Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ο ν. 4589/2019 προβλέπει έκδοση Υ.Α με κριτήρια κρίσης καταλληλότητας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ο ν. 4589/2019 προβλέπει έκδοση Υ.Α με κριτήρια κρίσης καταλληλότητας-Το ΥΠΑΙΘ πρέπει να ενεργήσει άμεσα.

Της Γ. Μπουλμέτη και του Β. Βούγια

Σύμφωνα με αποφάσεις ανάκλησης μονιμοποιήσεων δόκιμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), που παρατηρήσαμε να καταργούν προηγούμενες αποφάσεις μονιμοποίησης, φαίνεται ότι το ΥΠΑΙΘ δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε έκδοση Υπουργικής Απόφασης, όπως ορίζεται από το άρθρο 62, παρ 7 του ν.4589/2019, στο οποίο προβλέπονται τα εξής:

“7. Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167)”.

Συνεπώς

και σύμφωνα με το νόμο 4589/2019, για να μονιμοποιηθούν οι νεοδιοριζόμενοι, χρειάζεται έκδοση Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας τους.

Ως εκ τούτου

θα πρέπει να μεριμνήσει το ΥΠΑΙΘ άμεσα, για το σύνολο των εκπαιδευτικών και μελών  ΕΕΠ-ΕΒΠ,  με βάση τα όσα προβλέπονται.

Δείτε

Τι ισχύει για τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ | Παράθεση νομοθεσίας

Δείτε την Απόφαση μονιμοποίησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και την Ανάκληση Απόφασης μονιμοποίησης από τη ΔΠΕ Κιλκίς
  • Στις 22.03.2022 κοινοποιείται στη Διαύγεια η με αρ.πρωτ.1030/22-03-2022 Απόφαση μονιμοποίησης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ) Κιλκίς.

Δείτε την Απόφαση μονιμοποίησης  ΕΔΩ 

  • Στις 23.03.2022 ανακαλείται η με αρ.πρωτ.1030/22-03-2022 απόφαση, που αφορά στη μονιμοποίηση των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που διορίστηκαν με το ΦΕΚ 241/τ. Γ΄/09-03-2020

Για την υπογραφή της Απόφασης ανάκλησης μονιμοποίησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, ελήφθη υπόψη, όπως φαίνεται στο έγγραφο, “μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη στις 23-03-2022 από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας”.

Δείτε την Ανάκληση Απόφασης μονιμοποίησης ΕΕΠ και ΕΒΠ από την ΔΠΕ Κιλκίς

Δείτε σχετικά

Απόφαση: Μονιμοποίηση ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΜΕΑΕ ΠΕ Β΄ Αθήνας 

Αποφάσεις μονιμοποίησης ΕΕΠ-ΕΒΠ και ανάκληση Απόφασης από ΔΠΕ Κιλκίς μετά από mail της ΠΔΕ Κεντρ. Μακεδονίας

Δείτε επίσης

Ενημέρωση για Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ, Μετατάξεις, Αποσπάσεις, νέες Προκηρύξεις ΑΣΕΠ, εισαγωγική επιμόρφωση 

Διευκρινίσεις Υπ. Παιδείας: Ημερομηνίες ανάληψης υπηρεσίας μετατιθέμενων εκπαιδευτικών από και προς ΚΕΔΑΣΥ 

ΦΕΚ διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ | Ονόματα 

Οδηγός: Αδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση