Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μόνιμοι διορισμοί-εκπαίδευση: 10.500 για το 2021 περιλαμβάνονται στο Μεσοπρόθεσμο 2022-25

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μόνιμοι διορισμοί-εκπαίδευση: 10.500 για το 2021 περιλαμβάνονται στο “Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025”, που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση.

Μόνιμοι διορισμοί-εκπαίδευση

Κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών, για συζήτηση και ψήφιση, το “Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025”.

Στην ενότητα “Προσλήψειςαποχωρήσεις προσωπικού Γενικής Κυβέρνησης”, 

ο προγραμματισμός των προσλήψεων ανά φορέα αποτυπώνεται στον Πίνακα 12, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αριθμός αποχωρήσεων και προσλήψεων τακτικού προσωπικού έως το έτος 2025.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη αυτή

και αναφορικά με το τρέχον έτος, μπορεί να γίνουν έως 32. 870 προσλήψεις στον Δημόσιο Τομέα, 10. 500 εξ αυτών στον Τομέα της Εκπαίδευσης.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται

“Για το τρέχον έτος, εκτιμάται ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 32.870 προσλήψεις, εντός και εκτός κανόνα”….”συμπεριλαμβάνονται 10.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών”.

Μ άλλα λόγια

υπάρχει πρόβλεψη για 10.500 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στα γενικά σχολεία μέσα στο 2021, στο “Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025”, με ότι αυτό συνεπάγεται.

________________

Δείτε αναλυτικά

την ενότητα “Προσλήψειςαποχωρήσεις προσωπικού Γενικής Κυβέρνησης” στο “Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025”.

2.2.6. Προσλήψεις-αποχωρήσεις προσωπικού Γενικής Κυβέρνησης

Στο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο για τη στελέχωση της Γενικής Κυβέρνησης εντάσσονται οι εκτιμήσεις αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης και αναγκαστικών αποχωρήσεων, καθώς και των προσλήψεων για κάθε ένα από τα έτη 20212025.

Ο συνολικός προγραμματισμός προσλήψεων

τακτικού προσωπικού στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, βασίζεται για όλη την περίοδο στον κανόνα 1:1 (μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση), αναλογία που εφαρμόζεται ήδη από το 2019.

Κύριες εξαιρέσεις στον κανόνα,

αποτελούν οι προσλήψεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, η αντικατάσταση έκτακτου προσωπικού από τακτικό (με παράλληλη αντίστοιχη μείωση του έκτακτου προσωπικού, πχ. αναπληρωτές καθηγητές, πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»), καθώς και οι προσλήψεις για θέσεις με ειδικώς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση (από ανταποδοτικά έσοδα, από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κλπ).

Ειδικότερα, η κατανομή των προσλήψεων

σε υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 2021 και 2022, βασίζεται στον προγραμματισμό της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, του Υπουργείου Εσωτερικών, με την έμφαση να δίνεται κυρίως στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Ασφάλειας.

Επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις ανά υποτομέα, μπορεί να διαφοροποιηθούν σε σχέση με αυτές που τελικά θα πραγματοποιηθούν.

Η κατανομή των προσλήψεων ανά φορέα,

εντός των ορίων του ανώτατου συνολικού επιτρεπόμενου αριθμού, αποφασίζεται ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες του κάθε φορέα και με γνώμονα τις προτεραιότητες πολιτικής, τον εξορθολογισμό των διοικητικών λειτουργιών και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

Η κατανομή αυτή,

επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αναγκαίες αναθεωρήσεις των αποχωρήσεων και ενσωματώνοντας την ιεράρχηση των μεταβαλλόμενων αναγκών και προτεραιοτήτων.

Ο εν λόγω προγραμματισμός αποτυπώνεται

στον Πίνακα 12, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αριθμός αποχωρήσεων και προσλήψεων τακτικού προσωπικού.

Για το τρέχον έτος, εκτιμάται ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 32.870 προσλήψεις, εντός και εκτός κανόνα.

Επισημαίνεται ότι

στις συνολικές προσλήψεις της περιόδου λαμβάνεται υπόψη και η ύπαρξη θετικού υπολοίπου προς υλοποίηση από προηγούμενα έτη, ενώ στις εκτιμήσεις των εκτός κανόνα, συμπεριλαμβάνονται 10.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών και 2.909 προσλήψεις για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», σε αντικατάσταση αντίστοιχων έκτακτων θέσεων.

Σε κάθε περίπτωση,

τυχόν θετική ή αρνητική διαφορά προσλήψεων του κανόνα κατά την υλοποίηση, μεταφέρεται στο επόμενο έτος, προκειμένου κατά την περίοδο του ΜΠΔΣ να τηρείται ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε συνολικό επίπεδο.

Δείτε επίσης

ΔΟΕ: Κινητοποίηση για διορισμούς Τρίτη 29.06-Ζητά το 70% των διορισμών για την Πρωτοβάθμια
Διορισμένοι στην Ειδική Αγωγή-Δικαίωμα αίτησης στη Γενική για διορισμό –Τι ισχύει
Κλήρωση ΑΣΕΠ-ΠΑΣΑΔ: Να γίνει άμεσα δημοσιοποίηση των Πινάκων για να είναι νόμιμες οι διαδικασίες

Πριν φύγετε

Προσωρινοί Πίνακες 1ΓΕ/2019: Εκπαιδευτικών Α/θμιας ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73 και Β/θμιας ΠΕ79
Επανέκδοση προσωρινών πινάκων 1ΓΕ/2019 ΑΣΕΠ ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων
Αριθμός αιτήσεων 1ΓΕ/2019: Αναλυτικά ανά κλάδο και ειδικότητα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση