Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Το μήνυμα της Υφ. Παιδείας Μ. Τζούφη για την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

“Δεδομένου ότι η αντιμετώπιση του αυτισμού δεν πρέπει να έχει θεραπευτικό χαρακτήρα, αλλά να γίνεται αντιληπτή ως μία εκπαιδευτική και δυναμική διαδικασία που ξεκινά από την προσχολική ηλικία και συνεχίζεται μέχρι την ενήλικη ζωή, οφείλουμε να λάβουμε υπόψιν το συνεχές των αναγκών των ατόμων με αυτισμό.”

Μήνυμα Υφ. Παιδείας Μ. Τζούφη για την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

“Στόχος μας λοιπόν, είναι να μπουν όλα τα παιδιά, ει δυνατόν, στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, εντός του οποίου καθίσταται δυνατόν, τόσο το παιδί με αυτισμό, όσο και η οικογένειά του, να αγκαλιαστεί από ένα δυναμικό δίκτυο διαφόρων επαγγελματιών με στόχο την δια βίου στήριξη και εκπαίδευση σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς του.”

Τα παραπάνω λόγια περιλαμβάνονται στο μήνυμα της Υφυπουργού Παιδείας Μ. Τζούφη για την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό με βάση τα περσινά στοιχεία, 95.000 παιδιά με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές ανάγκες φοιτούν στο Γενικό Σχολείο και 11.000 στις Σχολικές Μονάδες ΕΑΕ, δηλαδή 106.000 μαθητές/τριες.

Από τους 30.000 αναπληρωτές που προσελήφθησαν φέτος, περίπου οι 16.000 αξιοποιούνται για να καλύψουν ανάγκες ΕΑΕ.

Συνεπώς, κατά την κα Τζούφη, η επικείμενη πρόσληψη 4.500 εκπαιδευτικών, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, αποτελεί νευραλγικής σημασίας παρέμβαση για την κάλυψη των αναγκών του ευαίσθητου τομέα της ΕΑΕ..

Δείτε ολόκληρο το μήνυμα της Υφ. Παιδείας για την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού σήμερα, μια ημέρα που φιλοδοξεί να ανατρέψει την οπτική της κοινωνίας για τον αυτισμό, μια ημέρα αφύπνισης ενάντια στον κοινωνικό στιγματισμό και τον αποκλεισμό.

Η εκπαίδευση αποτελεί αναμφίβολα όχημα για την επίτευξη αυτού του στόχου και συνεπώς η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής είναι νευραλγικής σημασίας, ειδικά σήμερα, που στη χώρα μας καταγράφεται μια πραγματική αύξηση των αναγκών, που προκύπτει από την σημαντική αύξηση των ποσοστών γεννήσεων παιδιών με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος.

Στόχος μας λοιπόν, είναι να μπουν όλα τα παιδιά, ει δυνατόν, στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, εντός του οποίου καθίσταται δυνατόν, τόσο το παιδί με αυτισμό, όσο και η οικογένειά του, να αγκαλιαστεί από ένα δυναμικό δίκτυο διαφόρων επαγγελματιών με στόχο την δια βίου στήριξη και εκπαίδευση σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς του.

Ειδικοί λειτουργοί, παιδαγωγοί, ψυχολόγοι και άλλες ειδικότητες αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας παρεμβάσεις υποστήριξης των παιδιών με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, προωθώντας τις δεξιότητές τους.

Τα πρώτα βήματα έχουν γίνει

Η πολιτική ηγεσία έχει δώσει ήδη τα πρώτα δείγματα γραφής, με μια σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων για την ουσιαστική ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ):

Τα τελευταία 3 χρόνια, ιδρύσαμε 570 νέα Τμήματα Ένταξης, αγγίζοντας τα συνολικά 3.710 και ιδρύσαμε 40 Σχολικές Μονάδες ΕΑΕ, ενώ φροντίσαμε για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών/τριών.

Με βάση τα περσινά στοιχεία, 95.000 παιδιά με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές ανάγκες φοιτούν στο Γενικό Σχολείο και 11.000 στις Σχολικές Μονάδες ΕΑΕ, δηλαδή 106.000 μαθητές/τριες.

Από τους 30.000 αναπληρωτές που προσελήφθησαν φέτος, περίπου οι 16.000 αξιοποιούνται για να καλύψουν ανάγκες ΕΑΕ.

Συνεπώς, η επικείμενη πρόσληψη 4.500 εκπαιδευτικών, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, αποτελεί νευραλγικής σημασίας παρέμβαση για την κάλυψη των αναγκών του ευαίσθητου τομέα της ΕΑΕ.

Επιπλέον, προχωρήσαμε σε πλήθος σημαντικών μεταρρυθμίσεων, όπως η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τη βέλτιστη διακυβέρνηση του συστήματος, με ίδρυση 9 επιπλέον ΚΕΔΥ και την αύξηση του προσωπικού τους σε 1.067.

Συμπληρωματικά, προχωρήσαμε στην αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών, την επέκταση των ωρολόγιων προγραμμάτων και τη θέσπιση ολοήμερης λειτουργίας, καθώς και την θεσμοθέτηση ενός νέου τύπου σχολείου, το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο, με επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα των Επαγγελματικών Λυκείων.

Οι επόμενοι στόχοι

Δεδομένου ότι η αντιμετώπιση του αυτισμού δεν πρέπει να έχει θεραπευτικό χαρακτήρα, αλλά να γίνεται αντιληπτή ως μία εκπαιδευτική και δυναμική διαδικασία που ξεκινά από την προσχολική ηλικία και συνεχίζεται μέχρι την ενήλικη ζωή, οφείλουμε να λάβουμε υπόψιν το συνεχές των αναγκών των ατόμων με αυτισμό.

Έτσι, το επόμενο βήμα είναι η «πρώιμη παρέμβαση», στο πλαίσιο της υποχρεωτικής, δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και η διαμόρφωση νέων δομών μεταγυμνασιακής υποστήριξης ατόμων με σοβαρές αναπηρίες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης.

Η αποδοχή της διαφορετικότητας και συνεπώς η ενσωμάτωση και η προσπάθεια για κοινωνικοποίηση του παιδιού μέσα στο σχολικό περιβάλλον αποτελεί μια πρόκληση τόσο για την πολιτική ηγεσία, όσο και για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Έτσι ώστε, τα άτομα με αυτισμό να πάψουν να αποκλείονται από μια «κανονική» κοινωνία που αρνείται να τ’ αφουγκραστεί.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση