Τρίτη, 30 Μαΐου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μονάδα Ψυχικής Υγείας φοιτητών στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μονάδα Ψυχικής Υγείας φοιτητών στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την πρόληψη, τον έγκαιρο εντοπισμό και την αντιμετώπιση των αναγκών και προβλημάτων ψυχικής υγείας των φοιτητών.

Μονάδα Ψυχικής Υγείας φοιτητών

Κέντρο Ημέρας ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας για την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας φοιτητών, συστήνεται στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, υπό την ευθύνη του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών Παρεμβάσεων (ΕΣΥΨΥΚΟΠ), με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), υπ. αριθμ. Γ3α/69204/21 – ΦΕΚ Β 5620/2-11-2022, του Υφυπουργού ΠΑΙΘ κου Α.Συρίγου, της Υφυπουργού Υγείας κας Ζ. Ράπτη και του Αν. Υπουργού Οικονομικών κου Θ. Σκυλακάκη.

Σκοπός

Σκοπός είναι η πρόληψη, ο έγκαιρος εντοπισμός και την αντιμετώπιση των αναγκών και προβλημάτων ψυχικής υγείας των φοιτητών.

Ποιους εξυπηρετεί

Το Κέντρο Ημέρας εξυπηρετεί πρωτίστως τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Δύναται να εξυπηρετεί και φοιτητές τυχόν άλλων Ανωτάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας επαρκεί και αναλογικά προς τις δυνατότητές του.

Στελέχωση 

Το Κέντρο Ημέρας θα στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα που θα περιλαμβάνει έναν (1) ψυχίατρο πλήρους απασχόλησης, έναν (1) ψυχίατρο επιστημονικά υπεύθυνο μερικής απασχόλησης, δύο (2) ψυχολόγους πλήρους απασχόλησης, έναν (1) κοινωνικό λειτουργό πλήρους απασχόλησης και θα υποστηρίζεται διοικητικά από έναν (1) διοικητικό υπάλληλο πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Η κάλυψη των θέσεων της διεπιστημονικής ομάδας πραγματοποιείται με υφιστάμενο προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, περιλαμβανομένων των μελών Δ.Ε.Π., ή/και με τη σύναψη νέων συμβάσεων εργασίας κατά το σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα.

Αρχές λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας

Η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας και των προγραμμάτων αυτού στηρίζεται στις αρχές της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, και ειδικότερα στη βάση της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, της κοινωνικής ψυχιατρικής, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης

Οι στόχοι του Κέντρου Ημέρας είναι:

α) η ανάπτυξη συστηματικών και οργανωμένων παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό) σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας με στόχο την πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας,

β) η συστηματική διερεύνηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας και των μαθησιακών προβλημάτων των φοιτητών με εστίαση στην κατάθλιψη, στις διαταραχές άγχους, στη ΔΕΠΥ και στην Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή, στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (υψηλής λειτουργικότητας), στις ψυχώσεις και στις διαταραχές εθισμού,

γ) η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών έγκαιρου εντοπισμού προβλημάτων ψυχικής υγείας των φοιτητών,

δ) η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών με την παροχή υπηρεσιών ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, βραχείας θεραπείας και αποκατάστασης,

ε) η εκπαίδευση των φοιτητών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για την επιτυχή ακαδημαϊκή τους πορεία και προσωπική εξέλιξη, όπως δεξιότητες διαχείρισης άγχους, αποτελεσματικής μελέτης, βελτίωσης της ικανότητας συγκέντρωσης της προσοχής, αντιμετώπισης της μοναξιάς, επίλυσης προβλημάτων, αποτελεσματικής διαχείρισης των διαπροσωπικών σχέσεων, αύξησης της αυτοεκτίμησης κ.ά.,

στ) η ενίσχυση της ενεργού εμπλοκής των φοιτητών στην ακαδημαϊκή κοινότητα με τη δημιουργία ομάδων εθελοντών,

ζ) η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και προγραμμάτων για την καλύτερη προσαρμογή των φοιτητών με αναπηρία στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και την ισότιμη πρόσβασή τους στις ακαδημαϊκές σπουδές,

η) η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων,

θ) η διενέργεια μελετών και δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των φοιτητών και την ανάδειξη γενικότερων προβλημάτων της ακαδημαϊκής ζωής,

ι) η εκπόνηση καλών πρακτικών σε ζητήματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας και αντιμετώπισης των προβλημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

ια) η συνεργασία με άλλα σχετικά Προγράμματα, Κέντρα, Κέντρα Ερευνών και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με ανάλογους επιστημονικούς στόχους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το περιεχόμενο του ΦΕΚ Β 5620/2-11-2022

Δείτε επίσης

Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε Μεταπτυχιακό του ΕΑΠ 

Θέματα διοικητικής λειτουργίας ΑΕΙ: Διευκρινιστική Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4957/2022 

Οργάνωση και λειτουργία Μεταπτυχιακών: Οδηγίες και εξειδίκευση διατάξεων του ν. 4957/2022 | Εγκύκλιος 

Νόμος 4986/2022 με διατάξεις για επιμόρφωση εκπ/κών, ΕΕΠ-ΕΒΠ-Πανεπιστήμια-Αποσπάσεις μελών ΔΕΠ-Κτηριολογικά 

Κακοποίηση-παραμέληση ανηλίκων: Οδηγός για Κοινωνικούς Λειτουργούς στην Εκπαίδευση 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση