Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μητρώο εμπειρογνωμόνων εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών | Αιτήσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μητρώο εμπειρογνωμόνων εισαγωγικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων έως και την Παρασκευή 22.10.2021 ώρα 15:00.

Ενεργοποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στο ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη κενών θέσεων Εκπονητών/-τριών στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Πράξης – Παραγωγή Επιμορφωτικού Υλικού – Εξωτερική Αξιολόγηση – Δημοσιότητα» για την υποστήριξη της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΕΠ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο

καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo, από Δευτέρα 11/10/2021 και ώρα 13:00 έως και την Παρασκευή 22/10/2021 ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 3093/02-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΓΧΟΞΛΔ-Ν2Υ) Πρόσκληση.

 Για την παρούσα πρόσκληση ισχύουν

απαρεγκλίτως όλοι οι όροι της υπ’ αρ. πρωτ. 3093/02-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΓΧΟΞΛΔ-Ν2Υ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5070654.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά με ερωτήματα (tickets), στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο: https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=58

Υποβολή αίτησης εδώ

_____________

Το έγγραφο
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 για την υποβολή αιτήσεων στο ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη κενών θέσεων Εκπονητών/Εκπονητριών στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Πράξης – Παραγωγή Επιμορφωτικού Υλικού – Εξωτερική Αξιολόγηση – Δημοσιότητα», για την υποστήριξη της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5070654.

Ειδικότερα η παρούσα πρόσκληση αφορά μόνο στην κάλυψη των εξής θέσεων: Έντεκα (11) Εκπονητών/τριών για την παραγωγή του Επιμορφωτικού Υλικού.

Η κατανομή των προσφερόμενων θέσεων Εκπονητών αποτυπώνεται στον επόμενο πίνακα.

ΟΜΑΔΑ

 

 

ΘΕΜΑ

ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΣΕΙΣ
Ομάδα Α’ Α1

– Παιδαγωγική

Αλληλεπίδραση

Α.1.1.1

– ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

1
 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδα Β’

 

 

 

Α3

– Διδακτικές Μέθοδοι & Τεχνικές

Α.3.1.2

– ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΗ

1
Α.3.3.2

– Δ/ΘΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤ./

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ

1
Α.3.4.2

– Δ/ΘΜΙΑ

ΦΥΣΙΚΕΣ/

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΗ

 

1

Α.3.5.2

– Δ/ΘΜΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΠΣΗ ΕΙΔΙΚΗ

1
 

Β1 – Προγραμματισμός & Οργάνωση διδακτέας ύλης

B.1.1.1

– ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

1
B.1.1.2

– ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ

1
B.1.4.2

– Δ/ΘΜΙΑ

ΦΥΣΙΚΕΣ

/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗ

 

1

 

Β2

– Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ

B.2.1.2 – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ 1
B.2.2.2 – Π/ΘΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ 1
B.2.3.2 – Δ/ΘΜΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ

1
ΣΥΝΟΛΟ 11

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo, από Δευτέρα 11/10/2021 και ώρα 13:00 έως και την Παρασκευή 22/10/2021 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 3093/02-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΓΧΟΞΛΔ- Ν2Υ) Πρόσκληση.

Δείτε επίσης

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού-Προκήρυξη ΑΣΕΠ
Προκήρυξη 120 θέσεων στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και ΟΑΕΔ από το ΑΣΕΠ
ΣΚΛΕ-Επιστημονικό Συμπόσιο: Καινοτόμες δράσεις και δημιουργικότητα στην Κοινωνική Εργασία
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΠΔΕ Αττικής: “Empowering girls in STEAM through robotics and coding”
Συνάφεια με ειδική αγωγή και σχολική ψυχολογία μεταπτυχιακών: Τα έγγραφα που προσκομίζονται στο ΥΠΑΙΘ
Φάκελος αναπληρωτή 2021-22: Τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνει-Οδηγίες για μισθοδοσία
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση