Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης: Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη δημιουργία του

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης: Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη δημιουργία του. Το έργο της Επιτροπής, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 7 Ιανουαρίου 2020.

Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Συστήνεται και συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, Συμβουλευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

Τα μέλη

1. Σουλιώτη Δημήτριο, Διευθυντή Δ.Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας, ως συντονιστή.

2. Πεχλιβανίδη Ηλία, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Αποδοτικότητας, Πιστοποίησης και Νέων Τεχνολογιών του ΕΚΔΔΑ.

3. Βιρβιδάκη Εμμανουήλ, Διευθυντή Δ.Ι.Ε.Κ. Αμαρουσίου.

4. Κυριακό Δημήτρη, Διευθυντή Δ.Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω.

5. Μπρίνια Βασιλική, ΕΔΙΠ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

6. Παπαμανώλη Γεώργιο, υπάλληλο του Τμήματος Στ΄ Εφαρμογών Γραμματειών Έρευνας και Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

7. Πασχάλη Παύλο, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Μονάδας Δ΄ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

8. Αδάμ Ευαγγελία, υπάλληλο του Τμήματος Γ’ Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Εργο της επιτροπής

Εργο της επιτροπής είναι η υποβολή συμβουλευτικού χαρακτήρα δεδομένων και προτάσεων προς τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης για θέματα αναμόρφωσης της διαδικασίας επιλογής των εκπαιδευτών της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και ειδικότερα:

1. Δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

2. Κανονισμός διαχείρισης του Μητρώου.

Ολοκλήρωση έργου επιτροπής

Το έργο της Επιτροπής, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 7 Ιανουαρίου 2020

Δείτε το ΦΕΚ B 4618 – 13.12.2019

__________________

Δείτε επίσης

Προϋπολογισμός Παιδείας 2020: Πιστώσεις 4.500 διορισμών ΕΑΕ και 5.250 Γενικής | Ομιλία Κεραμέως
Επαγγελματική ικανοποίηση προσωπικού ΚΕΔΔΥ: Δημοσίευση στο American Journal of Educational Research

_________________

Δείτε επίσης

Κακοποίηση και παραμέληση παιδιών: Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης, Διαχείρισης και Οδηγός Εφαρμογής
Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο και άλλα χρήσιμα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης
Τροποποίηση της 27922/Γ6/8-3-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007) – Καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών και του ΕΕΠ των ΣΜΕΑΕ, των Τμημάτων Ενταξης και της Παράλληλης Στήριξης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση