Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μία θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μία θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού: Η θέση αφορά το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου.

Μία θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.):

Σχολή Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος

Μία (1) θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Αναλυτική Χημεία».

ΦΕΚ 1193/Γ/28.07.2020, ΦΕΚ (διόρθωση σφάλματος)1282/Γ/14.08.2020

ΑΔΑ: 60ΛΨ469Β7Λ-ΘΧΨ

Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, καθώς και τα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στη γραμματεία της αρμόδιας ακαδημαϊκής μονάδας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο.

Στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, καθώς και τα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της γραμματείας (mail: secr-env@aegean.gr).

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση.

2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Αντίγραφα των πτυχίων και των λοιπών τίτλων σπουδών.

4. Αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής ή της διπλωματικής εργασίας, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αντίστοιχα, σε ηλεκτρονική μορφή και ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή.

5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, σε (4) τέσσερα αντίτυπα.

6. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

7. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας και των προσόντων τους.

Περαιτέρω πληροφορίες

κα Δ. Μουτζούρη,

Τηλ.: 2251036284, 36200,

Fax: 2251036209,

email: secr-env@aegean.gr

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ

Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Μία κενή θέση ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 

Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε ακόμη

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

Θέσεις καθηγητών σε πέντε Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη 26 θέσεων ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση