Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μητρώο ΣΔΕ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Αίτησης ένταξης νέων μελών και επικαιροποίησης στοιχείων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μητρώο ΣΔΕ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Αίτησης ένταξης νέων μελών και επικαιροποίησης στοιχείων ενταγμένων μελών στο Μητρώο ΣΔΕ έτους 2022.

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 9272/576/14.06.2022 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9ΞΦ346ΨΖΣΠ-Η9Ν),

απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή στο:

1ο ΣΤΑΔΙΟ: Αίτησης Ένταξης νέων μελών στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. και επικαιροποίησης των  στοιχείων των ενταγμένων μελών του, έτους 2022.

2ο ΣΤΑΔΙΟ: Αίτησης για την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, σχολικής περιόδου 2022-2023.

Στο 1ο ΣΤΑΔΙΟ στάδιο της πρόσκλησης:

Α. οι νέοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. στη διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την ΑΠ: 660/3/17985/14-6-2022 (ΑΔΑ: ΕΧΦΛ46ΨΖΣΠ-ΖΒΤ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Β. τα ήδη ενταγμένα μέλη του μητρώου καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της αίτησής τους εφόσον το επιθυμούν, στη διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr.

Η προθεσμία υποβολής και επικαιροποίησης των στοιχείων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. ορίζεται: από την Τετάρτη 15/6/2022 (ώρα 09:00) έως και την Τετάρτη 29/6/2022 (ώρα 15:00).

Διευκρινίζεται ότι στο 2ο ΣΤΑΔΙΟ της πρόσκλησης οι ενταγμένοι στο Μητρώο ΣΔΕ θα κληθούν, κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στους πίνακες κατάταξης και στη διαδικασίας επιλογής και ανάθεσης έργου για τη σχολική χρονιά 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΔΕ 2022

Δείτε επίσης

Αποσπάσεις 187 εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ για το σχολικό έτος 2022-23 

Στελέχωση ΣΔΕ με μόνιμους εκπαιδευτικούς: Ερώτηση στη Βουλή 44 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ 

Επιλογή Διευθυντών σχολείων: Τροπολογία ζητά Βουλευτής της Ν.Δ για γίνουν έγκαιρα οι κρίσεις 

16η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία

Σεμινάριο: Ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση. Η αρμοδιότητα του σχολείου-προβλεπόμενες ενέργειες 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση