Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μη δεκτό το πιστοποιητικό ΤΠΕ Α’ Επιπέδου για Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε διοικητική θέση μέσω ΕΣΚ- Διαμαρτυρία ΠΟΣΥΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μη δεκτό το πιστοποιητικό ΤΠΕ Α’ Επιπέδου για Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε διοικητική θέση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας – Διαμαρτυρία ΠΟΣΥΠ.

Μη δεκτό το πιστοποιητικό ΤΠΕ Α’ Επιπέδου

Δεν θα γίνει δεκτό ως απόδειξη γνώσης πληροφορικής το πιστοποιητικό γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ ΤΠΕ Α’ Επιπέδου για τη διενέργεια Μετάταξης εκπαιδευτικών σε διοικητική θέση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, καθότι δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 9 του νέου Προσοντολογίου ΠΔ 85/22, σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. 53251/Ν4/22-5-2024 έγγραφο του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ κου Ιωάννη Βλάσση, το οποίο απεστάλη σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Επιπροσθέτως σύμφωνα με το έγγραφο δεν θα γίνουν δεκτά για διενέργεια μετάταξης, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, παρ’ ότι περιλαμβάνονται στο άρθρο 8 ΠΔ 85/22, αν αποκτήθηκαν κατόπιν της υποβολής αίτησης για μετάταξη εκ μέρους του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου.

Παρέμβαση ΠΟΣΥΠ

Επί του ζητήματος αυτού η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ) επικαλούμενη την αναγκαιότητα στελέχωσης των υπηρεσιών της διοίκησης, απέστειλε έγγραφο στον Υπηρεσιακό Γραμματέα ΥΠΑΙΘΑ κο Ι. Βλάσση, στο οποίο σημειώνει ότι η πιστοποίηση ΤΠΕ Α΄ επιπέδου υπερκαλύπτει το περιεχόμενο της γνώσης χειρισμού Η/Υ που ορίζεται στο προσοντολόγιο, καθώς περιλαμβάνει μία επιπλέον ενότητα πέραν αυτών του άρθρου 9 του ΠΔ 85/2022, καλώντας τον να στείλει άμεσα σχετικό ερώτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΑΣΕΠ, ώστε να αποσαφηνιστεί αν υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής των πιστοποιητικών ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου ως αποδεικτικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, από την υπηρεσία μας, ώστε να μην ακυρωθεί η μετάταξη δεκάδων εκπαιδευτικών που επιθυμούν την συνέχιση του εργασιακού τους βίου στο Υπουργείο μας και στην διοίκησή του.

Επιστολή ΣΥΠΥΥΠ

Τέλος με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΕΠΘ (ΣΥΠΥΥΠ) ζητά να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε το πιστοποιητικό Τ.Π.Ε. Α’ Επιπέδου να ισοδυναμεί με το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής του ν.4653/2020 (Α΄12), μιας και  το πιστοποιητικό Τ.Π.Ε. Α’ Επιπέδου θεωρείται επαρκές προσόν για όλες τις θέσεις ευθύνης των στελεχών της εκπαίδευσης, ακόμα και για εκείνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ενώ δεν προσμετράται στη διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικού σε θέση διοικητικού υπαλλήλου – Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Ακολουθεί η επιστολή της ΠΟΣΥΠ και το έγγραφο του Υπηρεσιακού Γραμματέα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Π.Ο.Σ.Υ.Π.

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ.- FAX: 210 – 344 3776 e-mail: posyp@minedu.gov.gr

Μαρούσι 23-05-2024

Αρ. Πρωτ.:37

ΠΡΟΣ: Υπηρεσιακό Γραμματέα ΥΠΑΙΘΑ, κ. Ι. Βλάσση ΚΟΙΝ.: • Υπουργό Παιδείας, κ. Κ. Πιερρακάκη • Υφυπουργό Παιδείας, κ. Ζ. Μακρή • Γ. Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης ΥΠΕΣ, κ. Δ. Κιρμικίρογλου • Γ. Γραμματέα ΥΠΑΙΘΑ, κ. Ι. Κατσαρό • Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περ/κών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘΑ • ΑΔΕΔΥ – Μέλη μας

Ανάγκη άμεσης αποσαφήνισης του ζητήματος πιστοποίησης γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού η/υ των προς μετάταξη εκπαιδευτικών, μέσω ΕΣΚ.

 κ. Υπηρεσιακέ,

Η ΠΟΣΥΠ επικοινωνεί μαζί σας με αφορμή το υπ. αριθμ. 52251/Ν4/22-05-2024 έγγραφο σας με θέμα «Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και απόδειξη αυτής» για να σας εκφράσει τις θέσεις της,

 

  • Όντως το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» δεν αναφέρει τις ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου ως πιστοποιητικό γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, αλλά σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 85/2022 αυτό αφορά τους φορείς του Δημοσίου Τομέα που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

Όμως «Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και το έκτακτο διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1.» δεν υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021, αλλά στην παρ. 2 του άρθρου και συνεπώς δεν θα μπορούσε να συμπεριληφθεί το πιστοποιητικό ΤΠΕ Α΄Επιπέδου, ως πιστοποιητικό γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, στο ΠΔ 85/2022.

 

  • Στο άρθρο 31 του ν.4823/2021«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» οι ΤΠΕ Α΄ επιπέδου εξομοιώνονται με τα αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Η/Υ του προσοντολογίου, καθώς αναφέρεται ρητώς για τους εκπαιδευτικούς ότι «Η γνώση Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου της περ. β) αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του ΠΔ 50/2001 (Α’ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ)…».

Εύλογα λοιπόν αναρωτιόμαστε, ένας εκπαιδευτικός με ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου πιστοποιεί την γνώση του στους Η/Υ για το σχολείο, για στέλεχος εκπαίδευσης (Διευθυντής, Διευθυντής Εκπαίδευσης, κ.ά), με εποπτεία μάλιστα του ΑΣΕΠ, για αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Διοίκηση για άσκηση διοικητικού έργου και χάνει την γνώση αυτή στους Η/Υ όταν πρόκειται να μεταταχθεί ως διοικητικός υπάλληλος στις Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ;

Δειγματοληπτικά σας αναφέρουμε την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2023(Τεύχος ΑΣΕΠ 4/20-02-2023) «Για την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητα, κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών …..¨» στην οποία στο Παράρτημα Β (σελ.71) για την ¨Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ Τρόποι Απόδειξης¨ το ΑΣΕΠ θεωρεί ισότιμο τρόπο απόδειξης την βεβαίωση πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου του Υπουργείου Παιδείας (περ.6).

Σημειωτέον ότι η πιστοποίηση ΤΠΕ Α΄ επιπέδου υπερκαλύπτει το περιεχόμενο της γνώσης χειρισμού Η/Υ που ορίζεται στο προσοντολόγιο, καθώς περιλαμβάνει μία επιπλέον ενότητα πέραν αυτών του άρθρου 9 του ΠΔ 85/2022. Επισυνάπτουμε το σχετικό αναλυτικό έγγραφο του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

 

  • Αναρωτιόμαστε επίσης αν είναι πιο αξιόπιστα τα πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς της ημεδαπής, οι οποίοι πιστοποιούνται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., δηλαδή από τα εκατοντάδες ECDL της γειτονιάς, από τα πιστοποιητικά ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου που εκδίδει ο κατ΄ εξοχήν αρμόδιος προς τούτο φορέας του Υπουργείου Παιδείας το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων –ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

 

  • Επιπρόσθετα υπενθυμίζουμε ότι με την 3η Εγκύκλιο ΕΣΚ έτους 2024 με αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1302 /οικ.8139/24-04-2024, ρυθμίζονται ειδικά θέματα για την κινητικότητα των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης μέσω του ΕΣΚ, όπως η αποδέσμευση τους από τα οικεία Υπηρεσιακά τους Συμβούλια, διότι σε αυτούς ισχύουν ειδικές διατάξεις πέραν του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, ή όπως η μείζονα παρέκκλιση του ΥΚ με την δυνατότητα μετάταξης τους σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας με την συναίνεση τους και απορούμε πως δεν προβλέφθηκε ούτε από το Υπουργείου Εσωτερικών ούτε από το Υπουργείο Παιδείας, η ιδιαιτερότητα αυτή με την πιστοποίηση της γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, που αποτελεί άλλη μία ειδική διάταξη για τους εκπαιδευτικούς.

 

  • Τέλος, θεωρούμε ως παραβίαση της θεμελιώδους αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στην διοίκηση την επισήμανση ότι δεν θα γίνουν δεκτά για την διενέργεια μετάταξης πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, παρ΄ ότι περιλαμβάνονται στο άρθρο 8 του ΠΔ 85/2022, αν αποκτήθηκαν κατόπιν της υποβολής της αίτηση μετάταξης, διότι όπως έχουμε προαναφέρει αφενός η διοίκηση (ΥΠΑΙΘΑ-ΥΠΕΣ) δεν είχε γνωστοποιήσει έγκαιρα την άποψή της στους διοικούμενους ώστε αυτοί να ενεργήσουν αναλόγως και αφετέρου εξαιτίας των ειδικών διατάξεων που κατισχύουν σε κάθε δικαιϊκό σύστημα, η ανωτέρω γενική αρχή στις διαδικασίες πρόσληψης ή επιλογής υπαλλήλων, εδώ δεν τυγχάνει εφαρμογής, αφού οι εκπαιδευτικοί όπως τονίσαμε παραπάνω κατείχαν, κατά την υποβολή της αίτησής  τους, την αναγκαία γνώση και πιστοποίηση της χρήσης Η/Υ, με την οποία μετατάσσονταν απρόσκοπτα έως και σήμερα.

Υπογραμμίζουμε δε, ότι σύμφωνα με άρθρο 7 παρ.4 του ν.4440/2016 και την οφειλόμενη καλή πίστη προς τους διοικούμενους, ακόμη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων ο υποψήφιος μπορεί να τα προσκομίσει μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης του και τρεις (3) ημέρες μετά την ενημέρωσή του για την επιλογή του από την υπηρεσία υποδοχής.

κ.  Υπηρεσιακέ,

Παρακαλούμε στην βάση του έμπρακτου ενδιαφέροντός σας για τη στελέχωση των υπηρεσιών της διοίκησης, να στείλετε άμεσα σχετικό ερώτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών και τον ΑΣΕΠ, ώστε να αποσαφηνιστεί αν υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής των πιστοποιητικών ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου ως αποδεικτικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, από την υπηρεσία μας, ώστε να μην ακυρωθεί η μετάταξη δεκάδων εκπαιδευτικών που επιθυμούν την συνέχιση του εργασιακού τους βίου στο Υπουργείο μας και στην διοίκησή του.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Η  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ            ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ

___________________________

Μη δεκτό το πιστοποιητικό ΤΠΕ Α’ Επιπέδου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

Πληροφορίες: Νικολαΐδου Σ. Τηλέφωνο: 210 3443375 – Ε-mail: atp@minedu.gov.gr

Μαρούσι, 22-5-2024

Αριθ. Πρωτ. 53251/Ν4

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (δια των ΠΔΕ) – Όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δια των ΠΔΕ)

ΘΕΜΑ: Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και απόδειξη αυτής

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την προσκόμιση του ΤΠΕ Α’ Επιπέδου ως πιστοποιητικό γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ για τη διενέργεια μετάταξης εκπαιδευτικών σε διοικητική θέση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, τίθεται υπόψη σας ότι το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 9 του νέου Προσοντολογίου ΠΔ 85/22 συνεπώς δεν θα γίνει δεκτό ως απόδειξη γνώσης πληροφορικής.

Περαιτέρω, δεν θα γίνουν δεκτά για διενέργεια μετάταξης, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, παρ’ ότι περιλαμβάνονται στο άρθρο 8 ΠΔ 85/22, αν αποκτήθηκαν κατόπιν της υποβολής αίτησης για μετάταξη εκ μέρους του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου.

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

Δείτε σχετικά

Αναγνώριση του ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου ως αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ ενόψει Μετατάξεων ζητά ο ΣΥΠΥΥΠ 

Νέο προσοντολόγιο: Ανάλυση διατάξεων από το ΥΠ.ΕΣ 

Δείτε επίσης

Εγγραφή ΣΕΔΙΕΚ ως μέλος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ) 

Αποζημίωση Καταχωριστών ΕΣΠΑ για τους εργαζόμενους στις Δ/νσεις Εκπ/σης ζητά η ΕΝΕΡΥΠ από το Υπ. Παιδείας 

Πρόσκληση απόσπασης στο ψηφιακό φροντιστήριο 88 εκπαιδευτικών: Αιτήσεις από 27.05 έως 10.06.2024 

Εγγραφο Πιερρακάκη σε ιδιωτικά σχολεία για φοίτηση μαθητών ΑμεΑ-άδειες ανατροφής-αναφορές σχολικής βίας μέσω Πλατφόρμας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση