Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μητρώο Επιμορφωτών Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας: Πρόσκληση ΙΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μητρώο Επιμορφωτών Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας: Πρόσκληση από το ΙΕΠ για 126 Επιμορφωτές για την Α’ φάση επιμόρφωσης. Επιλογή σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης.

Μητρώο Επιμορφωτών

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) εξέδωσε Πρόσκληση για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.

Η Πρόσκληση αναφέρεται στα πλαίσια της υποστήριξης της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906.

Είναι δε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020.

Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στόχος

Για την υλοποίηση της Πράξης, όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ, προβλέπεται η δημιουργία μητρώου Επιμορφωτών, με στόχο:

  • Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.
  • Την ανταπόκριση στην ετερογένεια των εκπαιδευτικών αναγκών, όλων ανεξαιρέτως των μαθητών και των μαθητριών.

Από τις επιμορφωτικές αυτές δράσεις θα προκύψει αποθετήριο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. και μητρώο υλικού (σχεδίων/ σεναρίων, καλών πρακτικών διαφοροποίησης μαθησιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, δημιουργίας κοινοτήτων μάθησης στην τάξη).

Πόσοι θα επιλεγούν

Θα επιλεγούν των 126 Επιμορφωτές για την Α’ φάση επιμόρφωσης.

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί βάσει των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί έως 30.09.2019 και ώρα 14:00 στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετική πρόσκληση.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στον σύνδεσμο:

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

Το μητρώο θα είναι ανοικτό για υποβολή αιτήσεων έως και την έναρξη της Γ’ φάσης της επιμόρφωσης, δηλαδή την 1/11/2020 και θα καταρτίζεται ανά σχολικό έτος.

Επιλογή σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης

Η επιλογή επιμορφωτών/τριών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης και βάσει των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί έως συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται δημόσια και έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. www.iep.edu.gr στη διαδρομή ΕΡΓΑ –> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ –> ΜΗΤΡΩΑ.

Πληροφορίες

Αναλυτική πληροφόρηση, όπως διαβάζουμε στο Δελτίο Τύπου:

Παρέχεται στην Πρόσκληση για ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906 (αρ. πρωτ.: 6257/26.06.2019 & ΑΔΑ: ΩΩΝ3ΟΞΛΔ-ΚΑΑ),

Που έχει αναρτηθεί

Εχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΙΕΠ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.iep.edu.gr/images/IEP/PROKIRIKSEIS-ERGA/Mitroa/2019/2019-06-26_6257_prosklisi.pdf

Δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ

 

Δείτε ακόμη:

Εκπαιδευτές ΔΙΕΚ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Συνάντηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ-ΑΣΕΠ: Προσωρινοί-Παράβολο-Απορριφθέντες και…καλό καλοκαίρι..

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση