Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μητρώα ΕΟΠΠΕΠ: Oροι και προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μητρώα ΕΟΠΠΕΠ: Oροι και προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης, καθώς και δυνατότητα τήρησης επιπλέον Μητρώων του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’/24/30-1-2013)O

Όροι και Προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης Μητρώων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Μητρώα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013, (Α’ 24) τηρούνται τα παρακάτω Μητρώα:

α. Μητρώο Αδειοδοτημένων – Πιστοποιημένων Φορέων Παροχής Δια Βίου Μάθησης και Σ.Υ.Ε.Π., το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Αδειοδότησης Παρόχων Διά Βίου Μάθησης.

β. Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Αδειοδότησης Παρόχων Διά Βίου Μάθησης.

γ. Μητρώο Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Αδειοδότησης Παρόχων Διά Βίου Μάθησης.

δ. Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όπως προβλέπεται και ρυθμίζεται με την με αριθμ. ΔΣ/64529/27-11-2017 απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (ΦΕΚ Β’/317/6-2-2018), ως εκάστοτε ισχύει.

ε. Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Οργανισμού, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων.

στ. Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Αδειοδότησης Παρόχων Διά Βίου Μάθησης.

ζ. Μητρώο Πιστοποιηθέντων Προσώπων, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων.

Η συνέχεια στο ΦΕΚ

ΦΕΚ B 1345 – 19.04.2019 Σελίδες 8 (16243 – 16250)

 

Δείτε επίσης

Εκπαιδευτές Ενηλίκων: Απλήρωτοι, όχι λόγω έλλειψης χρημάτων, αλλά λόγω διαφορετικής ερμηνείας μιας ΚΥΑ !

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση