Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή: 7 Ερωτήσεις και 7 Απαντήσεις – Οδηγός

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Μόνιμοι Διορισμοί στην Ειδική Αγωγή και το especial.gr θα προσπαθήσει να απαντήσει στα ερωτήματα σας. 7 Ερωτήσεις – 7 Απαντήσεις.

Ερώτηση 1η.

Μόνιμοι Διορισμοί στην Ειδική Αγωγή: Ποιο είναι το ιστορικό; Ποια είναι τα ΦΕΚ και οι ΥΑ που εκδόθηκαν έως σήμερα;

1. Τον Οκτώβριο του 2018 βλέπουμε στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού την συμπερίληψη των 4.500 μόνιμων διορισμών στην Ειδική Αγωγή.

2. Στις 29 Ιανουαρίου 2019 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 13 – 29.01.2019, ο νόμος 4589/2019 το Σύστημα Μόνιμων Διορισμών – Δείτε τις επισημάνσεις του especial.gr επί του νόμου

  Η ΚΥΑ ρυθμίζει:
α). Τη διαδικασία της υποβολής δικαιολογητικών των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ, ΕΒΠ
β). Αλλα θέματα της διαδικασίας των μόνιμων διορισμών, όσον αφορά στην επιλογή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
4. Στις 26 Μαρτίου 2019 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 50 – 26.03.2019 η Τροπολογία αναφορικά με Θέματα Επιλογής Προσωπικού της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).

5. Στις 02 Απριλίου 2019 καθορίσθηκαν τα μοριοδοτούμενα προσόντα για την επιλογή των εκπαιδευτικών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπ/σης και της ΕΑΕ, με Απόφαση του Υπ. Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

6. Στις 06 Απριλίου 2019 καθορίσθηκαν τα κριτήρια συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και της Σχολικής Ψυχολογίας, με Απόφαση του Υπ. Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Ερώτηση 2η.

Τι περιμένουμε από δω και πέρα;

1. Προκήρυξη του ΑΣΕΠ(Με προθεσμία αιτήσεων).
2. Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας(Με ορισμό προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών).
3. Κατάθεση δικαιολογητικών με ευθύνη του κάθε υποψηφίου/ας σε έντυπη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Α/θμιοι στις Δ.Π.Ε., Β/θμιοι στις ΔΠΕ, ΕΕΠ & ΕΒΠ στις ΠΔΕ

 

 • Αν κάνει κανείς/μια αίτηση και ως εκπαιδευτικός και ως ΕΕΠ ή ΕΒΠ καταθέτει δικαιολογητικά και σε μια Διεύθυνση, ανάλογα, και σε ΠΔΕ).

 

4. Αίτηση στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά(όποτε κριθεί αναγκαίο από το ΑΣΕΠ, θα αποστέλλονται σε αυτό τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων, από τις Δ/σεις ή ΠΔΕ).
Σημαντικό:
Οταν θα βγει η Προκήρυξη ΑΣΕΠ θα κάνουμε Αίτηση για ενταξη στον Αξιολογικό Πίνακα. Αργότερα θα κάνουμε μια για μόνιμο διορισμό και μια για πρόσληψη ως αναπληρωτής/τρια, αν επιθυμούμε.

 

Ερώτηση 3η

Οι υποψήφιοι/ες τι πρέπει να κάνουν αυτή τη στιγμή, ενώ περιμένουν τα παραπάνω;

 • Όποιοι/ες δεν έχουν κάνει εγγραφή στον ΟΠΣΥΔ να την κάνουν.

 

Ερώτηση 4η

Τι στοιχεία καταχωρούνται στον ΟΠΣΥΔ από τις ΠΔΕ αυτή τη στιγμή;

 • Στην υποκατηγορία Λοιπά Στοιχεία του φακέλου καταχωρούνται:

Ελληνομάθεια, Παιδαγωγική Επάρκεια, Braille, Νοηματική και τα Κοινωνικά Κριτήρια.

 • Στην κατηγορία Προσόντα μπορεί να δει κανείς τα πτυχία και στα Προσόντα Ειδικής τους μεταπτυχιακούς τίτλους που έχουν καταχωρηθεί.(Οσους ήδη έχουν αναγνωριστεί από το ΙΕΠ)

Σημαντικό!:

Οταν εντοπίζονται από τους αναπληρωτές λάθη στην καταχώριση των στοιχείων τους στον ΟΠΣΥΔ, καλό θα ήταν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο καταχωριστή στις ΠΔΕ προς διόρθωση.

Ερώτηση 5η

Μετά την έκδοση της Προκήρυξης πως και που θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά;

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται σε ειδικά διαμορφωμένη έντυπη αίτηση, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας.
Στην αίτηση αυτή καταγράφονται αναλυτικά τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τα οποία εν συνεχεία κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του υποψηφίου, μαζί με την αίτηση, επί αποδείξει κατάθεσης/παραλαβής, σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Δεν απαιτείται εκ νέου η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ, εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Ερώτηση 6η

Η κατανομή των 4.500 θέσεων σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας ΕΑΕ, Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ και ΕΕΠ/ΕΒΠ πότε θα γίνει;

Η κατανομή των 4.500 θέσεων για μόνιμο διορισμό στην Ειδική Αγωγή έχει περιθώριο να γίνει έως το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα κοινοποιηθούν από το ΑΣΕΠ οι Οριστικοί Πίνακες.

Ερώτηση 7η

Πότε θα βγει η Προκήρυξη από το ΑΣΕΠ; Θα επηρεάσουν τη διαδικασία των διορισμών πιθανές πολιτικές εξελίξεις;

Σε μια χώρα με “κανονικότητα” θα γνωρίζαμε ήδη τις απαντήσεις. Ομως τώρα αρμοδιότερη όλων μας είναι η Πυθία.

Δείτε επίσης

Τα επτά(7) βήματα της Διαδικασίας Αιτήσεων για τους 4.500 μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

9 Σχόλια

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Καλησπέρα, όχι δεν αφαιρέθηκε το β’ πτυχίο από την μοριοδότηση.

   • Βασίλης Βούγιας σε

    Αναφέρεται στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου των διορισμών.

 1. Δώρα Τ. σε

  Πολύ κατατοπιστικό το άρθρο. Γνωρίζετε εάν θα μπορούν να προστίθενται προσόντα πχ. Μεταπτυχιακό ή γλώσσα τα επόμενα χρόνια ή θα κλειδώσουν οι πίνακες για αυτά όπως ακούστηκε;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Καλησπέρα, για την πρώτη εφαρμογή οι πίνακες κλειδώνουν για 3 έτη. Από εκεί και πέρα θα κλειδώνουν για 2 έτη.

 2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΗΣΙΔΟΥ σε

  Καλημερα. Στην προκήρυξη στο παράρτημα Ε δεν αναφερει ότι το εκπαιδευτικης και κοινωνικης πολιτικης του παμακ δίνει παιδαγωγικη επαρκεια.

Γράψτε μία απάντηση