Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μητρώο Επιμορφωτών για τα ΕΠΑΛ: Η Εγκύκλιος με την πρόσκληση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μητρώο Επιμορφωτών για τα ΕΠΑΛ: Η Εγκύκλιος με την πρόσκληση για υποστήριξη Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Μαθηματικά» και «Νέα Ελληνικά», της Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης των μαθητών (στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με Ψυχολόγους) καθώς και του Συμβούλου Καθηγητή.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Πρόσκλησης για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.», το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) εξέδωσε την υπ’ αριθ. 3027/09-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) Πρόσκληση με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και τα φυσικά πρόσωπα/ελεύθεροι επαγγελματίες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως αυτά αναφέρονται στην ανωτέρω Πρόσκληση, να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υλοποίηση της επιμόρφωσης».

Στόχος της Πράξης

Στόχος της Πράξης είναι η επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» (Μ.Ν.Α.Ε.) που υλοποιείται από το σχολικό έτος 2018-2019 στο σύνολο των ΕΠΑ.Λ. της χώρας.

Συγκεκριμένα η επιμορφωτική υποστήριξη αφορά την υλοποίηση των δράσεων της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Μαθηματικά» και «Νέα Ελληνικά», της Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης των μαθητών (στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με Ψυχολόγους) καθώς και του Συμβούλου Καθηγητή.

Οι ενδιαφερόμενοι

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο για το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019 καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη διαδικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php συμπληρώνοντας αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή τα απαραίτητα στοιχεία έως την 19/04/2019 και ώρα 15.00.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν άμεσα επί του θέματος τα οικεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ και οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης τα ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητάς τους

Η Εγκύκλιος Μητρώου ΕΠΑΛ

Δείτε επίσης

Πρόσκληση ΙΕΠ για το Μητρώο Επιμορφωτών «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση