Κίττα, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3922/16-6-2023.

Συγκεκριμένα απoφασίστηκε:

Α. H μετονομασία Tμημάτων Eνταξης λόγω συγχώνευσης σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης υπαγωγής τους, ως εξής:

1. Μετονομάζεται το «Τμήμα Ένταξης στο 20ο 2/θ Νηπ. Αλεξανδρούπολης», το οποίο ιδρύθηκε με το B’ 1397/2005, σε «Τ.Ε. στο 5ο Ν/γείο Αλεξανδρούπολης», λόγω συγχώνευσης του «2/θ 5ου Νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης» και του «20ου Νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης» σε «5ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ Σχ. Μονάδας: 9110007), (B’ 2153/2017).

2. Μετονομάζεται το «Τμήμα Ένταξης στο 17ο Δ.Σ Πατρών», το οποίο ιδρύθηκε με το B’ 2482/2008, σε «Τ.Ε. στο 15ο ΔΣ Πατρών», λόγω συγχώνευσης του «7/θ 15ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» και του «7/θ 17ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» σε «15ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ 9060305), (B’ 2889/2020).

3. Μετονομάζεται το «Τμήμα Ένταξης στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης», το οποίο ιδρύθηκε με το B’ 2540/2016, σε «Τμήμα Ένταξης στο 8ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης», λόγω συγχώνευσης του «8ου 12/θ Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης» και του «18ο 6/θ Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης» σε «8ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ 9190014), (B’ 3897/2021).

4. Μετονομάζεται το «Τμήμα Ένταξης στο 15ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου», το οποίο ιδρύθηκε με το B’ 1640/2001, σε «Τμήμα Ένταξης στο 4ο Ν/γείο Ευόσμου», λόγω συγχώνευσης του «15ου Νηπιαγωγείου Ευόσμου» και του «4ου Νηπιαγωγείου Ευόσμου» σε «4ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ 9190459), (B’ 4582/2022).

5. Μετονομάζεται το «Τμήμα Ένταξης στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας», το οποίο ιδρύθηκε ως ειδική τάξη με το A’ 146/1986 και μετατράπηκε σε Τμήμα Ένταξης με το B’ 852/2000, σε «Τμήμα Ένταξης στο 6ο Δ.Σ. Βέροιας», λόγω συγχώνευσης του «6ου 12/θ Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και του «13ου 12/θ Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» σε «6ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ 9160126), (B’ 2889/2020).

6. Μετονομάζεται το «Τμήμα Ένταξης στο 3ο Γυμνάσιο Χανίων», το οποίο ιδρύθηκε με το B’ 1494/2003, σε «Τ.Ε. στο 2ο Γ/σιο Χανίων», λόγω συγχώνευσης του «2ου Γυμνασίου Χανίων» και του «3ου Γυμνασίου Χανίων» σε «2ο Γυμνάσιο Χανίων» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ 5001020), (B’ 1032/2005).

Β. H μετονομασία Tμημάτων Eνταξης λόγω της μετονομασίας των σχολικών μονάδων υπαγωγής τους ως εξής:

1. Μετονομάζεται το «Τμήμα Ένταξης μαθητών με Προβλήματα Όρασης στο 4ο Γυμνάσιο Χανίων», το οποίο ιδρύθηκε με το B’ 1248/2002, σε «Τ.Ε. (για μαθητές με προβλήματα όρασης) στο 3ο Γ/σιο Χανίων», λόγω μετονομασίας του «4ου Γυμνασίου Χανίων» σε «3ο Γυμνάσιο Χανίων» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ 5001040), (B’ 77/2006).

2. Μετονομάζεται το «Τμήμα Ένταξης στο 8ο Γυμνάσιο Χανίων για μαθητές με προβλήματα όρασης», το οποίο ιδρύθηκε με το B’ 1397/2005, σε «Τμήμα Ένταξης στο 6ο Γ/σιο Χανίων», λόγω μετονομασίας του «8ου Γυμνασίου Χανίων» σε «6ο Γυμνάσιο Χανίων» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ 5001072), (B’ 77/2006).

3. Μετονομάζεται το «Τμήμα Ένταξης στο 4ο Ε/Λ Χανίων για μαθητές με προβλήματα όρασης», το οποίο ιδρύθηκε με το B’ 1397/2005, σε «Τμήμα Ένταξης (για μαθητές με προβλήματα όρασης) στο 3ο ΓΕΛ Χανίων», λόγω μετονομασίας του «4ου Ενιαίου Λυκείου Χανίων» σε «3ο ΓΕΛ Χανίων» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ 5051040), (B’ 77/2006).

4. Μετονομάζεται το «Τμήμα Ένταξης Κωφών και Βαρηκόων στο 7ο Ενιαίο Λύκειο Χανίων», το οποίο ιδρύθηκε με το Β’ 1248/2002, σε «Τμήμα Ένταξης στο ΓΕΛ Ακρωτηρίου», λόγω μετονομασίας του «7ου Ενιαίο Λύκειο Χανίων» σε «ΓΕΛ Ακρωτηρίου» (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ 5051009), (Β’ 77/2006).

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 3922/16-6-2023

Δείτε επίσης

Ιδρυση 49 Τμημάτων Ενταξης σε Δημοτικά σχολεία | ΦΕΚ 

Τμήματα Ενταξης Νηπιαγωγείων: Το ΦΕΚ με την ίδρυση νέων 47 σε δημόσια Νηπιαγωγεία τυπικής εκπαίδευσης

Τα 40 νέα Τμήματα Ενταξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά περιοχή 

Πριν φύγετε

Μόνιμοι διορισμοί ειδικής 2023: Αναλυτικά τα βήματα από εδώ και πέρα, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση