Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ψυχολόγων | Αποτίμηση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ψυχολόγων-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης – Αποτίμηση από την Ομάδα της Πράξης.

Η Ομάδα της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης” του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) προχώρησε στην αποτίμηση της Πράξης με τίτλο “Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης”, MIS 5022549, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στο πλαίσιο της ως άνω Πράξης ολοκληρώθηκε η Β΄ φάση εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2021-2022 σε τέσσερις (4) διακριτές θεματικές ενότητες:

• Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.

• Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας) για το μάθημα των Μαθηματικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.

• Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή/ήτριας – Ο ρόλος του/της στην υποστήριξη μαθητών/τριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή, με προτεραιότητα στους/στις μαθητές/ήτριες της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

• Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4): Σύμβουλος Ψυχολόγος – Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/συνέργειες με τους/τις Συμβούλους Καθηγητές/ήτριες.

Η επιμόρφωση ολοκληρώθηκε σε διάστημα πέντε (5) εβδομάδων, με ημερομηνία έναρξης την 11 η Απριλίου 2022 και λήξης την 3 η Ιουνίου 2022, συνολικής διάρκειας τριάντα δύο (32) ωρών, ως εξής: α) είκοσι (20) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση (συνεδρίες) β) δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση.

Στην επιμόρφωση συμμετείχαν 1200 επιμορφούμενοι/ες (εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι) δημιουργήθηκαν 88 τμήματα και έγινε διαχωρισμός των επιμορφούμενων ανά υπομητρώο και ανά κατηγορία Περιφέρειας.

Τέλος, τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της Πράξης και του ΔΣ του ΙΕΠ, ευχαριστούν ιδιαίτερα τους/τις επιμορφούμενους/ες και τους/τις επιμορφωτές/ώτριες για τη συμμετοχή τους σ’ αυτή τη φάση επιμόρφωσης της Πράξης, λαμβάνοντας υπόψη την αμέριστη προθυμία των επιμορφωτών/τριών και επιμορφούμενων να διαθέσουν από τον προσωπικό τους χρόνο για να συμμετέχουν στην επιμόρφωση, δεδομένου των ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεών τους, προκειμένου να συμβάλουν αποτελεσματικά στη διεύρυνση του Θεσμού του Ψυχολόγου, του Συμβούλου Καθηγητή και της Εφαρμογής της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Δείτε επίσης

Επιμόρφωση ειδικής αγωγής-προσβάσιμο: Εγγραφή και δήλωση μαθημάτων Δ περιόδου 

Επιμόρφωση Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας για τους πρώτους 15.000 εκπαιδευτικούς-Γ΄ Φάση 

Σχέδιο για τη σχολική βία επεξεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας-Σε συνεργασία και με άλλα Υπουργεία

Ανακοίνωση μόνιμων διορισμών από το Υπουργείο Παιδείας: 8.586 σύνολο 

Κεραμέως-γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Εξετάζεται για προσεχείς προσλήψεις και διορισμούς 

Βουλή-Διατάξεις: Αύξηση ποσού για πρόσληψη αναπληρωτών-επιμίσθιο Συντον. εξωτερικού-εκλογές πρυτανικών αρχών 

Ερώτηση στη Βουλή για νέους πίνακες Γενικής Αγωγής, προς την Υπουργό Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση