Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μητρώο για Επαγγελματική Εκπαίδευση και Μεταλυκειακό έτος–τάξη μαθητείας: Εκ νέου ενεργοποίηση πρόσκλησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μητρώο για Επαγγελματική Εκπαίδευση και Μεταλυκειακό έτος–τάξη μαθητείας-Εκ νέου ενεργοποίηση πρόσκλησης για ένταξη Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών.

Μητρώο για Επαγγελματική Εκπαίδευση

Εκ νέου ενεργοποίηση πρόσκλησης, για ένταξη στο ανοιχτό μητρώο Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, της Πράξης “Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δ/θμια Επαγγελματική Εκπ/ση και στο Μεταλυκειακό έτος–τάξη μαθητείας”

Ηλεκτρονική αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo έως και την Τετάρτη 12/05/2021 και ώρα 14:00.

Μητρώο Συντονιστών Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών

Τo Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(ΙΕΠ), Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να δημιουργήσει ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ και ΕΚΠΟΝΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για την υποστήριξη της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας».

Η Πράξη έχει ως αντικείμενο

την πλήρη ανανέωση του περιεχομένου σπουδών για όλα τα γνωστικά αντικείμενα των τριών τάξεων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας και περιλαμβάνει την επικαιροποίηση και εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και την παραγωγή του σχετικού επιμορφωτικού υλικού.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο«Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών» για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου που προβλέπεται στα Υποέργα 1, 2,4, 6 και 7 τηςΠράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος Tάξη Mαθητείας», με κωδικό MIS5027220.

Οι ενδιαφερόμενοι / ες

που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη eIEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνον σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με ιδιαίτερη έμφαση στα κριτήρια ένταξης στο μητρώο όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες

θα κληθούν να δηλώσουν την προτίμησή τους σε μία από τις θεματικές κατηγορίες του μητρώου (Πίνακας 1) και κατόπιν θα χαρακτηριστούν με βάση τον ανώτερο ακαδημαϊκό τίτλο που έχουν δηλώσει ως Συντονιστές, Εμπειρογνώμονες ή Εκπονητές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δύναται να υποβάλλουν αίτηση μόνο σε μία θεματική κατηγορία μπορούν όμως να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για περισσότερες Ομάδες Εργασίας.

Οι επιλογές που διατίθενται είναι:

1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις ομάδες ΕΟΤΠΓΠ, ΕΟΕΕΜ και ΕΟΓΑ.

2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις ομάδες ΟΕΤΕΠΑΛ και ΟΕΜΕΤΜ.

3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για όλες τις ομάδες της Πράξης.

Ηλεκτρονική αίτηση και περισσότερες πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo έως και την Τετάρτη 12/05/2021 και ώρα 14:00.

Δείτε την Πρόσκληση ένταξης σε Μητρώο για την Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Β/θμια Επαγγελματική Εκπ/ση 

Δείτε επίσης

Μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση: Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Νέα Προγράμματα Σπουδών-Επιμορφώσεις
Εμβολιασμός εκπαιδευτικών: Την Τετάρτη 21 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για να κλείνουν ραντεβού
Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών που συνοικούν με άτομα με σοβαρό νόσημα-Μάθημα εξ αποστάσεως | ΦΕΚ
Μαγιορκίνης-self test: Λιγότερο από 1 στα 1.000 τα ψευδώς αρνητικά-Μεγάλη η επιτυχία του προγράμματος
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση