Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μισθολογικές διεκδικήσεις εκπαιδευτικών: Τι απάντησε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μισθολογικές διεκδικήσεις εκπαιδευτικών: Τι απάντησε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή στα αιτήματα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ).

Μισθολογικές διεκδικήσεις εκπαιδευτικών

Απαντώντας στη Βουλή σχετικά με τα  αιτήματα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) για άμεση καταβολή του δώρου Χριστουγέννων, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών, απόδοση του Μισθολογικού Κλιμακίου 2016-2017 και θέσπιση αφορολόγητου στις 12.000€ με προσαύξηση 3.000€ για κάθε παιδί, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κος Θ. Σκυλακάκης, ανέφερε πως “αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου που αφορούν όλες τις κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής”.

Προηγουμένως επεσήμανε πως

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας έχουν καταργηθεί από 1.1.2013

Το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του Δημοσίου ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν.4354/2015.

Ακολουθεί το έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

Σας πληροφορούμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της περ.1 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 ορίζεται ότι τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.ΙΔ (συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005) και Ο.Τ.Α. καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται από 1.1.2013.

Επίσης, το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005 (Α’ 314), από 1.1.2016 ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν.4354/2015. Στις διατάξεις αυτές υπάγονται τόσο οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), όσο και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.).

Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις της παρ.2 άρθρου 26 του κεφαλαίου Β΄ του ν.4354/2015, μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2017. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017 δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη, καθώς ισχύει η αναστολή για όλους τους υπαλλήλους, υπηρετούντες και νεοδιόριστους, ανεξαρτήτως της εργασιακής τους σχέσης (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ).

Τέλος, επισημαίνεται ότι αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου που αφορούν όλες τις κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Δείτε επίσης

Πρωθυπουργός-μισθοί εκπαιδευτικών: Ζητάμε πολλά από καθηγητές και δασκάλους και δίνουμε λίγα 

Κεραμέως για αξιολόγηση εκπ/κών: Επιμόρφωση Συμβούλων από εβδομάδα και μετά άνοιγμα πλατφόρμας-Τι είπε για πιθανές αντιδράσεις

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση