Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το ΙΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Αίτηση στη δικτυακή πύλη https://bookreview.iep.edu.gr/home από 21/06/2024 και ώρα 13:00 έως 04/07/2024 και ώρα 13:00.

Ακολουθεί Ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θέμα την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων

Με σκοπό τη συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών αξιολόγησης διδακτικών βιβλίων και τον ορισμό επικουρικών εμπειρογνωμόνων καλούμε:

• εν ενεργεία μέλη Δ.Ε.Π. (Κατηγορία I),

• εν ενεργεία εκπαιδευτικούς (Κατηγορία II), • άλλους επιστήμονες αυξημένων προσόντων στους οποίους περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί καθώς και τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. (Κατηγορία III),

• τεχνικούς εμπειρογνώμονες που διαθέτουν πτυχίο πληροφορικής (Κατηγορία IV),

• επικουρικούς εμπειρογνώμονες που διαθέτουν μεταλυκειακό τίτλο σπουδών ή πτυχίο στη γραφιστική ή στην τεχνολογία γραφικών τεχνών ή σε συναφές αντικείμενο (Κατηγορία V), να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους στο μητρώο αξιολογητών διδακτικών βιβλίων.

Το αντικείμενο εργασιών των μελών των επιστημονικών επιτροπών αξιολόγησης διδακτικών βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών εμπειρογνωμόνων, είναι η αξιολόγηση των υποβληθέντων βιβλίων σε συνέχεια της πρόσκλησης συγγραφής διδακτικών βιβλίων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη https://bookreview.iep.edu.gr/home από 21/06/2024 και ώρα 13:00 έως 04/07/2024 και ώρα 13:00, συμπληρώνοντας σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια, όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.

Τα μέλη των επιστημονικών επιτροπών συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών εμπειρογνωμόνων δεν πρέπει να σχετίζονται με τη συγγραφική διαδικασία των βιβλίων που είναι υποψήφια για ένταξη. Ειδικά στην κατηγορία ΙΙ, ως εν ενεργεία εκπαιδευτικοί πέραν των μόνιμων εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου της ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντάσσονται και όσοι υπηρέτησαν σε σχολικές μονάδες της δημόσιας ή ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Τα στελέχη εκπαίδευσης και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί είναι δικαιούχοι αιτήσεως στην κατηγορία ΙΙ. Με την πρόσκληση υποστηρίζεται η Πράξη «Συγγραφή, Αξιολόγηση και Ένταξη διδακτικών βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 6010165 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη https://bookreview.iep.edu.gr/home από 21/06/2024 και ώρα 13:00 έως 04/07/2024 και ώρα 13:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια, όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην πρόσκληση στο https://iep.edu.gr/el/mitroo-aksiologiton-didaktikon-vivlion

Δείτε επίσης

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων-Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων: Τροποποιήθηκε η Απόφαση 

Διαγωνισμός Pisa: Εξοπλισμός 242 σχολικών μονάδων-Προμήθεια 4.500 laptop και 2.500 ακουστικών 

Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων για τον Ψηφιακό Μετασχ/σμό της Εκπ/σης-Πρόσκληση για προτάσεις 

 Σχολικές μονάδες ΔΥΕΠ 2024-25 | ΦΕΚ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση